P-review: woordenschat bij kleuters

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Thomas More Kempen (promotor); KHLim, KATHO campus Tielt, KULeuven, CVO LimLo
Looptijd: 
September 2011 - Augustus 2013

Financiering: School of Education

Het kernproject "vakdidactische praktijkgerichte reviews van onderzoek" zoekt aansluiting bij de nieuwe invulling van de lerarenopleiding waarbij de inhoud en de vormgeving verankerd is in wetenschappelijke evidentie. Er wordt een blijvende probleem gesignaleerd inzake de doorstroming van onderzoeksresultaten naar het onderwijs. Gefragmenteerde, theoretisch georiënteerde en academisch geformuleerde onderzoeksrapportage lijkt hieraan bij te dragen.
Het kernproject P-REVIEWS wil bijdragen aan een grotere toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek op twee manieren: enerzijds door strategieën om reviews te ontwikkelen te generen (door het opstellen van een ontwerpplan voor de reviews met aandacht voor de onderwerpbepaling, kwaliteitscriteria, beoordelingsprocedures, disseminatie-strategie) en anderzijds door exemplarisch 6 reviews te schrijven die gericht zijn op zowel het basisonderwijs als op het secundair onderwijs. De motivatie voor P-REVIEWS is tevens om het gebruik van REVIEWS te stimuleren binnen de lerarenopleidingen van het expertisenetwerk en leerkrachten uit het werkveld te bereiken. Meer info is terug te vinden op deze website.

Onderzoekster Dr. Helena Taelman creëerde een review rond woordenschatinterventie bij kleuters. Deze review kende heel wat aandacht in de media.