Partner in 'Inclusief Interdisciplinair Praktijkdesign (IIPraD)' (UCLL)

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Penvoerende instelling: University College Leuven-Limburg (UCLL), Bachelor na bachelor Buitengewoon Onderwijs , promotor Annet De Vroey Onderzoekers UCLL: Sofie Van Eynde, Lijne Vloeberghs Partners: - Odisee, opleidingen Orthopedagogiek (Inge Verhaegen), Lager Onderwijs (Geert Van Buynder) - KULeuven, CGOP, Katja Petry - Thomas More, ICT Research, Jan De Kelver
Looptijd: 
oktober 2014 - september 2016

In het kader van inclusief onderwijs nemen steeds meer studenten uit heel verscheiden opleidingen stages op in een onderwijscontext. Het onderwijsveld is echter zelf nog zoekende in deze nieuwe ontwikkeling. Het project ‘Inclusief Interdisciplinair Praktijkdesign’ (IIPraD) wil een interdisciplinair platform creëren voor organisatie, startbegeleiding en assessment van stagepraktijk in de context van inclusief onderwijs, die als transitieproces gekenmerkt wordt door rolverschuiving en rolcreatie. Het wil hiertoe specifieke learning outcomes, rollen en taken creëren en implementeren die in de toekomst stagescholen structureel kunnen ondersteunen. Daartoe zullen gedeelde startpakketten ontwikkeld worden, een leerplatform dat voorbeelden aanreikt en een netwerk dat de interdisciplinaire organisatie en opvolging faciliteert.