Pen en Papier

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
September 2011 - September 2013

Financiering: Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF)

De algemene doelstellingen van het project zijn (a) de doorstroomkansen van studenten in de bacheloropleidingen te bevorderen en (b) beter voorbereide professionals te vormen voor het werkveld. Deze doelstellingen willen we realiseren door het onderwijs van lectoren uit professionele bacheloropleidingen te optimaliseren via een taalgerichte(re) aanpak van dat onderwijs, ook taalontwikkelend lesgeven genoemd. We kiezen daarbij bewust voor de methodiek van Writing To Learn (WTL) om fundamentele kennis van het kernbegrippenapparaat van opleiding en beroep op te bouwen. Méér dan mondelinge (inter)actie biedt schriftelijke activiteit immers het grote voordeel van een neerslag, die "vereist" dat men zich voldoende precies uitdrukt, waarnaar teruggegrepen kan worden, én die bijgesteld kan worden. Bovendien impliceert de concrete realisatie van WTL-taken de facto ook heel wat kansen tot lezen, luisteren en spreken, taalgerichte activiteiten die allemaal samen, en zeker in combinatie, bijdragen tot fundamenteel leren. Dit project rond het opleidingsspecifieke kernbegrippenapparaat komt bovendien ook tegemoet aan de grote nood aan meer afstemming tussen lectoren wat het basisbegrippenkader betreft. Ten slotte wil het project ook bijdragen tot het overwinnen van de grote schrijfangst van vele bachelorstudenten, een noodzakelijke ingreep in het kader van de steeds grotere eisen die in om het even welk beroep aan schriftelijke communicatie gesteld worden. WTL nodigt studenten immers ook uit om in de veiligheid van onbeoordeeld oefenen de verrijkende mogelijkheden van pen en papier te ontdekken