Proefwonen: Inclusief wonen met ondersteuning te Halle

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Woonpunt Zennevallei Voorzieningen van VAPH en GGZ
Looptijd: 
September 2011 - Oktober 2015

Financiering: Wonen-Welzijn

Kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij is het bouwen en verhuren van betaalbare sociale woningen. Het gaat daarbij niet alleen om het beheren van een eigen patrimonium, maar vooral ook om het ‘polyvalent’ samenwerken met andere instanties, zodat zoveel mogelijk mensen een comfortabele woonoplossing krijgen. De stad Halle steunt Woonpunt Zennevallei om sociaal zwakkere huurders betere woonkansen te geven.  Woonoplossingen voor mensen met psycho-sociale of verstandelijke beperking realiseren, betekent naast een toegankelijk woning en administratieve ondersteuning, ook een meer doorgedreven ondersteuning (‘support’). Dit op zijn beurt impliceert een samenwerkingsmodel met ondersteunende diensten en voorzieningen uit de sectoren  Personen met een Handicap (VAPH) en de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Het vernieuwende aspect aan dit project is de interdepartementale (wonen-welzijn) en intersectorale samenwerking (VAPH-GGZ) rond ondersteuningsfuncties die normaliter meer doelgroep- en/of sectorgebonden zijn. Het project gaat in essentie over bruggen slaan, en wordt aldus experimenteel gesubsidieerd.
De onderzoeksgroep SAW verzorgt de procesbegeleiding, en documenteert dit experiment i.f.v. een bredere verspreiding van 'good practice'.

Dit project werd onderzoeksmatig afgerond met een publicatie in Journal Of Social Intervention, en is via deze website vrij te downloaden. Het project leidde ook tot een brochure waarin de werkwijze en ervaringen van betrokken praktijkpartners samengevat worden.