Psychologisch eigenaarschap in familiebedrijven

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend

Het onderzoek peilt naar de antecendenten en consequenties van collectief psychologisch eigenaarschap -het gevoel dat iets van 'mij' of 'ons' in de context van familiebedrijven. Het mondde reeds uit in publicaties mbt psychologisch eigenaarschap en verscheidene conferentiepapers:

Limits to psychological ownership in the family business
Broekaert, Wouter ; Henssen, Bart ; Lambrecht, Johan ; Debackere, Koenraad ; Andries, Petra
Emerald
Journal of Family Business Management; 2018; Vol. 8; pp. 196 - 216
 

Projectinformatie op de website van CenSE