Relatieondersteuning in Vlaanderen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
Oktober 2012 - Mei 2013

Financiering: Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De studie bestaat uit een overzicht van het bestaande aanbod ter ondersteuning van de partnerrelatie in Vlaanderen en in Brussel, een bevraging van het werkveld, een aantal goede voorbeelden uit het buitenland en beleidsaanbevelingen.
Op basis van dit rapport werden op 21 mei 2013 stakeholders samengebracht op een rondetafelgesprek om deze beleidsvoorstellen te bespreken.
Een eindrapport presenteert de conclusies.