REPTAM - AWARE

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Universiteit Antwerpen - Departement Biologie - Onderzoeksgroep Functionele Morfologie; Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) - Centre for Research and Conservation (CRC)
Looptijd: 
november 2013 - november 2015

In dit project vergelijken we de stress-respons van reptielen en amfibieën die op verschillende manieren worden gehouden en behandeld.

We kijken naar de effecten van de dimensies van de terraria, de aan- of afwezigheid van verrijkende elementen (verticale structuren, mogelijkheid tot baden), en de frequentie van het in de hand nemen van de dieren. De stress wordt gemeten aan de hand van metingen van het corticosteronmetabolieten-niveau in feces, maar tevens worden een reeks andere potentiële indicatoren van stress bepaald (leukocyten distributies, kleurmetingen, conditie-indexen en gedragsveranderingen).

Met deze reeks experimenten willen we enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling van criteria voor de verantwoorde huisvesting van reptielen en amfibieën in gevangenschap, anderzijds willen we alternatieve methoden ontwikkelen om op een eenvoudige en niet-invasieve manier stress in deze dieren te meten. Als modelsoorten opteren we voor de roodkeelanolis (Anolis carolinensis) en een nader te bepalen arboreale kikkersoort.

Daarnaast vergelijken we het basis stress-niveau, en de respons op acute stress, tussen dieren die in natuurlijke omstandigheden leven, met die van individuen die voor kortere of langere tijd in gevangschap hebben geleefd. Hiertoe meten we stressniveaus (zoals hierboven beschreven) bij dieren uit de vrije natuur, na 1 week, na 3 maanden, en bij hun in het labo geboren nakomelingen. Voor dit luik werken we met individuen van Anolis carolinensis. Op deze manier willen we de effecten van gevangenschap op de stress-reactie nagaan, en de fysiologische voor- of nadelen van het gebruik van nakweek onderzoeken.

Tenslotte zullen we een overzicht maken van de aantallen reptielen en amfibieën die in België en Vlaanderen gehouden worden als sierdieren, gezelschapsdieren, proefdieren en wilde dieren in zoos. We doen dit via enquêtes en bezoeken.

 Publicaties:

  • Assessing the welfare of captive reptiles: a glimps into the diversity of stress-related behaviours. Sannen, A., Van Kogelenbergh, A., Stevens, J., Borgmans, G., Roelant, E. & Vervaecke, H. 7-jul-2015 7/07/15 → 8/07/15 - Dublin, Ierland.
  • Stressed-out reptiles: a case study of Anolis carolinensis. Borgmans, G. 2014.
  • Working together to assess the welfare of captive reptiles and amphibians.  Sannen, A., Cornil, J., Stevens, J., Borgmans, G., Van Damme, R., Roelant, E. & Vervaecke, H. 2014 30/06/14 → 1/07/14 - Stirling, Verenigd Koninkrijk.
  • Working together to assess the welfare of captive reptiles and amphibians. BIAZA Research Symposium 2014, 1-2 July, Blair Drummond (UK).