Samen Cultureel Content

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
KHLeuven - Groep T - VIVES Brugge
Looptijd: 
September 2013 - Augustus 2015

Financiering: School of Education

Dit onderzoeksproject wil werken aan contextuele cultuureducatie die zowel cultuureducatieve als inhoudelijke doelstellingen realiseert. Via de integratie van denkkaders en methodes uit de cultuureducatie wil het projectteam vakgebonden didactiek en werkvormen verrijken op creatief, muzisch, cultureel, metacognitief en reflectief vlak.

Meer info vind je hier.