Samen terug de boer op. Ontwikkeling van een instrumentarium voor het in kaart brengen van het profiel van de zorgvrager

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Steunpunt Groene Zorg
Looptijd: 
November 2011 - December 2013

Financiering: Steunpunt Groene Zorg

Een belangrijk element van kwaliteitszorg binnen de werking van zorgboerderijen is de juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Steunpunt Groene Zorg biedt hieromtrent een dienstverlening aan. In elke Vlaamse provincie wordt een halftijdse medewerker ingezet om de matchingopdracht in te vullen. Elke zorgboerderij is verschillend. Elke zorgvrager heeft zijn eigen problematiek en persoonlijkheid en leeft in zijn eigen context. Het komt er voor SGZ op aan een correct beeld te krijgen van zorgboerderij én zorgvrager om aldus een goede match te maken.
Het profiel van de zorgvrager wordt momenteel in kaart gebracht aan de hand van een vragenlijst die wordt ingevuld door de persoonlijke begeleider van de zorgvrager. Het steunpunt Groene Zorg wil een nieuwe vragenlijst opstellen. Daarbij willen zij komen tot meer gerichte vragen, variërend volgens doelgroep, problematiek, sociale achtergrond, …. Een webapplicatie zou het mogelijk maken om, volgens een stroomschema, uit de veelheid van vragen enkel deze aan te bieden die relevant zijn in de specifieke situatie. Aan de hand van deze vragenlijst willen de opdrachtgevers voor elke zorgvrager een beter beeld krijgen van zijn/haar profiel.