Samen uit in Brussel

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Lopend

Samen Uit in Brussel’ is een Community Service Learning stage (CSL). De studenten realiseren een beperkt aantal omkaderde culturele uitstappen afgestemd op de leefwereld en interesses van de Brusselse doelgroep.De ervaring van deze uitstappen wordt tijdens de lessen van het opleidingsonderdeel: “Identiteit in diversiteit” behandeld. Studenten leren door middel van gestructureerde reflectie hun praktijkervaring in het begeleiden van kansengroepen te linken aan bredere leerinhouden. De studenten worden uitgedaagd na te denken over veranderingen van de eigen persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden, waarden en attitudes getriggerd door CSL. Het project Samen Uit in Brussel kan verankerd worden in onze Bachelor Secundair Onderwijs opleiding omdat het een grote pedagogische meerwaarde geeft: studenten worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met jongeren in de superdiverse Brusselse context. Toch ervaren we ook een beperking in expertise van onze studenten met betrekking tot het organiseren van uitstappen in de vrije tijd van jongeren. Onze studenten zijn vooral betrokken in activiteiten met deze doelgroep binnen schoolse context. 

In Academiejaar 2019-2020 wordt het project Samen Uit in Brussel uitgebreid:

Enerzijds laten we kansengroepen uit Brusselse scholen op een laagdrempelige manier kennis maken met een sociaal culturele activiteit. Anderzijds brengen we expertise van de opleiding sociaal cultureel werk samen met expertise van lerarenopleiding. Hiermee versterken we studenten in hun toekomstig werk met kansengroepen uit Brussel. We zijn overtuigd dat we vanuit onze opleidingen in Brussel hiermee een kloof tussen leerkrachten binnen de schoolmuren en de straat met sociaal cultureel werkers vanuit stedelijke context kunnen verkleinen.