Spreken verfijnen in de kleuterklas

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
KULeuven
Looptijd: 
September 2013 - December 2015

Financiering: PWO

Vind alles terug over de spraakdidactiek Kaatje klank op http://www.kaatjeklank.be/.

Dit project heeft als doel een wetenschappelijke onderbouwde spraakdidactiek te ontwikkelen als uitbreiding op de gangbare taaldidactiek in het kleuteronderwijs, zodat zij op een planmatige en doelmatige wijze de articulatorische ontwikkeling van alle kleuters stimulerenIn het kleuteronderwijs wordt er nauwelijks expliciete aandacht besteed aan de articulatie van kleuters. Het innoverende aan dit project is dat de huidige taaldidactiek in de kleuterklas wordt bijgesteld door op vroege leeftijd meer aandacht te schenken aan spraakproductie. Het project kadert in de nieuwe visie op het taalbeleid in het onderwijs, waarbij de nadruk vooral ligt op preventie. De effectiviteit van deze toegevoegde spraakdidactiek wordt in de praktijk onderzocht en geëvalueerd. Er wordt een reductie van de spraakproblemen en een duidelijk effect op de ontluikende geletterdheid of de leesontwikkeling bij kleuters verwacht. Ten slotte wordt ook de effectiviteit van deze spraakdidactiek specifiek bij anderstalige kleuters onderzocht.

NIEUWS: Kaatje klank te koop!

 

Afbeelding: