Start to AIM: wegwijs in Artificiële Intelligentie voor marketingdoeleinden

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Looptijd: 
december 2019 - november 2021

Klanten willen snelheid en gemak en worden steeds veeleisender. Hun verwachtingsniveau gaat omhoog en dus moet je als bedrijf klandgerichtheid vooropstellen. De grote (vaak buitenlandse) spelers zetten dan ook al een tijdje in op slimme AI (voorspellende) algoritmen om o.a. hun klanten beter teprofileren en persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Bij kleinere spelers is er echter vaak nog onvoldoende kennis over welke opportuniteiten AI precies kan bieden voor hen en op welke manier ze ermee van start kunnen gaan.

In dit project willen we een ‘Start 2 AIM’ traject opzetten op maat van de Vlaamse KMO waarbij deze de mogelijkheden leert van AI gedreven marketing automation met als specifiek doel de customer experience te optimaliseren. Het beoogde eindresultaat is het opzetten van een coaching traject (zowel op business als op technologisch vlak) rond AI en marketing automation.

Concreet willen we KMO’s op een laagdrempelige manier laten starten met AIM en beogen we dat agentschappen, AI als innovatieve technologie bij hun klanten kunnen uitrollen. Laagdrempelige, herkenbare good practices moeten het idee dat leeft bij veel KMO’s dat zij ‘te klein zijn’ of ‘te weinig data hebben’ om AI te kunnen toepassen, wegnemen.

Financiering: VLAIO - Tetra