Staten-Generaal ‘Opvang van schoolkinderen’

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Kind & Gezin
Looptijd: 
15 oktober 2013 - 30 juni 2014

Staten-Generaal ‘Opvang van schoolkinderen’ – voorzitterschap werkgroep “Kwaliteit van schoolkinderopvang”

Dit project bestaat uit de begeleiding van een werkgroep van belanghebbenden tot de opmaak van een schriftelijk advies rond de ‘Kwaliteit van schoolkinderopvang’ dat als input geldt voor het eindcolloquium van de Staten-Generaal ‘Opvang van schoolkinderen’