STEM3D

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Universiteit Gent / Vives / KU Leuven / Vicariaat Onderwijs / Universidad de Castilla-La Mancha
Looptijd: 
sept 2017 - sept 2021

DOE MEE AAN DE STEM3D WEDSTRIJD: https://stem3d.be/wedstrijd

STEM3D is gericht op het ontwikkelen van ‘Denken, Doen & Dialoog-methodiek’ gericht op het vergroten van motivatie, onderzoekscompetentie en conceptontwikkeling bij leerlingen in de STEM-klas.

Hoewel ons onderwijs jongeren een solide basis geeft in aparte STEM-vakken, blijken Vlaamse jongeren weinig gemotiveerd te zijn voor STEM-beroepen en blijft hun STEM-geletterdheid te laag. De STEM3D-methodiek is gericht op het formuleren van ontwerprichtlijnen voor succesvol STEM-onderwijs. Hiervoor wordt leermateriaal ontwikkeld dat bruikbaar is in de STEM-klas. In verschillende onderzoekscycli en in nauwe samenwerking met een interdisciplinair team van leerkrachten basis en secundair onderwijs wordt de methodiek ontwikkeld, uitgetest, geëvalueerd en aangepast. Om de impact van de STEM3D-methodiek in te schatten, meten we het effect hiervan op de motivatie, conceptvorming en de onderzoekscompetenties van jongeren.

Afbeelding: 
Tags: