STEMBASISnet

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Vives UCLL
Looptijd: 
sept 2019 - sept 2020

STEMBASISnet is een netwerk dat bestaat uit leraren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, partners uit het informele leren, vakdidactische onderzoekers, vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld... die onderling expertise uitwisselen onder de vorm van praktijkvoorbeelden en onderzoeksbevindingen rond STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) voor het basisonderwijs. Leraren geven immers aan dat coaching en ondersteuning een belangrijke sleutel is voor een duurzame STEM-implementatie. Door de ontwikkeling van een kenniscentrum en het organiseren van regionale vormingstrajecten voor leraren kunnen we aan deze vraag beantwoorden. Interesse? Contacteer jelle.deschrijver@odisee.be voor meer info.

Kijk ook alvast eens naar de webiste van het project: https://stemplus.wordpress.com/