Stimuleren eigen kracht, buurtkracht en burgerkracht

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (Expoo)
Looptijd: 
juni 2014 - januari 2015

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen werkte in opdracht van Expoo en ter voorbereiding van het 7de Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning mee aan een begeleidingstraject over het stimuleren van eigen kracht, buurtkracht en burgerkracht en over samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, in het werken rond jeugd, opvoeding en gezin.

Kristien Nys begeleidt een verdiepend en reflectief traject en een groepsgesprek met vijf praktijken. De bevindingen werden gebundeld in een tussentijds verslag. Dat verslag bood een insteek voor een focusgroep waaraan deze vijf praktijken en drie bijkomende deelnamen. De resultaten werden voorgesteld op het Congres Opvoedingsondersteuning op 15 januari 2015 en gepubliceerd in een rapport, te downloaden op http://www.expoo.be/samen-werken-aan-een-krachtige-pedagogische-civil-so....