Taal en leerproblematiek bij anderstalige instromers in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Rand

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Looptijd: 
Januari 2006 - September 2008

Werkveld: 3 secundaire scholen uit het Brusselse, BROSO, nascholing Brussel

Financiering: Impulsfonds voor het Migrantenbeleid 2007

Vele Nederlandstalige scholen in Brussel-centrum en in de rand rond Brussel worden geconfronteerd met een groot aantal allochtonen, Franstaligen en tweetaligen die de scholen overspoelen. Dit maatschappelijke verschijnsel stelt de scholen en haar Nederlandstalige populatie voor heel grote problemen. De scholen zijn genoodzaakt zich open te stellen voor deze ‘anderstalige’ leerlingen en moeten hen de mogelijkheid bieden tot het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Deze hulp bestaat in de eerste plaats uit mogelijke ondersteuning bij het aanleren en verder verfijnen van het Nederlands.
Tijdens dit project zal nagegaan worden welke problemen zich taalkundig stellen voor de ‘anderstaligen’ bij de overgang basis - secundair onderwijs en hoe de eigenheid en de specificiteit van een secundaire school met een meer vakgerichte aanpak, er meer of minder voor zorgt dat ‘anderstalige’ leerlingen afhaken.
Vanuit dit onderzoek werden ondermeer 10 uitgewerkte lesvoorbeelden opgesteld waarin de methodiek van taalgericht vakonderwijs geïmplementeerd was. Deze lessen werden door studenten gegeven in de meewerkende scholen, en de scholen kregen een kopie van al het onderwijskundige materiaal. Tot slot werd de methodiek van taalgericht vakonderwijs, samen met de resultaten van het project, toegelicht op enkele pedagogische studiedagen en aan de studenten Bachelors Secundair Onderwijs en Specifieke Lerarenopleiding Economie.

Eindrapport