Teacher design teams

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Groep T (Promotor), KAHO, KHLeuven, en UGent
Looptijd: 
Oktober 2013 - September 2015

Financiering: School of Education

De centrale doelstelling van het project is het analyseren, ondersteunen en faciliteren van de methodiek van Teacher Design Teams (TDT) om
(a) te komen tot de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe, aantrekkelijke en inhoudelijk rijke en didactisch onderbouwde digitale curriculummaterialen voor de lerarenopleiding en
(b) om te komen tot de professionalisering van lerarenopleiders inzake de integratie van digitale middelen.
Een TDT kan omschreven worden als een groep van twee of meer leraren(opleiders) die samen curriculummaterialen (her)ontwerpen. Het opzetten van efficiënte TDT veronderstelt dan ook een complex samenspel van verschillende stakeholders zowel op institutioneel, organisatorisch als groepsdynamisch vlak. Onderzoek wijst uit dat ontwerpen in team een belangrijke bijdrage kan leveren aan de professionalisering van leraren(opleiders) omdat ze op die manier over hun onderwijspraktijk reflecteren. In iedere partnerinstelling willen we telkens één TDT innovatieve digitale curriculummaterialen laten ontwerpen waardoor de leden van het TDT zich a.d.h.v. het proces gelijktijdig professionaliseren.