Uitvoeringsleidraad voor EPB-aanvaarde bouwknopen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Looptijd: 
September 2012 - September 2013

Financiering: IWT-Tetra-voorbereidingstraject

In de voortdurende evolutie op het gebied van energiebewust en duurzaam bouwen, is de uitvoerder een belangrijke schakel. De actuele concepten omtrent duurzaam bouwen, energiebewust bouwen, passieve gebouwen, lage-energiegebouwen en dergelijke meer kunnen enkel slagen in hun opzet bij een professionele, correcte uitvoering, conform de regels van de kunst.
Recente ontwikkelingen in de EPB-regelgeving vestigen in dit verband de bijzondere aandacht op bouwknopen. Deze onderdelen van een gebouw, waar de conceptuele en de uitvoeringsproblematiek elkaar ontmoeten, zijn cruciaal voor de goede werking van het toegepaste bouwconcept.

Dit onderzoeksproject omvat 2 luiken:

• Enerzijds het onderzoek naar de positie van de uitvoerder binnen de regelgeving van de EPB-aanvaarde bouwknopen.  Wat zijn zijn verantwoordelijkheden hierin en waarom loopt het mis?
• Anderzijds het onderzoek naar een performant communicatieplatform voor het verschaffen van toegang tot de EPB-aanvaarde bouwknopen, geplaatst in het ruimer kader van de EPB-regelgeving om zo een educatieve en gebruiksvriendelijke leidraad te vormen voor de uitvoerder.

Het opzet is om theoretische kennis in de vorm van een goedgekeurd M.B.  op een praktische en educatieve wijze toegankelijk te maken voor het werkveld. Toegankelijk aan de hand van een werfapplicatie die de leidraad vormt voor de goede uitvoering van deze knopen. De doelstelling is het realiseren van een educatieve procesverbetering.