Vraaggericht muzisch-agogisch begeleiden

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 

Muzisch agogische begeleiding wordt al te vaak verengd tot methodieken die behoren tot (een welbepaald aspect) van de uitvoering van de zorg. Dit project wil vanuit een zorgvuldig onderbouwd en toetsbaar kader onderzoeken of het muzisch agogisch begeleiden niet ook een totaalconcept kan zijn, waarin vraagverduidelijking en beeldvorming vervat zitten.

Afbeelding: