Vrijetijdsbesteding van Brusselse kinderen met een functiebeperking

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Vlaamse GemeenschapsCommissie
Looptijd: 
Februari 2009 - Februari 2010

Professionele instellingen die werken met kinderen en jongeren met een handicap, zoals onderwijsinstellingen, blijken voor een groot deel ook het vrijetijdsaanbod van deze jongeren te organiseren. Dit exclusieve vrijetijdsaanbod, waar meer aandacht gaat naar het zorgaspect, vertoont soms weinig raakpunten met het bestaande lokale jeugdwerk. Vanuit de Vlaamse GemeenschapsCommissie wil men bestuderen of het huidige aanbod voor vrijetijdsbesteding van jongeren met een handicap voldoet aan de noden en wensen van deze doelgroep, of er in de toekomst een uitbreiding nodig is van het aanbod, en hoe dit georganiseerd kan worden: binnen professionele instellingen of binnen het reguliere jeugdwerk. Dit kan opgedeeld worden in volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de noden van kinderen/jongeren met een fysieke of verstandelijke handicap binnen een vrijetijdscontext?
  2. Hoe wordt de vrije tijd van de jeugd ingevuld, zowel voor jongeren met een fysieke als verstandelijke handicap (kwantitatieve gegevens)?
  3. Wat zijn de mogelijke drempels voor de participatie aan een vrijetijdsaanbod voor deze kinderen en jongeren en wat zijn de antwoorden hierop?
  4. Kennen de jongeren en hun ouders het bestaande aanbod en is er vraag naar een uitbreiding van het aanbod?

Voor eindrapport: klik hier