Vrijwilligerswerk binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Vlaamse GemeenschapsCommissie
Looptijd: 
Januari 2012 - Oktober 2013

Financiering: Vlaamse GemeenschapsCommissie

Het project beoogde overeenkomstig de onderzoeksopdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de behoeften van het vrijwilligerswerk binnen Brusselse organisaties in kaart te brengen.  De VGC wenste met de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek en de beleidsaanbevelingen Nederlandstalige organisaties te ondersteunen bij de uitbouw van een vrijwilligersbeleid.  De ambitie van een optimaal beleid rond vrijwilligers is de achtergrond van deze onderzoeksopdracht. Genoemde  ambitie  heeft betrekking op organisaties die reeds een vrijwilligerswerking  hebben, maar betreft ook organisaties die een vrijwilligerswerking overwegen of op het punt staan uit te bouwen.
De onderzoeksvragen waren:
1. Wat zijn de behoeften van de Nederlandstalige organisaties inzake vrijwilligersinzet ?
2. Wat zijn de uitdagingen om de  doorstroming van het vrijwilligerspotentieel  naar organisaties te optimaliseren ? 
3. Hoe en wat  communiceren organisaties met hun vrijwilligers ?
Betrouwbare dataverzameling inzake deze drie thema’s dienen te leiden tot relevante inzichten die een hefboom kunnen zijn voor meer optimaal beleid en dienstverlening rond vrijwilligerswerk vanuit de VGC, vzw Het Punt en de organisaties zelf. In het bijzonder wil men in de toekomst t.a.v. vrijwilligers een ‘transversaal beleid’ gaan voeren, dat de schotten tussen de drie grote beleidsdomeinen van het VGC (Cultuur, Jeugd en Sport/Onderwijs en Vorming/Welzijn en Gezondheid) overstijgt.
Het design van het onderzoek was een survey via een schriftelijke en online beschikbare vragenlijst. De onderzoekseenheden waren organisaties, gesubsidieerd door de Vlaamse GemeenschapsCommissie, die een vrijwilligerswerking hebben.