VRkeer

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Basisschool Broeders Driegaaien (partner 1); Basisschool Sint-Carolus (partner 2); Berkenboom Humaniora (partner 3); T.I. Sint-Carolus (partner 4); Forum Da Vinci (partner 5); VSV (partner 6); Moev (partner 7); Mobiel21 (partner 8); Stad Sint-Niklaas (partner 9); Universiteit Gent, vakgroep Onderwijskunde (partner 10); Aeroplane XR (partner 11); Virtual Learning is Reality (partner 12)
Looptijd: 
Van April 2018 tot Augustus 2019

Het project VRkeer past binnen de call van imec Smart Education @ Schools. Het uitgangspunt was expliciet een nood binnen het onderwijsveld. Leerkrachten geven aan dat ze een onduidelijk beeld hebben over het verkeersinzicht van hun leerlingen en dat fietsexamens erg moeilijk te organiseren zijn. Bovendien zijn niet alle situaties te simuleren, met de dode hoek als meest sprekend voorbeeld. Het is een praktijkgericht project met als concrete doelstelling een bruikbare VR-experience die gemakkelijk kan ingezet worden in het lager en secundair onderwijs met een grote groep kinderen. Het is een unieke samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen (5 pilootscholen uit Sint-Niklaas), organisaties binnen dit domein (VSV, Moev, Mobiel 21, mobiliteitsdienst Stad Sint-Niklaas), onderzoeksinstellingen (Odisee, UGent) en content creators (Aeroplane). T-Pack in de praktijk! Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019. In dit project richten we ons op effectiviteit en op gebruikerservaring (UX). Onderzoeksvragen zijn: leidt het inzetten van VR tot meer verkeersinzicht (situation awareness en hazard perception) bij leerlingen; leidt het inzetten van VR tot een beter beeld bij de leerkracht over de vaardigheden van hun leerlingen; welke voorkeuren hebben leerlingen in een VR-spel; welke noden zijn er bij de leerkrachten om VR in hun lessen in te zetten? Vervolgonderzoek kan volgende vragen beantwoorden: zorgt een VR-experience voor meer transfer naar het reële verkeer; zorgt een VR-experience voor een betere retention?