Wat als… profielfoto’s zij-instromende studenten lerarenopleiding

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
CVO Lethas Brussel / CVO VTI Leuven / UC Leuven-Limburg Financier: School of Education, Associatie Ku Leuven
Looptijd: 
sept 2017 - sept 2018

Wat als…elke instromende student een stem en gezicht had? Dit project richt zich op zij-instromers in de lerarenopleding. Hierbij willen we:

  • Het profiel van elke instromende student een plaats garanderen in het toekomstig opleidingsdidactisch kader.
  • Een instrument om profielfoto’s te maken ontwikkelen dat een centrale plaats krijgt bij aanvang en doorheen de opleiding, zodat elke student een optimaal traject.
  • Een draagvlak creëren voor een goede transitie van de SLO van de CVO’s in een hogeschool met aandacht voor wederzijdse en gemeenschappelijke expertise en belangen.

Alle  doelstellingen worden gerealiseerd met input van stakeholders (studenten, alumni, lectoren, resonansiegroep met andere lerarenopleidingen) met het oog op creatie van maximaal draagvlak voor een vernieuwde lerarenopleiding.