Werken met netwerken in Jeugdhulp

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Amber vzw, Sporen vzw, Tonuso vzw en Agentschap Jongerenwelzijn

Eén van de expliciete doelstellingen van de Staten-Generaal Jeugdhulp ‘Met de kracht van de jeugd’ is het ontwikkelen van instrumenten om innovatie in de jeugdhulp te faciliteren. Het Experimenteel Modulair Kader (EMK) biedt hier een antwoord op. Met de komst van het EMK kwam ook de kans voor voorzieningen om innovatieve projecten in te dienen bij de Vlaamse Overheid met als doel het uitbreiden van kennis rond een bepaald thema.

Binnen het decreet Integrale Jeugdhulp wordt vertrokken vanuit de ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Het belang van het niet – professionele netwerk in de begeleiding en ondersteuning van cliënten wordt vanuit verschillende kaders ondersteund. De drang tot verdere professionalisering en samenwerking omtrent dit thema kon door het gecreëerde kader een vlucht nemen.

Drie vzw’s (Amber, Sporen en Tonuso) bundelden de krachten. Binnen hun innovatieve project behouden de vzw’s wel een specifieke insteek en doel dat toegespitst is op de eigen werking en context.

Odisee neemt in dit kader een onderzoekstaak op zich. Bij een selecte steekproef van begeleidingssituaties worden zowel de cliënt (kind/jongere) als de opvoedingsverantwoordelijke bevraagd omtrent specifieke werkzame factoren die te maken hebben met het inzetten van hun netwerk.

 

Het eindrapport is hier te downloaden.