WetenschapsBalans

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Looptijd: 
Januari 2018 - December 2021

Hoe ga je om met maatschappelijk gevoelige thema’s in een grootstedelijke wetenschapsklas?  

Hoe snijd je thema’s aan zoals evolutietheorie of homoseksualiteit?

Hoe voer je als leerkracht een constructief gesprek over ethische en

maatschappelijke gevoelige thema’s in de grootstad?

Hoe zorg je ervoor dat het gesprek leidt tot dialoog eerder dan tot conflict?

Wetenschapsbalans is een onderzoeksproject dat zich buigt over het omgaan van maatschappelijk gevoelige thema's in de grootstedelijke wetenschapsklas. Binnen dit project wordt een methodiek ontwikkeld om leerkrachten te ondersteunen in het voeren van een constructief gesprek over deze thema’s die zich situeren op de snijlijn tussen wetenschap en maatschappij.

De wetenschapsbalans-methodiek is gebaseerd op reeds bestaande methodieken. De socratische gesprekstechniek laat ons toe om oordelen om te buigen tot reflectievragen, en technieken uit interculturele communicatie geven ons inzicht in de verschillende referentiekaders die het constructieve leerproces mogelijk kunnen verhinderen.

Zie ook de projectwebsite: www.wetenschapsbalans.be .