Wetenschapsreflex

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
VIVES, KHLim
Looptijd: 
oktober 2014 - september 2016

Financiering: School of Education

 Om het inzicht van studenten in Nature of Science (NoS) te vergroten en de didactische vaardigheid van studenten om NoS-reflectie bij lerenden te stimuleren, ontwikkelen we de Wetenschapsreflex-methodiek. Deze methodiek is bruikbaar voor lerarenopleiders Wereldoriëntatie of (Natuur)wetenschappen en omvat een didactiek en leermateriaal. De didactiek belichaamt een visie over hoe reflectie bij lerenden over NoS te stimuleren en hieraan gekoppelde oefeningen en opdrachten om deze vaardigheid aan te leren. Het leermateriaal helpt de student om inzicht te verwerven in NoS en vormt ook het materiaal waarmee de student aan de slag gaat om zijn didactische vaardigheid verder in te oefenen tijdens oefeningen (zoals microteaching) en stagepraktijk.

http://www.wetenschapsreflex.be/