Word onder-media-wijzer

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Thomas More, campus Vorselaar, Lerarenopleiding
Looptijd: 
Januari 2013 - December 2013

Financiering: Departement Onderwijs en Vorming, Innovatiefonds 2012

Dit project wenst mediawijsheid een ruimere plaats te geven in de curricula van de lerarenopleiding. Het project heeft als doel een vakoverschrijdende leerlijn mediawijsheid te implementeren doorheen de lerarenopleiding. Hiernaast wordt een multimediaal project uitgewerkt met de studenten dat nadien getransfereerd wordt naar deelprojecten met kinderen. Ten slotte wenst het project de multimedia vorderingen in kaart te brengen en de nodige competenties te evalueren.