Workplace training in healthcare

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
OLV Ziekenhuis Aalst; ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (NL); University College Lillebælt (DK); Høgskolen i Telemark (NO); Prešovská univerzita v Prešove (SK)
Looptijd: 
September 2013 - Juni 2015

Financiering: Epos, LLP, Leonardo da Vinci partnerships

Permanante vorming op de werkplek is vitaal voor verpleegkundigen tijdens hun loopbaan. Het tekort aan verpleegkundigen en de nood aan taakherschikking verhoogt de behoefte aan degelijke coaching en mentoring. Op dit moment bestaan er grote verschillen omtrent het concept en de praktische organisatie van mentoring, coaching, onderwijzen en begeleiden van studenten, zelfs tussen instellingen in één land. Onderzoek naar de ervaring van klinisch onderwijs in negen Europese landen toonde aan dat de ‘mentorschap-benadering’ het meest ondersteund werd. Maar tot op heden bestaat er geen gouden standaard voor de manier waarop ondersteuning en supervisie worden georganiseerd voor het verwerven van de nodige praktijkvaardigheden. Mentoren/coaches (op de werkplek) geven vaak aan dat de voorbereiding op deze taak niet optimaal is en dat het niet duidelijk is hoe bepaalde concepten in de praktijk moeten worden gebracht. Er bestaat een spanningsveld tussen kennisinstellingen en het werkveld (vb. Ziekenhuizen, woon-zorgcentra,..) , waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het opvolgen en het quoteren van studenten niet altijd eenduidig is.  

Het doel van dit project is om kennis uit te wisselen en om de aanpak van werkplekleren zowel voor personeelsleden als stagiairs in de gezondheidszorg meer te harmoniseren. De verschillende partnerlanden analyseren hiervoor hun manier van stagebegeleiding/werkplekleren. Hiervoor specifieert men de concrete doelstellingen en de noodzakelijke vaardigheden en competenties voor het trainen van personeel, studenten en novices. Cruciaal in dit proces is om de taakverdeling tussen kennisinstellingen en het werkveld goed op elkaar af te stemmen. Het overzicht van verschillende manieren van praktische organisatie, een diepte-analyse en het samenbrengen de sterktes van de verschillende partnerlanden zal leiden tot een handboek van ‘best practices’. 

Verwachte output:

Richtlijnen van ‘best practices’: “Mentoring, coaching en onderwijzen in werkplekleren en het verwerven van praktijkvaardigheden voor gezondheidszorgpersoneel "