Zet je EF-bril op+

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
Stad Aalst, KU Leuven, Stad Sint-Niklaas, Koning Boudewijn Stichting
Looptijd: 
sept 2019 - sept 2022

In ‘Zet je EF-bril op+’ verbreden we het eerder ontwikkelde Zet je EF-bril op zodat deze geïmplementeerd kan worden binnen de zorgwerking van het kleuteronderwijs, initiatieven met (anderstalige) ouders, voorschoolse kinderopvang en lager onderwijs (Sint-Niklaas en Brussel). Zo proberen we het preventief effect van de bestaande methode verder te versterken door ook een intensiever traject uit te werken voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders te betrekken. Dit doen we door in te zetten op het stimuleren van de ontwikkeling van executieve functies in samenwerking met zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, ouders en voorschoolse kinderopvang. Contacteer sanne.feryn@odisee.be voor meer info over dit project

Vind alle informatie over dit project op www.EF-bril.be

Met het project “Zet je EF-bril op” sloegen de Stad Aalst en Odisee Hogeschool de handen in elkaar om, vanuit een proactieve benadering rond kinderarmoedebestrijding, de komende jaren in te zetten op het versterken van zelfsturende vaardigheden bij jonge kinderen in het kleuteronderwijs. 

Om in het dagelijks leven vlot te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag, onze gedachten en onze emoties kunnen sturen. Deze vaardigheid (zelfsturing) is afhankelijk van specifieke denkprocessen, nl. executieve functies (EF). Concreet leren kleuters flexibel om te gaan met veranderingen, regels en afspraken te onthouden terwijl ze een taak uitvoeren en hun impulsen onder controle te houden. Sterke executieve functies zijn van groot belang voor schoolse leerprestaties, ondernemingszin en welzijn op korte en lange termijn.

Met ondersteuning vanuit de KU Leuven voorziet dit project in een begeleidingstraject voor kleuteronderwijzers zodat ze meer kunnen inzetten op het stimuleren van de executieve functies bij de kinderen in hun kleuterklas. De kleuteronderwijzers krijgen binnen dit traject workshops, werkkoffers met didactische tips en materialen aangeboden én coaching op de werkvloer.

De effectiviteit van dit begeleidingstraject en de bijhorende interventie in de kleuterklassen wordt in de praktijk gemeten en geëvalueerd. Op basis van wetenschappelijke studies verwachten we positieve effecten op de EF van onze (risico)kleuters. Binnen dit project willen we bovendien nagaan of het begeleidingstraject een positieve invloed heeft op het reflectievermogen, het conceptueel inzicht en de didactische vaardigheden van de leerkrachten met betrekking tot het stimuleren van de ontwikkeling van EF bij hun (risico)kleuters.

Aansluitend aan dit project werkt Odisee ook samen met Stad Sint-Niklaas om ook hier de EF-bril te introduceren in de kleuterklassen. 

Verder engageert Odisee zich ook om de vertaling van de EF-bril te maken naar het lager onderwijs. 

Lees hier het onderzoeksrapport van het ontwerponderzoek dat tot de methodiek 'Zet je EF-bril op' voor het kleuteronderwijs leidde.

Lees hier het onderzoeksrapport van het ontwerponderzoek dat tot de methodiek 'Zet je EF-bril op' voor het lager onderwijs leidde.

Afbeelding: