Zorgbeest: mens-dier relatie in de zorgverlening: ontwikkeling van richtlijnen voor een duurzame samenwerking

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen

ZorgBeest is een onderzoeksproject van Hogeschool Odisee waarin we focussen op het welzijn van de dieren in Animal Assisted Interventions (AAI), uiteraard zonder het welzijn van de mens uit het oog te verliezen.
Naast de meer onderzochte impact van AAI op mensen, tonen de nog weinige onderzoeken naar de impact van AAI op de betrokken dieren dat ook voor hen dit een positieve ervaring kan zijn, mits men rekening houdt met de eigenheid van het dier. Maar hoe doe je dit?
Om zorginstellingen te ondersteunen bij het opstarten of verbeteren van AAI-programma’s zijn we op zoek gegaan naar wetenschappelijke informatie en hebben deze aangevuld met advies van experten en ervaringen uit het werkveld. Dit resulteerde in praktische richtlijnen voor het bewaken van het welzijn van AAI-dieren. 
Daarnaast gaan we op zoek naar de rol die zorgverleners in dit geheel kunnen spelen en willen we via onze website 
www.zorgbeest.be een platform bieden waarop geïnteresseerden de weg vinden naar evenementen en opleidingen rond Animal Assisted Interventions.

Het eindrapport kan u hier raadplegen

Alle resultaten zijn raadpleegbaar op http://www.zorgbeest.be/onderzoeksresultaten