Internet of Trees II

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Looptijd: 
september 2020 - september 2021

 

Het meten en monitoren van eigenschappen van bomen in hun omgeving blijft een uitdaging. Deze eigenschappen zijn erg complex (bv.afhankelijk van veel omgevingsfactoren) en bomen zijn biologische entiteitenen dus zeer variabel in tijd en ruimte (“geen enkele boom is dezelfde”). Het uitgebreid monitoren van deze eigenschappen is daarom meestale rg duur (cfr. trekproeven) of erg complex(cfr. de “pratende boom”aan de UGent), mét het risico om de onderzochte boom te beschadigen (invasieve meetmethoden zoals tomografie). Bovendien hebben beheerders van natuurgebieden of groenbeheerders nood aan “snelle” (en goedkope) gegevens waarmee zij op korte termijn beleidskeuzes kunnen ondersteunen (“moet een boom worden gekapt voor de veiligheid van omstaanders”…).

 

Doel van deze studie is om een effectieve, maar ook snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke technologie te onderzoeken en ontwikkelen die door wetenschappers, groendiensten, natuurbeheerders en andere “boom-gebruikers”toegepast kan worden. Om dit doel te bereiken, wordt een wetenschappelijk experiment, waarbij specifieke omgevingsfactoren én boom-eigenschappen worden gemeten, opgezet.

 

Dit experiment zalonderzoeken of er patronen en verbanden zijn tussen omgevings-en boomeigenschappen in een stedelijke omgeving én of deze patronen en verbanden informatie kan leveren over het “nut” van bomen in een stedelijke context.