Dynamische gezinnen en flexibel wonen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van Universiteit Antwerpen
Looptijd: 
Juni 2014 - september 2015

Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op vlak van wonen.
Jongvolwassenen nestelen zich in Hotel Mama. Boemerangkinderen keren na een scheiding terug naar het ouderlijke huis. Heel wat kinderen maar ook volwassenen in een LAT-relatie zijn woonnomaden die pendelen tussen twee huizen. Nieuw-samengestelde gezinnen zijn de ene week met twee en de volgende met zes. De woonmarkt evolueert minder snel, de nieuwe gezinnen wonen vaak in traditionele woningen. Nieuwe trends zoals cohousing en kangoeroewonen zijn creatieve oplossingen die nog maar voor een minderheid haalbaar of aantrekkelijk zijn.
Ook het woonbeleid hinkt achterop. Veel regels blijken het samenwonen of samenhuizen eerder te bemoeilijken dan te bevorderen. De sleutel past niet meer op de deur. 

Centrale vragen in dit project zijn:

1.Zijn er verschillen in het wonen van verschillende vormen van gezinnen en zijn er verschillen in het wonen van gezinnen na gezinstransities? Hoe wordt de woonmarkt beïnvloed door de gezinnen van vandaag?

2.Krijgen gezinnen ruimte voor de woonvorm die ze willen?

3.Hoe kunnen beleidsmakers anders naar het wonen van gezinnen kijken?

In dit project wordt gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte benaderingen. 

De sociologische invalshoek brengt demografische veranderingen en veranderingen in de woonmarkt in kaart. Woonverhalen van gezinnen geven inspiratie over verschillende woonvormen. De praktijk wordt bevraagd over knelpunten in het beleid van sociaal wonen. Een juridische analyse geeft inzicht in drempels en mogelijkheden wanneer gezinnen zoeken naar nieuwe woonoplossingen. Het kindperspectief wordt in beeld gebracht aan de hand van een kwalitatief onderzoek naar wonen en woonomgeving.

De resultaten werden gebundeld in een boek: "De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen" en voorgesteld op een studiedag op 13 mei 2015.

 

 

Afbeelding: