Handicap en wonen in Vlaanderen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Dit project krijgt de steun van de Koning Boudewijnstichting.
Looptijd: 
September 2015 - september 2016

Wonen en zorgen en zorgen over wonen

Voor personen met een ernstige beperking lopen vragen over wonen en zorg parallel. Een aangepaste woning of woonvorm vinden met passend zorgaanbod is geen sinecure.

In de context van de beleidsnota 'Perspectief 2020 voor mensen met een handicap' (Vandeurzen, 2010) zal men woon-zorgoplossingen in Vlaanderen in de toekomst indelen volgens zogenaamde ‘concentrische cirkels’:  
-     De persoon met handicap zelf (1)
-     Het gezin waartoe de persoon met handicap behoort (2)
-     Familie, vrienden, informele contacten (3)
-     Algemene, niet handicap specifieke ondersteuning en dienstverlening (4)
-     Handicapspecifieke ondersteuning en dienstverlening (5)

Een bijkomende uitdaging voor gebruikers van zorg wordt de ‘persoonsvolgende financiering’ voor het VAPH aanbod. Naast het recht op een basis ondersteuningsbudget (BOB) zal zorgzwaarte van de persoon met handicap mee bepalen hoe veel extra middelen beschikbaar zijn om de zorg te realiseren.

Men ziet zorgende gezinnen zelf in toenemende mate initiatieven opzetten om wonen en zorg te combineren, in eigen beheer. Tegelijk vernieuwen ook reguliere en gespecialiseerde diensten en voorzieningen hun aanbod.

Mensen met een beperking en hun familie vinden niet altijd hun weg in het bos van mogelijkheden in het huidig en toekomstig woon-zorgaanbod. Ze kennen hun rechten op dit vlak vaak te weinig, en de voor- en nadelen van een welbepaalde woon-zorgoplossing.
 
Inclusieve woonzorgmogelijkheden in kaart brengen

In dit project willen we een conceptuele ‘mapping’ maken van inclusieve woon-zorgmogelijkheden voor de Vlaamse Gemeenschap. We gaan na wat de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen zijn per cluster van mogelijke woon-zorgcombinatie, geformuleerd in een praktische, toegankelijke taal voor gebruikers en omgeving. Door middel van interviews met praktijk- en ervaringsdeskundigen brengen we de randvoorwaarden op verkennende manier in kaart.

Tweedejaarsstudenten Gezinswetenschappen werkten mee aan dit onderzoeksproject.