Historiek en identiteit van thuislozenzorg in Brussel

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
vzw Beschut
Looptijd: 
September 2016 - Januari 2017

vzw Beschut te Brussel heeft een geschiedenis van meer dan 40 jaar in de ondersteuning van Thuisloosheid.  Thuisloosheid kan worden omschreven als een toestand van persoonlijke en maatschappelijke kwetsbaarheid, waarin iemand terechtkomt als gevolg van een kort- of langdurend aftakelingsproces. De thuisloosheid uit zich in het ontbreken van een vaste woonst, vast werk, bestaansmiddelen en relationele verbanden, waardoor de thuisloze zich niet verder zelfstandig kan handhaven.

Vzw Beschut wil haar geschiedenis van de onthaalhuizen en thuislozenzorg te Brussel op toegankelijke wijze beschikbaar stellen aan het grote publiek, en vanuit deze beschrijving een duidelijk standpunt innemen en visie ontwikkelen, gesitueerd tegenover de historische en huidige beleidscontext.  Vzw Beschut vraagt de medewerking van Odisee om dit te verwezenlijken. 

Het onderzoek bestaat uit een studie van bronmateriaal van vzw Beschut en interviews van een tiental sleutelfiguren die resulteren in een synthese. De  resulterende tekst onderbouwt met bronnen de geschiedenis van vier decennia thuislozenzorg te Brussel, en situeert deze tegenover het beleid in de sector in een voor leken toegankelijke uitgave.  

De synthese wordt voorgesteld op een focusgroep. Vanuit de krachtlijnen van de tekst werken de stakeholders naar een gezamenlijke visie. In de loop van 2017 wordt de uitgave en de visie gezamenlijk voorgesteld door Beschut vzw en Odisee op een publiek event.