Levensbeschouwing en opvoedingsidealen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Hogeschool Driestar Educatief Gouda - kenniskring 'Opvoedingsidealen in de praktijk'
Looptijd: 
September 2013 - september 2016

De centrale onderzoeksvragen in dit project zijn: 

(1) Welke opvoedingsidealen hebben ouders en jongeren die zich uitdrukkelijk bekennen tot een welbepaalde levensbeschouwing? 

(2) Hoe kunnen we gezinnen ondersteunen bij levensbeschouwelijke opvoeding?

De resultaten van een bevraging van Vlaamse moslimouders en - jongeren worden getoetst aan de resultaten van het onderzoek bij de Nederlandse partner en bij deskundigen in de praktijk.