Lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Gezinsbond Kind & Gezin
Looptijd: 
1 oktober 2013 - 30 juni 2014

Met dit onderzoek willen we vooreerst nagaan hoe momenteel op het lokaal niveau het gezinsbeleid wordt ingevuld.

Omdat de term ‘gezinsbeleid’ niet altijd eenduidig wordt ingevuld willen  we daarbij vertrekken vanuit drie perspectieven:

  • een invulling die Vlaanderen geeft aan lokaal gezinsbeleid,
  • een invulling die de lokale besturen (expliciet) zelf geven aan lokaal gezinsbeleid
  • een  invulling die we als onderzoekers geven aan gezinsbeleid

Het onderzoek moet op die manier een overzicht geven van het lokaal gezinsbeleid.

Daarnaast willen we successen en knelpunten oplijsten van het lokaal gezinsbeleid, waarbij we zowel kijken van Vlaanderen naar de lokale besturen, als van de lokale besturen naar Vlaanderen.

Wat is gezinsbeleid voor Vlaanderen? Op welke wijze wordt in het kader van het Vlaams gezinsbeleid beroep gedaan op de lokale besturen?

Wat is gezinsbeleid voor lokale besturen? Waar zijn lokale besturen in het kader van gezinsbeleid mee bezig?

a.Hoe voeren lokaal besturen de taken uit die ze vanuit Vlaanderen krijgen? Wat zijn successen en knelpunten? 

b.Met welke activiteiten zijn lokale besturen bezig die buiten de Vlaamse beleidskaders vallen? Wat zijn successen en knelpunten?

Het onderzoek moet resulteren in een aantal beleidsadviezen aan de bevoegde Vlaamse minister. De onderzoeksresultaten worden voorgesteld op de Gezinsconferentie op 15 mei 2014.