Methoden om inclusie in levenslang leren en werk te verbeteren

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Blind Assistance Foundation (Polen) Greta Loire Morvan (Frankrijk)
Looptijd: 
augustus 2013 - juli 2015

Dit project werkt aan een tool om kwetsbare groepen in levenslang leren beter te begeleiden en te ondersteunen.

In een eerste fase van het project wordt de huidige situatie geanalyseerd. Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen organiseert daartoe focusgroepen om sterktes en zwaktes in de begeleiding en ondersteuning van studenten in een kwetsbare situatie binnen de opleiding gezinswetenschappen (volwassenentraject) in kaart te brengen. De Franse partnerorganisatie analyseert voor verschillende groepen van studenten of ze al dan niet werk gevonden hebben 3 maanden en 1 jaar na het volgen van het programma en zal op basis hiervan het opleidingsprogramma evalueren. De Poolse partnerorganisatie gaat op zoek naar drempels die werkgevers ervaren om blinde personen een job aan te bieden en analyseert de sterktes en zwaktes van blinde personen op de arbeidsmarkt. 

In een volgende fase gaan we op zoek naar good practices die aan de gevonden knelpunten tegemoet komen en verwerken we de gevonden informatie in een bijscholing voor docenten. 

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze mededeling ligt volledig bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Afbeelding: