Omgaan met gevoelens bij kinderen en jongeren

Project type: 
Dienstverleningsproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Gezinsbond (promotor)
Looptijd: 
Mei 2013 - December 2013

Financiering: Gezinsbond

Inhoudelijke bijdrage bij het uitwerken van vormingspakketten over het omgaan met emoties en gevoelens bij  kinderen en jongeren.