Ouders en jeugdsport: geen kinderspel. Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Partners: 
Prof. Dr. Filip Boen, Humane Kinesiologie K.U.Leuven Jeugdcentrum STVV
Looptijd: 
September 2011 - December 2013

Financiering: PWO

Het onderzoeksproject beoogt een wetenschappelijk onderbouwd vormingspakket te ontwikkelen, waarmee jeugdsportclubs in het algemeen en jeugdvoetbalclubs in het bijzonder een ouderwerking kunnen opzetten. Bedoeling van de ouderwerking is ouders in het algemeen en vaders in het bijzonder te ondersteunen bij het opnemen van hun ouderrol door het verstevigen van hun competenties als coach en supporter.

Vanuit de praktijk van jeugdsport wordt gewezen op de noodzaak van ouderbegeleiding die zeker in het geval van teamsporten beperkt is. In de wereld van opvoedingsondersteuning wordt de nood erkend om vaders die moeilijk te bereiken zijn door traditionele werkvormen, ondersteuning te bieden op plaatsen waar ze actief betrokken zijn bij de opvoeding. Jeugdsport is zo’n plaats. Ten derde is het ook zo dat robuuste bevindingen inzake de bepalende aspecten van opvoedend gedrag voor het welbevinden en presteren van kinderen nog onvoldoende vertaald worden naar werkbare programma’s om ouders te ondersteunen.

Het wetenschappelijk kader van dit project sluit aan bij de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan). Deze theorie stelt dat het welbevinden en presteren van mensen in hoge mate afhankelijk is van het al dan niet vervuld zijn van een aantal basisnoden (inzake autonomie, verbondenheid, competentie). 

Het ontwikkelde vormingspakket is beschikbaar op www.sportouder.be