Stakeholdersbevraging vzw De Keerkring

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Afgelopen
Medewerker(s): 
Partners: 
Vzw De Keerkring
Looptijd: 
Januari 2015 - December 2015

Vzw De Keerkring vroeg ons om een stakeholdersbevraging (bij ouders en het werkveld) uit te voeren om zicht te krijgen op hun positie en rol (cf. profilering, verwachtingen enz.). Enerzijds stelt zich de vraag of wat vzw De Keerkring te bieden heeft (nog) ‘actueel’ is. Biedt deze organisatie een antwoord op de vragen en behoeften van ouders en stakeholders? Wat zijn sterktes, wat zijn leemtes en hoe zouden ze daar nog beter op kunnen inzetten? Kortom, vzw De Keerkring wil de eigen werking bevragen in functie van de afstemming op (de behoeften en vragen van) ouders en van professionele stakeholders. Aansluitend daarbij stelt zich ook de vraag hoe vzw De Keerkring versterkt kan inzetten op samenwerking met andere diensten en organisaties en welke meerwaarde dat voor al de betrokken actoren zou kunnen bieden.

Het werkveld wordt via een websurvey bevraagd, de ouders worden face to face bevraagd door studenten in het kader van het opleidingsonderdeel "Ouderschap en ouderschapsbegeleiding" in de opleiding Gezinswetenschappen. Kwetsbare ouders worden via een focusgroep bevraagd.

Op 18 juni 2015 werden de bevindingen van de bevraging van het werkveld op de algemene vergadering van de raad van bestuur van vzw De Keerkring gepresenteerd.

Een tussentijdse rapportering van de bevraging van de subgroep ‘ouders met kinderen van 12 jaar en ouder’ vindt plaats op het OOCamp van Expoo op 30 november 2015.