Buurtgericht werken van welzijnsorganisaties in tegengaan sociaal isolement in Brussel

Project type: 
Onderzoeksproject
Project fase: 
Lopend
Partners: 
VGC Welzijn, gezondheid en gezin

Algemene onderzoeksvraag

 Hoe kunnen Brusselse welzijnsorganisaties de netwerken van hun buurt versterken om sociaal isolement van kwetsbare burgers tegen te gaan?

  

Deelonderzoeksvragen

1.         Welke grootstedelijke kenmerken en buurtkenmerken zijn van invloed voor de netwerken van welzijnsorganisaties en netwerken van hun doelpubliek? 

2.         Hoe kan de werking en samenwerking van welzijnsorganisaties inspelen op de stedelijke context en buurtkenmerken? 

3.         Hoe kunnen welzijnsorganisaties de netwerken van de buurt ontdekken en versterken?

4.        Hoe kan de Bruggenbouwer-methodiek in grootstedelijke context bijdragen tot sterke netwerken bij kwetsbare burgers en welzijnsorganisaties?