Dirk Geldof

Foto Dirk Geldof

Campus: Schaarbeek
E-mail: dirk.geldof@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied:
 Sociaal-Agogisch Werk

Lopende projecten

 

 

 

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Groeninck, M., Meurs, P., Geldof, D., Van Acker, K., Wiewauters, C. (2020). Resilience in liminality: how resilient moves are being negotiated by asylum-seeking families in the liminal context of asylum procedures. JOURNAL OF REFUGEE STUDIES, 33 (2), 358-370. doi: 10.1093/jrs/feaa031 Open Access
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2017). Transmigration: the rise of flexible migration strategies as part of superdiversity. Policy and Politics, 45 (4), 567-584. doi: 10.1332/030557317X14972774011385
Geldof, D. (2017). The Immigrant Other: Lived Experiences in a Transnational World edited by Rich Furman, Greg Lamphear & Douglas Epps. 2016: New York, Columbia University Press. ISBN 978-0-231-17181-6. International Journal of Social Welfare, 26, 199-200.
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2017). Thinking and acting globally and locally: Developing transnational social work practices in Belgium. Transnational Social Review, 7 (2), 143-157. doi: 10.1080/21931674.2017.1317198
Schrooten, M., Geldof, D., Withaeckx, S. (2016). Transmigration and urban social work: Towards a research agenda. European Journal of Social Work, 19 (1), Art.No. 10.1080/13691457.2014.1001725, 18-30. doi: 10.1080/13691457.2014.1001725
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2015). Living across borders: The everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium. Crossings: Journal of Migration and Culture, 6 (1), 23-40.
Geldof, D. (2015). Van risicomaatschappij tot reflexiviteit, van individualisering tot kosmopolitisering. Een terugblik op het oeuvre van Ulrich Beck (1944-2015). Tijdschrift voor Sociologie, 36 (2), 156-171.
Geldof, D. (2015). Nood aan een nieuwe democratiseringsgolf. De transitie naar superdiversiteit als uitdaging voor hoger onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2014 (4), 67-77.
Geldof, D. (2011). New challenges for urban social work and urban social work research. European Journal Of Social Work, 14 (1), 27-39. doi: 10.1080/13691457.2010.516621
Journal articles (not peer reviewed)
D'Eer, L., Robeyns, L., Geldof, D. (2019). Vrijwilligers kunnen woonprobleem van vluchtelingen niet alleen oplossen. Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/achtergrond/vrijwilligers-woonbegeleiding-vluchtelingen/. (professional oriented)
Geldof, D., Oosterlynck, S. (2019). Conviviaal samenleven in de superdiverse stad. Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/achtergrond/conviviaal-samenleven-in-superdiverse-stad/. (professional oriented)
Engbersen, R., Kremer, M., Blommaert, J. (contr.), Geldof, D. (contr.), Oosterlynck, S. (contr.), Schrooten, M. (contr.) (2019). Stedelijke ontdekkingsreizen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken / Tijdschrift voor de Sociale Sector, (1), 8-11. (professional oriented)
Geldof, D. (2018). Compacter wonen in een context van superdiversiteit. Nood aan meer inzicht in de woonwensen en wooncultuur van mensen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen. Ruimte en maatschappij, Art.No. Jrg. 10, nr. 1, 92-117. Open Access
Geldof, D. (2017). Groeiende onderwijsongelijkheid in tijden van superdiversiteit. Hoe het Vlaamse onderwijs achterloopt op de demografische ontwikkeling. Thema: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, 24 (1), 18-23.
Geldof, D. (2016). Superdiversiteit: the next level. Kunnen sociale professionals maatwerk blijven leveren? Sociaal.Net, 9, Art.No. Analyse XL 9/12/2016. (professional oriented)
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2016). Leven over grenzen. Transmigratie als uitdaging voor het werkveld. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 27 (1), 26-29. (professional oriented)
Geldof, D. (2016). Coaching in een superdiverse samenleving. Tijdschrift voor Coaching (TvC), 2016 (1), 5-9. (professional oriented)
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D., Lavent, M. (2015). Migranten zijn vaker transmigranten: Nieuwe uitdaging voor sociale professionals. Sociaal.Net, Art.No. 24-09-2015, 1-10. (professional oriented)
Geldof, D. (2015). De transitie naar superdiversiteit. Van grootstedelijke naar Vlaamse realiteit. Christen-Democratische Reflecties, 3 (2), 66-75.
Hoffman, E., Geldof, D., Koning, M. (2014). Superdiversiteit op de frontlijn. Diversiteitsbewuste communicatie is een noodzaak. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40 (4), 6-13. (professional oriented)
Geldof, D. (2014). Superdiversiteit vereist interculturalisering. De worsteling van onderwijs en welzijn met een nieuwe realiteit. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 25 (4), 19-22. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Rudi Laermans : de maatschappij van de sociologie. De Leeswolf, 19 (2), 116-116. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Erik Corijn : Kan de stad de wereld redden? De Leeswolf, 19 (6), 425-425. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit als de realiteit van de 21ste eeuw. Oikos : tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, 67, 5-15.
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit als onverwerkt realiteit. Een uitdaging voor het sociaal werk. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 39 (3), 12-24. (professional oriented)
Geldof, D. (2012). Gezinnen over grenzen. Een uitdaging voor het gezinsbeleid. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 3, 60-71. (professional oriented) Open Access
Driessens, K., Geldof, D. (2012). Naar de kern van sociaal werk. Lena Dominelli op bezoek in Vlaanderen. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 38 (5), 8-16. (professional oriented)
Geldof, D. (2012). Stadsbewoners zonder papieren. Een verkennende analyse van de regularisatieaanvragen in Antwerpen in 2000 en 2009. Ruimte & Maatschappij, 3 (3), 1-24.
Geldof, D. (2012). Groen sociaal werk? De lat hoger leggen. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 38 (5), 10-12. (professional oriented)
Geldof, D. (2011). Armoede in de 21ste eeuw. Welzijnsgids, 82, 23-47.
Geldof, D. (2011). Nood aan interculturalisering. Steden verkleuren sneller dan sociaal werk. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 37 (2), 8-18. (professional oriented) Open Access
Geldof, D. (2011). Geluk, gelijkheid, duurzaamheid. Denkkaders voor structureel sociaal werk. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 37 (4), 17-24. (professional oriented)
Van Aelst, P., Jacobs, D., Lesage, D., Fiers, S., Geldof, D. (2004). Wanneer stemt u nog eens twee maal na elkaar groen? Een debat. Oikos: politiek-milieu-cultuur, 31 (4), 22-36.
Books (peer reviewed)
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., Lavent, M. (2016). Transmigration: Social work in a world of superdiversity. Leuven / Den Haag: Acco. ISBN: 978 94 6292 713 1. (professional oriented)
Geldof, D. (2011). Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij. Leuven: Acco. ISBN: 9789033487910.
Books (not peer reviewed)
D'Eer, L., Robeyns, L., Geldof, D. (2019). Vluchteling zkt. woning. Draaiboek voor wie werkt aan woonondersteuning met vluchtelingen. Agentschap Jongerenwelzijn. ISBN: 9789040304057.
Groeninck, M., Meurs, P., Geldof, D., Wiewauters, M-C., Van Acker, K., De Boe, W., Emmery, K. (2019). Veerkracht in beweging: Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken. Garant. ISBN: 9789044136791.
Geldof, D. (2016). Superdiversity in the heart of Europe. How migration changes our society. Acco. ISBN: 9789462924284.
Geldof, D. (2016). Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij. Acco. ISBN: 9789462927421.
Geldof, D. (2016). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven/Den Haag: Acco. ISBN: 978-94-6292-295-2.
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., Lavent, M. (2015). Transmigratie. Hulpverlenen in een wereld van superdiversiteit. Leuven: Acco. ISBN: 9789462922716. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco. ISBN: 978-90-334-9336-2. (professional oriented)
Geldof, D. (2008). Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij. België: Leuven: Acco. ISBN: 978 90 334 6916 9. (professional oriented)
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Pasteels, I., Geldof, D. (Eds.) (2015). De sleutel past niet meer op elke deur. Antwerpe-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Book chapters (peer reviewed)
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2020). Transmigration: the rise of flexible migration strategies as part of superdiversity. In: J. Phillimore, N. Sigona, K. Tonkiss (Eds.), Superdiversity, policy and governance in Europe: Multi-scalar perspectives, (100-121). Bristol: Policy Press. ISBN: 978-1-4473-5205-1.
Geldof, D., Driessens, K. (2017). Social work and research in contexts of superdiversity. In: K. Hogsbro, I. Shaw (Eds.), SOCIAL WORK AND RESEARCH IN ADVANCED WELFARE STATES, (31-46). (Routledge Advances in Social Work). ROUTLEDGE. ISBN: 978-1-138-24218-0. (URL)
Adriaenssens, S., Geldof, D. (1997). La polarisation sociale et spatiale d'Anvers. In: A. Martens, M. Vervaeke (Eds.), La polarisation sociale des villes européennes, Chapt. 11, (191-201). Paris: Anthropos. ISBN: 2-7178-3326-9.
Book chapters (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Adriaens, E., Debruyne, P., Dewispelaere, J., Geldof, D., Groeninck, M., Lecoyer, K., Luyten, D., Meurs, P., Morreel, E., Nuelant, T., Nys, K., Reynders, A., Rigo, A., Timmers, M., Van Acker, K., Verstappen, L., Wiewauters, M. (2020). De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk. In: In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 17, (269-292). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Geldof, D. (2019). Superdiversiteit als kern van onderwijs. In: T.F H. Smits, P. Janssenswillen, W. Schelfhout (Eds.), Leraren opleiden in een superdiverse samenleving. Kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk, (9-14). Acco. ISBN: 9789463791014. (professional oriented)
Geldof, D. (2018). Superdiversity as a lens to understand complexities. In: The Routledge Handbook of Language and Superdiversity, Chapt. part 1: 4. Routledge. ISBN: 1317444671.
Geldof, D. (2016). Hope is working on change. In: The World Book of Hope. The source of happiness, success & strength., (120-123). Lannoo. ISBN: 978-9401431354. (professional oriented)
Geldof, D. (2016). Superdiversity and the city. In: Social Work and the city. Urban themes in 21st-century social work., (121-149). Acco. ISBN: 978-1-137-51622-0. (professional oriented)
Geldof, D. (2016). Sociaal werk in een superdiverse samenleving. In: Basisboek Sociaal werk. Activeren, ondersteunen en verbinden, (217-232). Boom Uitgevers. ISBN: 9789462365216. (professional oriented)
Geldof, D. (2016). Zorg en welzijn in tijden van superdiversiteit. In: Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie, (39-62). Politeia. ISBN: 978-2-509-02691-0. (professional oriented)
Geldof, D. (2015). Hoop is werken aan verandering. In: Hoop. The World Book of Hope, (120-123). Lannoo. ISBN: 9789401423601. (professional oriented)
Geldof, D., Oosterlynck, S. (2015). Van globalisering tot uitstoting. Het uitdagende oeuvre van Saskia Sassen. In: Uitstoting. Brutaliteit en complexiteit in de wereldeconomie, (7-18). Acco. ISBN: 9789462922372. (professional oriented)
Geldof, D. (2015). Veranderende woonbehoeften in een context van superdiversiteit. In: D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels, D. Geldof (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (77-95). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Pasteels, I., Geldof, D. (2015). Sleutelkwesties en aanbevelingen. In: D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels, D. Geldof (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (193-215). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Geldof, D. (2014). Superdiversiteit vereist divers-sensitieve zorg. In: Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2014-2015, (83-87). Standaard Uitgeverij Professional & Verso. ISBN: 978 90 341 1542 3. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Een kijkje in de spiegel van de risicomaatschappij. In: J. Habets, H. Gloudemans (Eds.), De voedselparadox. Over grootschalige honger in een wereld die (meer dan) genoeg voedsel produceert, (151-165). Tilburg: Stichting WereldDelen. ISBN: 9789082060805. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Sufficiëntie als maatschappijkeuze. Maatschappelijke transitie versus individuele versobering. In: M. Becker, T. Wobbes (Eds.), Soberheid als ideaal en als noodzaak, (58-71). Valkhof Pers. ISBN: 978 90 5625 4032.
Geldof, D. (2012). Voor wie hoort wat? In: ACV. Vlaams ACV-congres 2013: Banen voor de toekomst. Thema 2: (Gelijke) kansen op werk., (32-39). Brussel: ACV. (professional oriented)
Luyten, D., Geldof, D., Van Ruymbeke, M. (1998). 20 jaar OCMW’s. Een aanzet tot evaluatie van hun rol in de armoedebestrijding, met bijzondere aandacht voor het bijstandsbeleid. In: J. Vranken (Eds.), 20 jaar OCMW. Naar een actualisering van het maatschappijproject, (23-42). Leuven/Amersfoort: Acco. ISBN: 9033440342.
Abstracts/Presentations/Posters
Geldof, D., Groeninck, M. (contr.) (2019). From Asylum Crisis to a Strength Based Approach of Refugee Families With Children. Presented at the IMISCOE Conference, Malmö.
Geldof, D. (2018). Beleidspistes. Inspiratie voor het volgende woonbeleid. In: 000. Presented at the Taskforce Wonen, Gent, 22 Nov 2018-22 Nov 2018. (professional oriented)
D'Eer, L., Geldof, D., Robeyns, L. (2018). The role of volunteers and volunteer organisations in the search for houses for refugees in Flanders. Presented at the EMPOWER-SE Working Group 2 Research Seminar 'Tacking the migration and refugee challeng, Trento University, 22 Nov 2018-23 Nov 2018. (professional oriented)
D'Eer, L., Geldof, D., Robeyns, L. (2018). The role of social workers and volunteers in the search for houses for refugees in Flanders. Presented at the The Refugees, Borders and Membership Conference, Mälmo University, 24 Oct 2018-26 Oct 2018.
Geldof, D., D'Eer, L. (contr.), Robeyns, L. (contr.) (2018). Capteren en ontsluiten van goede praktijken inzake werken met vrijwilligers bij woonbegeleiding van vluchtelingen. Presented at the Derde netwerksessie integratieonderzoek, Brussel, 16 Oct 2018-16 Oct 2018. (professional oriented)
Groeninck, M., Geldof, D. (contr.) (2018). (Re)Configuring Iraqi, Afghan and Syrian Refugee Family Resilience in Belgium. Presented at the CESSMIR Conference on "Needs and Care Practices for Migrants and Refugees", University of Ghent.
Groeninck, M., Geldof, D., Meurs, P., Geldof, D. (contr.), Meurs, P. (contr.) (2018). From asylum crisis to a strength based approach of refugee families with children. Presented at the IMISCOE Conference on “Europe, Migrations and the Mediterranean: human mobilities and intercultural challenges”, Barcelona.
Groeninck, M., Geldof, D. (contr.), Meurs, P. (contr.) (2018). Resilience amongst asylum seeking and refugee families. Presented at the Summer School 'Refugee Families and Children in Europe', Higher Institute for Family Studies (Odisee - Schaerbeek). (professional oriented)
Geldof, D. (2018). Refugees and the transition towards superdiversity and increasing transmigration: challenges for social professionals. Presented at the Refugee Children and families in Europe: social work and counselling, Brussels, 27 Jun 2018-27 Jun 2018. (professional oriented)
Groeninck, M., Geldof, D. (contr.), Meurs, P. (contr.) (2018). After Displacement: Building up resilience of refugee families. Presented at the IRiS Conference on 'Racial Displacements: Peripheries, Camps, Resistance", University of Birmingham.
Geldof, D., Groeninck, M., Meurs, P. (2018). Towards more integrated approaches in Belgium. Presented at the IRiS International Conference 2018, Birmingham, 18 Jun 2018-19 Jun 2018.
Geldof, D., Groeninck, M., Meurs, P. (2018). From Vulnerability to Resilience. Research on Afghan, Syrian and Iraqi Asylum Seeking and Refugee Families in Belgium. Presented at the IRiS International Conference 2018, Birmingham, 19 Jun 2018-20 Jun 2018.
Geldof, D. (2018). De vloeibare samenleving. Presented at the academische opening Triënnale Brugge, Brugge, 03 May 2018-03 May 2018. (professional oriented)
Geldof, D. (2018). Divers-sensitive skills as a challenge in contexts of superdiversity. Implications for higher education. In: 000. Presented at the Global Days 2018 ‘Future skills – tomorrow’s global job market’, Bern University of Applied Sciences, 20 Mar 2018-20 Mar 2018.
Geldof, D. (2018). Over superdiversiteit & mobiliteit, aankomstwijken & transitiewijken. Aankomen, Blijven & Wijken. Over de universiteit als pionier in kantelende wijken. Presented at the STAM, Stadsacademie Gent, 08 Mar 2018-08 Mar 2018.
Schrooten, M., Geldof, D. (2018). Transnational social work practice in a mobile world. Presented at the Bewegungen: Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Essen, 18 Mar 2018-21 Mar 2018.
Geldof, D. (2017). Nood aan een nieuwe democratiseringsgolf. Superdiversiteit als uitdaging voor de Universiteit Gent. In: 0000. Presented at the University for You symposium, UGent, 21 Dec 2017-21 Dec 2017.
Geldof, D. (2017). Gent wordt superdivers. Superdiversiteit als uitdaging voor het woonbeleid. In: 0000. Presented at the Vastgoedevent Gent, Opera Gent, 28 Nov 2017-28 Nov 2017.
Geldof, D. (2017). Superdiversity & arrival cities in Europe. Challenges for the art sector. In: 0000. Presented at the international network for contemporary performing arts (IETM), Brussels meeting ‘Art in the age of populism’, Brussels, 24 Nov 2017-24 Nov 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Vluchtelingen in tijden van superdiversiteit. Vluchtelingencrisis, opvangcrisis of wooncrisis? Tijd voor actie en alternatieven. In: 0000. Presented at the Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers, tentoonstelling BWMSTR Label, Antwerpen, De Singel, 09 Nov 2017-09 Nov 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversity & intangible cultural heritage. Challenges for musea. Presented at the Museums, Diversity & Intangible Cultural Heritage, Rotterdam, 07 Nov 2017-07 Nov 2017.
Geldof, D. (2017). Superdiversiteit in onderwijs: van ‘probleem’ tot ‘het nieuwe normaal’? In: 0000. Presented at the Directiecongres Katholiek Onderwijs Bisdom Oost-Vlaanderen, Oostende, 17 Oct 2017-17 Oct 2017. (professional oriented)
Geldof, D., De Vos, E. (2017). Two flags on the chimney, or the double meaning of home in Belgium. On the exploration of thresholds in a context of superdiversity. Presented at the ERC Workshop ‘Researching home and migration: questions, methods, prospects. International workshop ERC HOMInG, University of Trento, 05 Jun 2017-06 Jun 2017.
Geldof, D. (2017). The demographic transition of the city of Antwerp: superdiversity as a lens to analyse the urban context at the tipping point towards a majority minority city. Presented at the IMISCOE Annual Conference on Migration, Diversity and the City, Rotterdam, 28 Jun 2017-30 Jun 2017.
Geldof, D., Meurs, P. (2017). From asylum crisis to a strength based approach of refugee families. Social work with refugees in Belgium. Paper for the IMASP research Panel on social work with asylum seekers and other mobile clients (Paolo Boccagni & Erica Richard). Presented at the IMISCOE Annual Conference on Migration, Diversity and the City, Rotterdam, 28 Jun 2017-30 Jun 2017.
Geldof, D. (2017). Vluchtelingen en superdiversiteit als uitdaging voor onderwijs. Presented at the Strategische verkenning Vluchtelingen en onderwijs – expertseminarie VLOR (Vlaamse OnderwijsRaad), 31 Jan 2017-31 Jan 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversity and transmigration as challenges for social professionals. Presented at the International Week NHL University College & Stenden University, Leeuwarden, 11 Jan 2017-11 Jan 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversiteit als nieuwe realiteit & uitdaging voor Brussel. Presented at the Managementcomité Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel, Oostende, 09 Jan 2017-09 Jan 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversity and transmigration in the heart of Europe. A challenge and an opportunity. Presented at the International week Odisee University College, Ghent, 27 Mar 2017-27 Mar 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Hoe superdivers is onze ruimtelijke planning? Presented at the 20 jaar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Vlaams Parlement, 17 Mar 2017-17 Mar 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversity and transmigration: challenges for social work. Presented at the International week, Bern, 15 Feb 2017-15 Feb 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversity and transmigration: challenges for social work & education. Presented at the International week, Bern, 14 Feb 2017-14 Feb 2017. (professional oriented)
Geldof, D. (2017). Superdiversiteit als het nieuwe normaal: een uitdaging voor onderwijs. Presented at the Leerstoel Diversiteit over-bruggen, Arteveldehogeschool Gent, bachelor secundair onderwijs,, 06 Feb 2017-06 Feb 2017. (professional oriented)
Geldof, D., Schrooten, M. (2017). Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. Presented at the Leeskring Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, 10 Jan 2017-10 Jan 2017. (professional oriented)
Geldof, D., Withaeckx, S., Boccagni, P., Richard, E. (2016). Social Work with Highly Mobile Populations in Times of Refugee Crisis. Presented at the IMISCOE RESEARCH GROUP ‘International Migration and Social Protection (IMASP), Odisee Campus Brussel.
Geldof, D. (2016). Superdiversity as a challenge for social work. Human rights through or beyond the ethnic lens? Presented at the TISSA-conference ‘Social work as a forum for democracy’, Ghent.
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2016). When migration becomes transmigration: New challenges to social professionals. Presented at the TiSSA Conference: Social Work as a Forum for Democracy, Ghent, 22 Aug 2016-24 Aug 2016.
Geldof, D. (2016). The breakthrough of superdiversity in Belgium. An analysis of why and how the concept of superdiversity is used. Presented at the Frontiers and Borders of Superdiversity: theory, method and practice, Institute for Research into Superdiversity (IRIS), Birmingham.
Geldof, D. (2016). Transmigration and superdiversity: challenges for social work. Presented at the International Week Social Work, Fachhochschule Frankfurt am Main (University of Applied Sciences). (professional oriented)
Geldof, D. (2016). Zorg en welzijn in tijden van superdiversiteit. Divers-sensitief werken als basiscompetentie. Presented at the Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg en welzijnsorganisatie, Odisee campus HIG, 21 Apr 2016-21 Apr 2016. (professional oriented)
Geldof, D. (2016). Social work in times of transmigration and superdiversity. Presented at the International Intercultural week, VIVES-SAW Kortrijk. (professional oriented)
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2016). Thinking and acting globally and locally? Emerging transnational social work practices in Belgium. Presented at the IMISCOE Annual Conference, Prague, 30 Jun 2016-02 Jul 2016.
Geldof, D., De Vos, E. (2016). Home in times of superdiversity. What we (do not) know about processes of differentiation of ‘feeling at home’ in Flanders & Belgium. Presented at the RGS-IBG Annual International Conference – “Nexus Thinking”, London.
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D. (2015). Transmigratie. De uitdaging van complexe migratiepatronen en tijdelijkheid voor hulpverlening. Presented at the Vierde middag van de superdiversiteit, KdG, Antwerpen, 08 Dec 2015-08 Dec 2015. (professional oriented)
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2015). Social work with transmigrants. Emerging transnational social work practices. Presented at the IMISCOE Workshop: Return Migration, Circular Migration and Social Work – An Emerging Field of Practice, Malmö, 15 Oct 2015-16 Oct 2015.
Schrooten, M., Geldof, D. (2015). Steden in transitie en transmigratie. Presented at the Bon Academy, Brussels, 01 Jun 2015-01 Jun 2015. (professional oriented)
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D. (2015). Transmigration as a methodological challenge to urban social work. Presented at the European Conference fo Social Work Research, Ljubljana, Slovenië, 22 Apr 2015-24 Apr 2015.
Geldof, D., Withaeckx, S., Schrooten, M. (2014). Transmigrants in superdivers cities: A challenge for urban social policy. Presented at the Metropolis 2014. Migrations: Energy for the planet, feeding cultures, Milan, Italy, 03 Nov 2014-07 Nov 2014.
Withaeckx, S., Schrooten, M., Geldof, D. (2014). Transmigrancy as a challenge or an opportunity: The use of transnational social networks by newcomers in Belgium. Presented at the Making the most of migration, Brussels, 23 May 2014-23 May 2014.
Schrooten, M., Geldof, D., Withaeckx, S. (2014). Urban social work with transmigrants: The case of Brazilians in Belgium. Presented at the Seminário de Estudos sobre Migração Brasileira na Europa, Institute of Education, University of London, 04 Apr 2014-05 Apr 2014.
Geldof, D., Schrooten, M., Withaeckx, S. (2014). Transmigration as a methodological challenge to urban social work in super-divers cities. Presented at the Superdiversity: Theory, method and practice in an era of change, Birmingham, 23 Jun 2014-25 Jun 2014.
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit als uitdaging voor sociaal werk en onderzoek. Presented at the Universiteit Antwerpen. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit. Nieuwe uitdagingen voor integratie. Presented at the Kruisbestuiving op Steunpunt Migratie-Integratie. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit. Nieuwe uitdagingen voor integratie. Presented at the Teamdag ODiCe (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum). (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit. Nieuwe uitdagingen voor integratie. Presented at the Karel de Grote-Hogeschoolcongres. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit als uitdaging voor sociaal werk: tussen interculturalisering en democratisering. Presented at the Colloquium ‘Sociaal werk en democratie'. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit als een nieuwe fase. Uitdagingen voor steden, gemeenten en sociaal werk. Presented at the Colloquium: Superdiversiteit en een nieuwe kijk op integratie. Uitdagingen voor sociaal werk en beleid., Karel de Grote-Hogeschool, 22 Jan 2013-22 Jan 2013. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Steden verkleuren sneller dan sociaal werk. Presented at the Internationale Week Haagse Hogeschool Sociaal Werk, 12 Feb 2013-12 Feb 2013. (professional oriented)
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit: welke uitdagingen voor gezinnen en voor de samenleving? Presented at the Superdiversiteit: welk uitdagingen voor gezinnen en voor de samenleving?, Brussel, 17 Jan 2013-17 Jan 2013. (professional oriented) Open Access
Geldof, D. (2012). Onthaasting en tijdsdruk in een versnellende samenleving. Presented at the Colloquium ‘Stilte werkt. State of the art., Brussel, 24 Jan 2012-24 Jan 2012. (professional oriented)
Geldof, D. (2012). Activering, of voor wie hoort wat? Presented at the Startdag van het ACV, Elewijt, 08 Jan 2012-08 Jan 2012. (professional oriented)
Geldof, D. (2012). Jeugdwerker: opvoeder, onderzoeker en activist, of een zoektocht naar normatieve professionalisering. Presented at the Uit De Marge, Maatschappelijke kwetsbaarheid in crisistijd, uitdagingen voor het welzijnswerk, Antwerpen, 20 Nov 2012-20 Nov 2012. (professional oriented)
Geldof, D. (2011). Irregular migrants in the cities. Spatial and social differences in the regularisation campaigns in Antwerp in 2000 and 2009. Presented at the Dag van de Sociologie, Gent, 26 Jan 2011-26 Jan 2011.
Science Outreach
Geldof, D. (contr.) (2019). Antwerps onderwijs is te oldskool. De Standaard, Art.No. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190226_04210237.
Geldof, D. (2018). De vloeibare samenleving. Presented at the Triënnale Brugge, Brugge, 03 May 2018.
Geldof, D. (2017). Das Konzept der Superdiversität und seine politisch-professionellen Herausforderungen. 74, 71-81.
Schrooten, M., Withaeckx, S., Geldof, D., Lavent, M. (2015). Studiedag: Werken met transmigranten: Uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid. Presented at the Werken met transmigranten: Uitdagingen en kansen voor werkveld en beleid, Brussel, 23 Oct 2015.
Deleu, H., Schrooten, M. (contr.), Withaeckx, S. (contr.), Geldof, D. (contr.), Lavent, M. (contr.) (2015). Transmigranten, een nieuwe doelgroep voor de Brusselse hulpverlening? Brussels Welzijnsnieuws, 36 (211), 14-17.
Anrys, S., Withaeckx, S. (contr.), Schrooten, M. (contr.), Geldof, D. (contr.), Lavent, M. (contr.) (2015). ‘Mensen zonder papieren putten veerkracht uit hun drang om te overleven’ : Je hoofd herprogrammeren in een nieuw land. MO* (Mondiaal Magazine), (118), 64-68.
Dutry, C., Geldof, D. (2013). Superdiverse steden.
Geldof, D. (2013). Geef jeugd zicht op toekomst.
Reports
D'Eer, L., Robeyns, L., Geldof, D. (2019). Capteren en ontsluiten van goede praktijken inzake werken met vrijwilligers bij woonondersteuning van vluchtelingen. Capteren en ontsluiten van goede praktijken inzake werken met vrijwilligers bij woonondersteuning van vluchtelingen. Open Access
Geldof, D. (2018). Superdivers Gent. Naar een divers-sensitief woonbeleid. Report No. 2018, 22-27, Stad Gent.
Geldof, D. (2018). Naar een structureel andere aanpak. 44-47, Stad Gent.
Geldof, D., Vandekerckhove, B. (2018). Beleidspistes. Inspiratie voor het volgende woonbeleid. Report No. 2018, 56-77, Stad Gent.
Geldof, D. (2017). Vluchtelingen, onderwijs & superdiversiteit. De context in beeld. Bijdrage voor de Strategische Verkenning Vluchtelingen & Onderwijs. VLOR. (URL) Open Access
Internet publications
Geldof, D. (2019). De normalisering van superdiversiteit. (URL)
Book Reviews
Geldof, D. (2018). Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman. Sociaal.Net, 5 jun 2018, Art.No. https://sociaal.net/boek/werken-aan-trage-vragen/. (URL)
Geldof, D. (2017). The Immigrant Other: Lived Experiences in a Transnational World. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, 26 (2), 199-200. doi: 10.1111/ijsw.12264
Other
D'Eer, L., Geldof, D., Robeyns, L. (2018). Capteren en ontsluiten van goede praktijken inzake werken met vrijwilligers bij woonbegeleiding van vluchtelingen.
Emmery, K., Groeninck, M., Van Acker, K., Wiewauters, M.C., Geldof, D. (2018). Stuurgroep Bijscholing Gezinshereniging.
Geldof, D. (2017). Trust & superdiversity in the heart of Europe. Balancing between trust & distrust, uncertainty & conviviality.
Geldof, D. (2016). Superdiversity and transmigration as a challenge for social work.