Dirk Luyten

Foto Dirk Luyten

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: dirk.luyten@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Dirk Luyten is doctor in de sociale wetenschappen en master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning. Dirk is sinds 1 november 2018 met pensioen.

Projecten

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Luyten, D. (2014). Jongeren in de publieke ruimte: meer dan rondhangen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 14 (4), 319-332.
Luyten, D. (1991). Niet alle armen zijn gelijk voor het OCMW. Sociologos, 3, 415-439.
Journal articles (not peer reviewed)
Luyten, D., Emmery, K. (2018). Gezinnen: meer of minder divers dan gedacht? Viewz, 3 (3), 46-49. (professional oriented)
Hoeckman, S., Luyten, D. (contr.) (2018). Diversiteit binnen gezinnen. Sociologie Magazine, 26 (3), 35-35. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K. with Luyten, D. (corresp. author) (2018). Partnerrelatie heeft impact op kinderen. Sociaal.Net, (9 mei 2018), Art.No. 9 mei 2018. (URL) (professional oriented) Open Access
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (2017). Het gezin is dood. Leve de gezinnen. Mensenrechten als kader voor gezinsbeleid. Sociaal.Net, 2017 (8), Art.No. http://sociaal.net/opinie/het-gezin-is-dood/. (professional oriented)
Luyten, D., Nys, K. (2016). Beleidsparticipatie bij de uitbouw van een Huis van het Kind: achtergrond en analyse. TerZake, 2016 (4), 35-42.
Timmers, M., Luyten, D. (2016). Zoals het klokje thuis tikt... Generaties onder één dak. Actueel - informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad, 17 (4), 34-36. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K. (2016). Hotel Mama. Samenwonen van volwassen kinderen met hun ouders. Sociaal.Net, Art.No. 02.05.16. (professional oriented)
Emmery, K., Luyten, D. (2015). Werkbaar werk. Sociaal.Net, Art.No. 10-11-2015. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K. (2015). Nieuwe gezinnen hebben nieuwe woonnoden. Sociaal.Net, Art.No. 20-04-2015. (professional oriented)
Luyten, D. (2015). De glazen bol van SVR. Ruimte, 7 (25), 24-29. (professional oriented)
Hendrickx, T., Luyten, D., Emmery, K. (2015). Het beleid houdt te weining rekening met de dynamiek van gezinnen. Woonwoord, 33, 9-11. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K. (2014). Vlaams gezinsbeleid een zaak van het lokaal gezinsbeleid en vice versa? OCMW Visies, 29 (4), 17-22. (professional oriented)
Luyten, D. (2013). Waarom fietst Vlaanderen met de Huizen van het Kind naast het lokale bestuur? Tijdschrift voor Welzijnswerk, 37 (336), 26-34.
Luyten, D. (2013). Huizen van het Kind binnen of naast een lokaal gezinsbeleid? Welzijnsgids, 88, 1-8.
Luyten, D., Van Crombrugge, H. (2013). Het huis van het kind. Ook voor burgers en lokale besturen? Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 39 (4), 41-50. (professional oriented)
Emmery, K., Luyten, D. (2013). Huizen van het Kind naast of binnen een lokaal gezinsbeleid? OCMW Visies, 3, 28-33. (professional oriented)
Luyten, D. (2013). Gezinsvriendelijke woonwijken. Grotere diversiteit, grotere uitdagingen. Stuur. Onafhankelijk tijdschrift voor lokale leidinggevenden, 3, 14-18. (professional oriented)
Luyten, D. (2013). Ontwikkelingen in het lokaal gezinsbeleid. Een andere Vlaamse koers met de Huizen van het Kind? Praktijkgids Management Lokale Besturen, 153-182. (professional oriented)
Luyten, D. (2012). Gezinsvriendelijke woonwijken. Focus op gezinsvriendelijke gemeenten. Speerpunten volgens gezinnen, 30-36. Open Access
Luyten, D. (2009). Lokaal gezinsbeleid is terug sexy. Sociaal: Welzijnsmagazine, 20 (2), 7-12.
Luyten, D. (2008). Lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen. Lokaal beleid kan het samenleven van mensen bevorderen en het gezin als solidariteitsmechanisme ondersteunen. OCMW Visies, 3. (professional oriented)
Luyten, D. (2008). Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid: ook voor het OCMW? OCMW Visies, 2, 66-69. (professional oriented)
Luyten, D. (2008). Het OCMW. Een evoluerend centrum in een evoluerende maatschappij. Welzijnsgids, (67).
Luyten, D., Van Ginneken, N. (2007). Hoe betrek je de cliënt bij de coördinatie van zijn hulpverlening? OCMW Visies, (1), 32-40. (professional oriented)
Luyten, D. (2007). Over het behoorlijk besturen van een OCMW. Welzijnsgids, (63).
Luyten, D. (2002). Een kwarteeuw OCMW vanuit Europees perspectief. OCMW Visies, (3), 36-40. (professional oriented)
Luyten, D. (2002). OCMW-visies sprak met Monica De Coninck, voorzitter OCMW Antwerpen. OCMW Visies, (2), 13-17. (professional oriented)
Luyten, D. (2002). OCMW-visies sprak met Danielle Dierckx, auteur van ‘Moeder, waarvan leven wij? OCMW Visies, (1), 19-20. (professional oriented)
Luyten, D. (2002). Lokaal sociaal beleid: OCMWeeën en perspectieven. OCMW Visies, (4), 23-28. (professional oriented)
Luyten, D. (2002). Kris Geluykens: presenteren met impact. Weloverwogen beelden om je boodschappen krachtig over te brengen. OCMW Visies, (1), 53-55. (professional oriented)
Luyten, D., Adriaens, D., Bundervoet, F. (2001). OCMW-visies sprak met Minister Johan Vande Lanotte. ‘Ik denk eraan om het Sociaal Huis in de organieke wet in te schrijven’. OCMW Visies, (1), 14-18. (professional oriented)
Luyten, D. (2001). Naar een complementaire relatie tussen het OCMW en het Algemeen Welzijnswerk. OCMW Visies, (1), 14-18. (professional oriented)
Luyten, D. (2001). Jong raadslid in de startblokken. OCMW Visies, (1), 46-47. (professional oriented)
Luyten, D. (2001). Personeelslid zijn in drie OCMW’s. OCMW Visies, (2), 63-64. (professional oriented)
Luyten, D., Wauters, E., Adriaens, D. (2001). OCMW-visies sprak met Vlaams Minister van Welzijn Mieke Vogels. OCMW Visies, (1), 6-13. (professional oriented)
Luyten, D. (2001). Arbeid en armenzorg: een eeuwenoud verhaal met varianten. OCMW Visies, (3), 38-45. (professional oriented)
Luyten, D. (2001). OCMW-visies sprak met Herman Bauwens. ‘Van OCMW naar gemeentesecretaris’. OCMW Visies, (4), 13-16. (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Blijft het OCMW als sociaal bestuur bestaan? Een terugblik op het 8e VVOS-congres. OCMW Visies, (4), 3-7. (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Gewestelijke ontvanger blikt terug op een kwarteeuw OCMW 'Door hun evolutie zijn de OCMW's zichzelf aan het opheffen … '. OCMW Visies, (4), 85-86. (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Sociaal Huis tussen gemeente en gemeenschap: over de verhouding OCMW en gemeente. OCMW Visies, (3), 1-11. (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Recruteringsproblemen in het OCMW. ‘Je gaat toch geen examen doen voor één kandidaat...’. OCMW Visies, (3), 53-54. (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Over de evolutie van de verhouding tussen het OCMW en de gemeente. OCMW Visies, (2), 15-20. (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Agressieve cliënten in een stedelijk OCMW. ‘Loketten met dubbele beglazing als antwoord is paniekvoetbal...’. OCMW Visies, (2). (professional oriented)
Luyten, D. (2000). Over de opvang van asielzoekers in een landelijk OCMW : ‘Ik heb zelf nog Nederlands gegeven’. OCMW Visies, (1), 21-22. (professional oriented)
Luyten, D., Lostrie, J., Van Broekhoven, A., Van Den Putte, T. (1999). Een OCMW-secretaris nieuwe stijl? OCMW Visies, (4), 39-43. (professional oriented)
Luyten, D. (1998). Naar de kern van het OCMW. OCMW Visies, (1), 3-10. (professional oriented)
Luyten, D. (1998). Lijnen in het debat over de kern van het OCMW. OCMW Visies, (2), 49-54. (professional oriented)
Luyten, D. (1996). Problemen in de kelderverdieping van de sociale zekerheid. OCMW Visies, (1), 10-16. (professional oriented)
Luyten, D. (1996). Vijf dimensies van een sociale voorziening. OCMW Visies, (4), 13-16. (professional oriented)
Luyten, D. (1996). De teloorgang van een garantieformule. Pleidooi voor een onvoorwaardelijk bestaansminimum. Gids op Maatschappelijk Gebied, (1), 3-18. (professional oriented)
Luyten, D. (1994). Ook een machtsconfiguratie in het welzijnswerk. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 20 (25), 11-18. (professional oriented)
Luyten, D. (1993). Een breedmazig vangnet zonder matras: enkele kartonnen dozen? Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, (17), 5-10. (professional oriented)
Luyten, D. (1993). De belangen van de gasten en andere overwegingen. Over de arbeidsverhoudingen in de non-profitsector. Sociaal: Welzijnsmagazine, (8), 10-13.
Luyten, D. (1990). Moet er geen steun zijn? Hoe de Vlaamse OCMW's financiële steun verlenen. Welzijnswerkkroniek, (136), 13-17. (professional oriented)
Luyten, D. (1984). Free Clinic: of hoe infecties vermijden na een abortus. Sociaal: Welzijnsmagazine, (1), 15-16.
Luyten, D. (1984). De plaatsingen binnen de jeugdbescherming. Sombere vooruitzichten bij evolutie. Sociaal: Welzijnsmagazine, (8), 6-7.
Luyten, D. (1983). Begeleid kamerwonen in het vooruitzicht. Sociaal: Welzijnsmagazine, (1), 6-6.
Luyten, D. (1983). Doorbraakmanifest rechten van de patiënt. Een basis voor verdere akties. Sociaal: Welzijnsmagazine, (3), 12-13.
Luyten, D. (1983). Jij alleen kan het, maar je kan het niet alleen. Het onderzoek bestuift de zelfhulp. Sociaal: Welzijnsmagazine, (5), 23-24.
Luyten, D. (1982). Het in en uit van het OCMW. Sociaal: Welzijnsmagazine, (2), 11-12.
Luyten, D. (1982). Kritisch navelstaren prima, zelfs als de bril er even van aanslaat, de analyse van Lode Van Outrive. Sociaal: Welzijnsmagazine, (2), 25-27.
Luyten, D. (1982). Het Hof helpt de eerstelijns-gezondheidszorg een bank vooruit. Sociaal: Welzijnsmagazine, (3), 25-27.
Luyten, D. (1982). OCMW's in het overleg. Deel I. Sociaal: Welzijnsmagazine, (5), 10-11.
Luyten, D. (1982). OCMW's in het overleg. Deel II. Sociaal: Welzijnsmagazine, (6), 9-10.
Luyten, D. (1982). De haken en ogen van het bejaardenbeleid. Het einde van een piramide. Sociaal: Welzijnsmagazine, (13), 4-6.
Luyten, D. (1982). Forfaitgeneeskunde, gezonder met minder geld. Sociaal: Welzijnsmagazine, (9), 8-12.
Luyten, D. (1982). Steyaert door het Golle heen. Jeugdbeschermend Vlaanderen achter Steyaert aan? Sociaal: Welzijnsmagazine, (14), 4-5.
Luyten, D. (1981). JAC's en JIC's: integreren, herbronnen of ... deuren sluiten? Sociaal: Welzijnsmagazine, (3), 26-27.
Luyten, D. (1981). Jaloezie: Soms heb ik dat gevoel... Sociaal: Welzijnsmagazine, (2), 11-12.
Luyten, D. (1981). Gezinsplaatsing: een laagje vernis. Sociaal: Welzijnsmagazine, (6), 5-6.
Luyten, D. (1981). Dossier drugs en recht. Shit aan de knikker. Sociaal: Welzijnsmagazine, (15), 12-21.
Luyten, D. (1981). Het illegale gebruik van drugs. Welzijnsgids, 1-8.
Luyten, D. (1981). Opgepast! De schildpadden komen eraan. Sociaal: Welzijnsmagazine, (5), 12-12.
Luyten, D. (1981). Dossier revalidatiecentra: het waterhoofd van het ministerie van tewerkstelling en arbeid. Sociaal: Welzijnsmagazine, (9), 14-21.
Luyten, D. (1980). Staking op het VLOD-Antwerpen. Sociaal: Welzijnsmagazine, (7), 14-16.
Luyten, D. (1980). Deskundigheid of geen geld. De overheid wil de alternatieve hulpverlening aan banden. Sociaal: Welzijnsmagazine, (1), 21-22.
Luyten, D. (1980). Dossier: hij die zonder drugs is, werpe de eerste steen. Sociaal: Welzijnsmagazine, (2), 13-19.
Luyten, D. (1980). Info Jeugd Nationaal: brave en minder brave informatie voor jongeren. Sociaal: Welzijnsmagazine, (4).
Luyten, D. (1980). Opvoeder zijn... wat een leven.. Sociaal: Welzijnsmagazine, (9), 6-8.
Luyten, D., Verdyck, L. (1980). Gezinsplaatsing: adolescenten door de mazen? Oase, (3), 14-17. (professional oriented)
Accepted Journal articles (not peer reviewed)
Luyten, D. (2017). Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel. Sociaal.Net. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Jennes, G. (2011). Van gewoon samen tot samenwonen: het overheidsbeleid een hinderpaal? HIG-studie zegt: overheidsbeleid bevordert samenwonen niet. Sociaal: Welzijnsmagazine.
Luyten, D., Emmery, K., Jennes, G. (2011). Waarom bevordert men met regels en steun het samenwonen niet? HIG-studie over het effect van overheidsbeleid op het samenwonen. OCMW Visies. (professional oriented)
Books (peer reviewed)
Lammertyn, F., De Wiit, H., Luyten, D., Delhaye, C. (1987). De rechthebbenden op het bestaansminimum in België: een doorlichting van de populatie op 29-2-1976, 28-2-1981 en 28-2-1986. (Onderzoeksrapport - 87/2). Leuven: K.U.Leuven. Departement Sociologie. ISBN: 90-6784-029-7.
Books (not peer reviewed)
Emmery, K., Luyten, D. (2018). Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3604-3. (professional oriented)
Luyten, D. (2016). Bemoeien met gezinnen. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 2). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3445-2. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Rondelez, P. (2014). Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen. Successen, spanningsvelden en knelpunten. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3177-2. (professional oriented)
Luyten, D. (2013). Lokaal woonbeleid. Een plan van actie. Brugge: Vanden Broele. ISBN: 9789049609177. (professional oriented)
Jennes, G., Emmery, K., Desmet, B., Luyten, D. (2010). Gezinsbeleid in 2009: kinderopvang op een scharniermoment. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Lammertyn, F., Verstricht, H., Luyten, D. (1990). Armoede en OCMW: een onderzoek naar de financiële steunverlening door de Vlaamse OCMW's. Leuven: K.U.Leuven. Departement Sociologie. ISBN: 90-6784-064-5.
Lammertyn, F., Luyten, D. (1990). Het (kans-)armoedebeleid. (De welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap: voorzieningen en overheidsbeleid. Monografie, 2). Leuven: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut/Departement Sociologie. ISBN: 90-6784-076-9.
Lammertyn, F., De Wiit, H., Luyten, D., Delhaye, C. (1987). Les ayants-droits au minimex en Belgique: la population telle qu'elle se présente au 29-2-1976, 28-2-1981 et 28-2-1986. (Onderzoeksrapport - 87/3). Leuven: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut. ISBN: 90-6784-030-0.
Luyten, D., Boutmans, E. (1981). Drugs. Antwerpen: Kluwer. ISBN: 9789063210892.
Edited books (not peer reviewed)
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (Eds.) (2017). Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid. (Reeks: Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Luyten, D., Emmery, K., Mechels, E. (Eds.) (2016). Zoals het klokje thuis tikt. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 1). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Luyten, D., Emmery, K., Pasteels, I., Geldof, D. (Eds.) (2015). De sleutel past niet meer op elke deur. Antwerpe-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Luyten, D. (Eds.) (1999). Het OCMW gaat voor wat het is. Essentie, plaats en rol. Brussel: VVSG, VVOS. ISBN: 9075367295. (professional oriented)
Book chapters (peer reviewed)
Luyten, D. (2017). Wonen. In: B. Hubeau, G. Vloebergh (Eds.), Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen. Kompas doorheen aanverwante beleidsdomeinen van de ruimtelijke ordening, (362-401). (Bibliotheek Omgevingsrecht). Brugge: Die Keure. ISBN: 9789048628537. (professional oriented)
Luyten, D. (1994). Verschuivingen in het bijstandsbeleid. In: J. Vranken, D. Geldof, G. Van Menxel (Eds.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 1994, (12-12). Leuven: Acco. ISBN: 9789033432651. (professional oriented)
Book chapters (not peer reviewed)
Emmery, K., Luyten, D. (2018). Partnerschap en ouderschap in gezinnen vandaag. In: K. Emmery, D. Luyten (Eds.), Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag., (25-47). (Gezinnen, relaties en opvoeding). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3604-3.
Luyten, D., Emmery, K. (2018). Synthese en aanbevelingen. In: K. Emmery, D. Luyten (Eds.), Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag, (321-340). (Gezinnen, relaties en opvoeding). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3604-3.
Luyten, D., Serrien, L. (2018). Evolutie en trends in het relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen. In: K. Emmery, D. Luyten (Eds.), Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag, Chapt. 11, (229-248). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044136043. (professional oriented)
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (2017). Wat is gezin? In: Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 1, (17-25). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (2017). Wat zijn gezinnen? In: D. Luyten, H. Van Crombrugge, K. Emmery (Eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 13, (275-286). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Luyten, D., Eggermont, S. (2017). Maatschappij, gezinspolitiek en familierecht. In: D. Luyten, H. Van Crombrugge, K. Emmery (Eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, (77-112). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3523-7. (professional oriented)
Luyten, D., Lodewijckx, E. (2017). Vijftig jaar evolutie van huishoudens in Vlaanderen. In: D. Luyten, H. Van Crombrugge, K. Emmery (Eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, (29-54). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3523-7. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Mechels, E. (2016). Besluiten en aanbevelingen. In: D. Luyten, K. Emmery, E. Mechels (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 11, (211-228). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Lodewijckx, E., Luyten, D. (2016). Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders. Situering en evoluties. In: D. Luyten, K. Emmery, E. Mechels (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 1, (13-41). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Emmery, K., Lampaert, L., Luyten, D. (2016). Beleidsontwikkelingen in Vlaanderen en Brussel. In: D. Luyten, K. Emmery, E. Mechels (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 10, (183-209). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Luyten, D., Emmery, K. (2016). Familiale solidariteit, relaties, zorg en samenwonen. In: D. Luyten, K. Emmery, E. Mechels (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 9, (161-181). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Van Puyenbroeck, J., Luyten, D. (2016). Samenwonen met een volwassen kind met een beperking. In: D. Luyten, K. Emmery, E. Mechels (Eds.), Zoals het klokje thuis tikt, Chapt. 3, (57-81). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Mallants, B., Luyten, D., Mechels, E. (2015). Diverse en dynamische gezinnen en sociaal wonen. In: De sleutel past niet meer op elke deur, (121-134). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Emmery, K., Luyten, D. (2015). Inleiding. De sleutel past niet meer op elke deur. In: D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels, D. Geldof (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (11-23). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Luyten, D., Heylen, K. (2015). Hoe wonen gezinnen in Vlaanderen. In: D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels, D. Geldof (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (97-119). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Pasteels, I., Geldof, D. (2015). Sleutelkwesties en aanbevelingen. In: D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels, D. Geldof (Eds.), De sleutel past niet meer op elke deur, (193-215). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3284-7. (professional oriented)
Emmery, K., Luyten, D. (2015). Overheidsbeleid inzake combinatie van arbeid en gezin in Vlaanderen. In: Arbeid en Gezin, een paar apart, Chapt. 7, (203-244). (SVR - Studie, 2015). Brussel: Vlaamse Overheid. ISBN: 9789040303661. (professional oriented)
Luyten, D. (2015). Jongeren zoeken hun plek in de publieke ruimte. In: K. Emmery (Eds.), Jong met een hart voor familie, Chapt. 9, (153-175). Leuven: Lannoo Campus. ISBN: 9789401429016. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K. (2014). Successen, spanningsvelden en knelpunten van het lokale gezinsbeleid in Vlaanderen. In: J. Mostinckx, F. Deven, P. Dauwe (Eds.), Welzijn en zorg in Vlaanderen 2014-2015, (361-381). Mechelen: Wolters Kluwer. ISBN: 9789046563793. (professional oriented)
Luyten, D. (2012). Gebiedsgericht geïntegreerd gezinsbeleid. Solidaire vormen van samenleven als beleidsdoelstelling op het lokale niveau. In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Gezinsbeleid in 2006-2011. Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving, (181-232). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Emmery, K., Jennes, G., Luyten, D., Rondelez, P. (2012). Gezinsbeleid in Vlaanderen 2006-2011. Ondersteunend of expliciet? In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Gezinsbeleid in 2006-2011. Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving, (283-292). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Luyten, D. (2012). Zorg, welzijn en wonen: nieuwe antwoorden op actuele vragen? In: K. Hermans, D. Van den Bosch (Eds.), Zorg voor welzijn. Oude vragen en nieuwe antwoorden, (133-158). Leuven/ Den Haag: Acco. Open Access
Luyten, D. (2011). Het OCMW, een evoluerend centrum in een evoluerende maatschapij. In: Praktijkgids Management Lokale Besturen. (professional oriented)
Emmery, K., Luyten, D., Jennes, G. (2011). Samenwonen in het gezinsbeleid. In: Gezinsbeleid in 2010: Van gewoon samen tot samengewoond, en opnieuw samen: samenwonen in het gezinsbeleid, (95-125). -.
Luyten, D. (2010). Inleiding tot een debat over voorschoolse kinderopvang. In: G. Jennes, K. Emmery, B. Desmet, D. Luyten (Eds.), Gezinsbeleid in 2009: kinderopvang op een scharniermoment, (123-152). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Luyten, D. (2009). Hoe het gezinsbeleid analyseren? In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Gezinsbeleid in 2008. Opvoedingsondersteuning op de agenda geplaatst, (7-23). Schaarbeek: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Luyten, D., De Wilde, H. (2008). OCMW en lokaal woonbeleid. In: L. Goossens, B. Hubeau (Eds.), Behoorlijk wonen: een lokale wegwijzer. Brugge: Vanden broele. ISBN: 9789085847601.
Luyten, D. (2008). Lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen 2006-2007. In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Gezinnen in opmars? Gezinsbeleid in Vlaanderen 2006-2007, (65-110). Brussel: Hoger Instituut voor gezinswetenschappen. (professional oriented)
Luyten, D. (1999). Nieuwe taken en bestuurlijke vernieuwing. Managementproblemen in kleine en middelgrote OCMW’s. In: Social profit jaarboek 1999, (23-25). Antwerpen: Standaard Uitgeverij. (professional oriented)
Luyten, D., Geldof, D., Van Ruymbeke, M. (1998). 20 jaar OCMW’s. Een aanzet tot evaluatie van hun rol in de armoedebestrijding, met bijzondere aandacht voor het bijstandsbeleid. In: J. Vranken (Eds.), 20 jaar OCMW. Naar een actualisering van het maatschappijproject, (23-42). Leuven/Amersfoort: Acco. ISBN: 9033440342.
Luyten, D. (1995). Doorlichting van de wijze waarop OCMW’s te maken hebben met terugbetaling van medische kosten. In: F. Louckx (Eds.), De gevelarchitectuur van de welvaartstaat. Ongelijke toegang tot de gezondheidszorg, (83-92). Brussel: VUBPRESS. ISBN: 9789054871187.
Luyten, D. (1994). Van passieve naar actieve bijstand: (nieuwe) selectiemechanismen? In: M. BOUVERNE-DE BIE, H. Van Hootegem, K. Van Zele (Eds.), OCMW's vandaag: 'bijstand' en/of 'nieuwe kansen'? Is het actuele OCMW-aanbod afge-stemd op de kansarmsten?, (17-39). Universiteit Gent, Vakgroep Sociale-culturele en vrijetijdsagogiek. ISBN: 9789074852012.
Luyten, D. (1988). Het bestaansminimum. In: Welzijnsgids - Organisatie. Afl. 38 (maart 1988). Zaventem: Kluwer Editorial.
Luyten, D. (1988). De evolutie in de bestrijding van de armoede. In: Welzijnsgids - Noden, Afl. 38 (maart 1988). Zaventem: Kluwer Editorial.
Accepted Book chapters (not peer reviewed)
Luyten, D. (2013). Huizen van het Kind binnen of naast een lokaal gezinsbeleid? In: K. Emmery (Eds.), Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind, (173-204). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented) Open Access
Luyten, D. (2007). Over het behoorlijk besturen van een OCMW. In: Praktijkgids personeels- en organisatiemanagement, Chapt. ORG1130, (1-34). Mechelen: Kluwer. (professional oriented)
Conference proceedings (not peer reviewed)
Luyten, D. (2014). Een gezinsvriendelijke woonwijk is ook een gezonde woonwijk. In: J. Vilain (Eds.), Congres/Congrès Publieke ruimte/Espace public 2014. Ruimte voor gezondheid. L'espace pour la santé: vol. 2014, (30-33). Presented at the Congres Publieke ruimte. Ruimte voor gezondheid, Brussel, Heizel, 05 Feb 2014-05 Feb 2014. Antwerpen. (professional oriented) Open Access
Luyten, D. (2013). Woonzorgconcept: Designed for all? Tussen droom en werkelijkheid: uitdagingen voor woonzorg in Brussel. In: Verslagboek Staten-Generaal Woonzorg Brussel, (33-35). Presented at the Staten-Generaal Woonzorg Brussel, 13 Dec 2012-13 Dec 2012. Brussel. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Luyten, D. (2018). Uitdagingen voor voorzieningen en beleid. Presented at the Partners in tijden van ouderschap, Campus Gezinswetenschappen Odisee Schaarbeek, 15 May 2018-15 May 2018. (professional oriented)
Luyten, D. (2017). Uitdagingen voor het gezinsbeleid van vandaag en morgen. Presented at the Studiedag internationale dag van het gezin. Het gezin in Vlaanderen 2.0, Schaarbeek, 15 Jan 2017-15 Jan 2017. (professional oriented)
Nys, K., Emmery, K., Luyten, D., Nuelant, T. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: ouders aan het woord. Presented at the Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 Sep 2016-27 Sep 2016. (professional oriented)
Nys, K., Emmery, K., Luyten, D., Wiewauters, C., Vanderstraeten, L. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: werkveld aan het woord. Presented at the Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 Sep 2016-27 Sep 2016. (professional oriented)
Luyten, D. (2016). Voorstelling van het boek 'Bemoeien met gezinnen. Inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen'. Presented at the Bemoeien met gezinnen. Boekvoorstelling en lancering online databank over gezinsbeleid in Vlaanderen, Schaarbeek, 20 Sep 2016-20 Sep 2016. (professional oriented)
Van Puyenbroeck, J., Luyten, D., Deprez, M., Willaye, E. (2016). Inclusieve housing solutions. Presented at the European Foundation Forum for Inclusio Conference, Brussels, 22 Jun 2016-22 Jun 2016. (professional oriented)
Luyten, D., Lodewijckx, E. (2016). Situering van het fenomeen. Presented at the Zoals het klokje thuis tikt, Campus Gezinswetenschappen Schaarbeek, 13 Jan 2016-13 Jan 2016. (professional oriented)
Van Puyenbroeck, J., Luyten, D. (2016). Samenwonen met een volwassen kind met een beperking: draagkracht en -last. Presented at the Zoals het klokje thuis tikt, 13 Jan 2016-13 Jan 2016. (professional oriented)
Luyten, D. (2014). Hoe het lokaal gezinsbeleid vorm krijgt. In: Gezinsbeleid in Vlaanderen: bereik en beleving. Gezinsconferentie 2014. Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderer: bereik en beleving. Tweede gezinsconferentie, Brussel, Kind en Gezin-Academie, 15 Jan 2014-15 Jan 2014. (professional oriented)
Luyten, D. (2014). Verhouding Vlaams en lokaal gezinsbeleid. In: Gezinsbeleid in Vlaanderen: bereik en beleving. Gezinsconferentie 2014, (21-25). Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderer: bereik en beleving. Tweede gezinsconferentie, Brussel Kind en Gezin-Academie, 15 Jan 2014-15 Jan 2014. (professional oriented)
Luyten, D. (2014). Het lokaal gezinsbeleid in opmars: tendensen en spanningsvelden. Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderen: bereik en beleving. Tweede gezinsconferentie, Brussel, Kind en Gezin, 15 Jan 2014-15 Jan 2014. (professional oriented) Open Access
Luyten, D. (2014). Lokaal gezinsbeleid. In: Gezinsbeleid in Vlaanderen: Bereik en beleving. Gezinsconferentie 2014, (21-25). Presented at the Gezinsconferentie, Brussel Kind en Gezin, 15 Jan 2014-15 Jan 2014. (professional oriented)
Luyten, D. (2011). De krachten van kinderen, de ouders en de buurt. Presented at the Vlaams congres opvoedingsondersteuning, Brussel, 15 Dec 2011-15 Dec 2011. (professional oriented)
Luyten, D. (2011). Gezinsvriendelijk wonen en woonzorgbeleid. Presented at the Lokaal woonoverleg Torhout, Torhout, 12 Jan 2011-12 Jan 2011. (professional oriented)
Luyten, D. (2011). De gezinsvriendelijke woonwijk. Presented at the 40 jaar gezinsraad Edegem, Brussel, 22 Jan 2011-22 Jan 2011. (professional oriented)
Luyten, D. (2009). Gezinnen in opmars en ouders aan het woord. Presented at the Dag van het Gezin, Roeselare, 14 Jan 2009-14 Jan 2009. (professional oriented)
Emmery, K., Luyten, D. (2009). Gezinsbeleid in Vlaanderen 2008. Presented at the Dag van het Gezin 2009: Gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in 2008, Schaarbeek, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 13 Jan 2009-13 Jan 2009.
Science Outreach
Roels, L., Luyten, D. (contr.) (2018). Radiointerview naar aanleiding van publicatie Partners in tijden van ouderschap.
Le Bacq, T., Luyten, D. (2017). 1970 versus nu: hét Vlaamse gezin bestaat niet meer. Het Nieuwsblad, 2017 (16), 5-5.
Verhulst, G., Luyten, D. (2017). Dag van het gezin.
VTVN, , Luyten, D. (2017). Het gaat niet goed met het huwelijk in ons land, zo blijkt uit enkele opvallende cijfers. Het Nieuwsblad, 2017 (15), 5-5.
Hautekiet, J., Luyten, D. (2017). nieuwe samenlevingsvormen en de mate waarin de woningmarkt en het woonbeleid daarop aangepast zijn.
Luyten, D. (2016). Buurtzorg in een solidaire buurt: streefdoel of brug te ver? Presented at the (H)echte buurtzorg: het warme netwerk van de toekomst, Affiligem (De Montil), 08 Dec 2016. Open Access
Timmers, M., Luyten, D. (2016). Zoals het klokje thuis tikt. Samenwonen in een meergeneratiewoning. Presented at the Boekenbeurs, Antwerpen, 09 Nov 2016.
Beel, V., Emmery, K., Luyten, D. (2016). Ga eens veggie eten met je partner. De Standaard, 93 (247), 2-2.
Luyten, D. (2016). Woonnoden van hedendaagse gezinnen. Presented at the Boekenpodium Garant, Antwerpen, 13 Oct 2016.
Van Regenmortel, J., Luyten, D. (2016). Hotel Mama blijft langer open. Het Nieuwsblad, 2016 (0905), 3-3.
Racquet, E., Luyten, D. (2016). Jongeren steeds meer en langer op Hotel Mama. De Financieel-Economische Tijd, 7 (05), 3-3.
Luyten, D. (2015). Wat kan een lokale gezinsraad van gisteren, vandaag en morgen betekenen? Presented at the 50-jarig jubileum van de gezinsraad, Volkszaal Stadhuis. Oudenaarde, 12 Dec 2015.
Beel, V., Luyten, D., Timmers, M. (2015). Generatie Y heeft een hart voor familie. De Standaard, 2015 (5), 10-10.
Delrue, E., Luyten, D. (2015). Kangoeroewonen zit in de lift. De Morgen, 2015 (16), 21-21.
Luyten, D. (2015). Bel 10. Over de nieuwe hoeksteeen Deelname groep van 10. BEL 10. De stand van het land in tien thema's, 92-111. Presented at the Bel 10, Brussel, 01 Jan 2015.
Vanpeteghem, B., Luyten, D., Emmery, K. (2014). Gezinspolitiek gebaat bij gezonde partnerrelaties. Tertio, 2014.
Veerle, B., Luyten, D. (2014). Gemeenten moeten meer rekening houden met flexibiliteit van gezinnen. De Standaard, 13 (05), 19-19.
Vanommeslaeghe, P., Luyten, D. (2008). Als sociale huisvestingsmaatschappij mee ijveren voor een intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid. http://www.vvh.be/Content.aspx?ContentID=31.
Vanommeslaeghe, P., Luyten, D. (2008). De sociale huisvestingsmaatschappij en de intergemeentelijke projecten voor lokaal woonbeleid.
Luyten, D., Claeys, R. (2005). Europark gaat Europees. Informatieblad, (58), 11-14.
Luyten, D. (2003). De Chicagoblok kleurt op. VVH-Info.
Luyten, D., Adriaens, D., Wauters, E., Put, F. (2000). Diepgang gevraagd. De Standaard.
Luyten, D. (1998). Opiniestuk: Het verlanglijstje van de OCMW’s. De Morgen, 2-2.
Luyten, D., journalist, (1992). Onkelinx verhoogt drempel naar stal van Betlehem. De Standaard, 11-11.
Luyten, D. (1989). Het bestaansminimum in België: een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Sociologisch en antropologisch jaarboek 1989. Reeks van het Tijdschrift voor Sociologie, 1989, 169-194.
Luyten, D., Peeters, R., Verdyck, L. (1980). Pleeggezinnen en alternatieve hulpverlening. Het statuut van het kind., 411-418.
Luyten, D., Verdyck, L. (1980). Gezinsplaatsing in Vlaanderen. Marge.
PhD Theses
Luyten, D., Lammertyn, F. (sup.) (1993). OCMW en armenzorg: een sociologische studie van de sociale grenzen van het recht op bijstand. 487
Reports
Adriaens, E., Emmery, K., Luyten, D. (2018). Gezinsenquête: factsheet Gezinsbeleid: Hoe kan de overheid gezinnen beter ondersteunen? https://gezinsenquete.be/artikels/gezinsbeleid: Vlaamse Overheid - Departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.
Luyten, D. (2016). Het onbehagen in het gezin en het behagen in gezinnen. Schaarbeek: Odisee Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Van Puyenbroeck, J., Luyten, D. (2016). Inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking in Vlaanderen en Brussel. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Van Puyenbroeck, J., Luyten, D. (2016). Rapport inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking: een verkennende studie. Brussel: Odisee Hogeschool.
Luyten, D. (2015). Gezinsbeleid en participatie van gezinnen. Brussel: Odisee Gezinswetenschappen.
Luyten, D. (2013). Naar meer gezinsvriendelijke woonwijken. Vijf jaar studentenonderzoek naar gezinsvriendelijkheid van woonwijken aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Schaarbeek: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Open Access
Luyten, D. (2012). Ouders over de gezinsvriendelijke woonwijk. Brussel.
Luyten, D. (2010). Studie naar de gezinsvriendelijkheid van woonwijken. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Luyten, D. (2009). Vlaamse ouders aan het woord. Over de gezinsvriendelijkheid van woonwijken. Brussel, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Luyten, D., Bulckaert, P., De Mecheler, L. (2004). Meetinstrument Administratieve Lasten. Project Sociale Huurreglementering. Rapport aan minister M. Keulen. Brussel.
Luyten, D. (1994). Discussienota. Steunbarema’s OCMW-Gent. Nota opgemaakt in opdracht van OCMW-Gent..
Luyten, D., Feremans, K., Bundervoet, J., Vanachter, O. (1994). Knelpunten voor het collectief overleg in de non-profitsector: actoren, Nationale Arbeidsraad en Paritaire Comités. Leuven: Instituut voor Arbeidsrecht, Departement Sociologie.
Luyten, D., Feremans, K., Bundervoet, J., Vanachter, O. (1994). Het collectief overleg in de private non-profitsector. Onderzoeksrapport. Leuven: Instituut voor Arbeidsrecht, Departement Sociologie.
Luyten, D., Feremans, K., Bundervoet, J., Vanachter, O. (1993). Het collectief overleg in de non-profitsector. Een juridisch-sociologisch onderzoek. Leuven: Instituut voor Arbeidsrecht, Departement Sociologie.
Luyten, D. (1992). Armoede en OCMW: Steunverlening door de Vlaamse OCMW's, wetgeving en onderzoeks-resultaten. Vrouwen en armoede, Brussel, Verslagboek van de Studiedag Politieke Vorming KAV, 13-33, Brussel: Verslagboek van de Studiedag Politieke Vorming KAV.
Luyten, D. (1992). Schematisch overzicht van minimumuitkeringen. Vrouwen en armoede, 82-99, Brussel: Verslagboek van de Studiedag Politieke Vorming KAV.
Luyten, D. (1990). Het gebruik van steunnormen door de Vlaamse OCMW's in de jaren tachtig. Leuven: Departement Sociologie.
Luyten, D., Lammertyn, F. (1990). De welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap. Voorzieningen en overheidsbeleid. Monografie 2. Het (kans-) armoedebeleid. Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D., Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R., Verbeek, I. (1989). Vrouwen en kinderen slachtoffers van geweld: adressenbestand en profielen van de voorzieningen voor hulpverlening (10 delen). Brussel: Kabinet van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie.
Luyten, D., Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R. (1989). De coördinatie van hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld: kaartenmap. Leuven: K.U.Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D., Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R. (1989). De coördinatie van hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld: deel 3: voorstelling van de partners per concentratiepunt. Leuven: K.U.Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D., Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R. (1989). De coördinatie van hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld: deel 1: inventaris van de partners; deel 2: ruimtelijke situering. Leuven: K.U.Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D., Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R. (1989). De coördinatie van hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld: deelrapport 1: aanduiding van coördinaten voor samenwerkingsverbanden. Leuven: K.U.Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Lammertyn, F., Luyten, D. (1989). Sociologie van het welzijnsbeleid. Leuven: K.U.Leuven, Faculteit Sociale wetenschappen.
Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R., Luyten, D. (1989). De coördinatie van hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Leuven: K.U.Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Lammertyn, F., Boedt, A., Brijs, R., Luyten, D., Verbeek, I. (1989). Vrouwen en kinderen slachtoffers van geweld: adressenbestand en profielen van de voorzieningen voor hulpverlening (10 delen). Leuven: K.U.Leuven, Departement Sociologie.
Luyten, D., Lammertyn, F., Delhaeye, C., De Wit, H., Lampaert, F. (Eds.) (1987). Het bestaansminimum. Armoede en Bestaansonzekerheid: hulpverlening en bestaansminimum, 54-65, Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Luyten, D., Lammertyn, F., Coene, D., De Wit, H. (1987). De evolutie van het aantal B.M.-uitkeringen in België. Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D., Lammertyn, F., Coene, D., De Wit, H. (1987). De rechthebbenden op het BM: categorie, leeftijd, geslacht en niveau van het bedrag. Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D., Lampaert, F. (Eds.) (1987). Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Armoede en bestaansonzekerheid: hulpverlening en bestaansminimum, 66-72, Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Lammertyn, F., De Wit, H., Daemen, L., Luyten, D., Delhaye, C. (1987). Het bestaansminimum in België: situering van de rechthebbenden op het bestaansminimum in het armoedeonderzoek: loglineaire analyse van de kenmerken van deze populatie en onderzoek naar de ruimtelijke differentiatie ervan. Onderzoeksrapport - 87/6, Leuven: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Lammertyn, F., Luyten, D., Delhaye, C., De Wit, H. (1987). De rechthebbenden op een minimaal inkomen. Armoede en bestaansonzekerheid. 2: Hulpverlening en bestaansminimum, Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Lammertyn, F., Luyten, D., Coene, D., De Wit, H., Delhaye, C. (1986). Langdurig gerechtigden op het bestaansminimum: een onderzoek naar het aantal gerechtigden dat op 31 december 1983 al zes maanden of langer het bestaansminimum ontving. Leuven: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut.
Luyten, D. (Eds.) (1984). Residentiële voorzieningen voor adolescenten in Vlaanderen. Kortenberg: CIDAR.
Luyten, D. (1982). Profielschetsen van de OCMW's van het arrondissement Dendermonde. Dendermonde: AWD.
Luyten, D., Van Steendam, W. (1982). Knelpunten in de bejaardenzorg van het arrondissement Dendermonde. Dendermonde: AWD.
Luyten, D., Verdyck, L. (1979). Kind in nood. Dossier gezinsplaatsing, 6-10, Brussel: Federatie Gezinsplaatsing.
Luyten, D., Verdyck, L. (1979). Plaatsing van adolescenten. Dossier gezinsplaatsing, 39-40, Brussel: Federatie Gezinsplaatsing.
Other
Grevendonck, L., Luyten, D. (2017). Huwelijksgezin niet langer hoeksteen samenleving. Onderzoek naar gezinnen in Vlaanderen van 1970 tot nu. Visie, 2017 (16), 5-5.
Luyten, D., Emmery, K. (2016). Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders: opportuniteiten en uitdagingen. Brussels Welzijnsnieuws, 213, 6-7.
Luyten, D. (2015). Ontbijt met boek 'Jong met een hart voor familie' (deelname panelgesprek).
Luyten, D. (2015). Proefwonen (deelname panel).
Luyten, D. (2015). Vermaatschappelijking van de zorg op maat van de Brusselse wijken (begeleiding werksessie). Naar een nieuw lokaal sociaal beleid voor Brussel, 2015 (210).
Luyten, D. (2015). Vergrijzing en verzilvering (voorzitter werkgroep).
Luyten, D. (2015). De sleutel past niet meer op elke deur (deelname panel).
Luyten, D. (2015). Studiedag: dynamische gezinnen en flexibel wonen. Visie, 71 (09), 17-17.
Luyten, D. (2013). Cursus Gezinsbeleid en participatie van gezinnen: beleidsplanning en bevoegdheidsverdeling.
Luyten, D. (2000). Een Sociaal Huis te Wommelgem. What’s in a name? De Gemeente, (8), 63-64.
Luyten, D. (1999). Tips uit Den Tip in Wommelgem. Het Sociaal Impulsfonds in de praktijk. TerZake, 1999, 23-25.
Luyten, D. (1998). Sleutelen aan de kelderverdieping van de sociale zekerheid. De Gemeente, (1), 20-24.
Luyten, D. (1997). Netwerk Zorgzaam Wommelgem. De mantelzorg krijgt een steuntje in de rug. De Gemeente, (3), 170-173.
Luyten, D. (1997). De SIF-praktijk in een klein OCMW. Handleiding voor de opmaak van een geïntegreerd lokaal beleidsplan in het kader van het Sociaal Impulsfonds, 35-42.
Luyten, D. (1996). Het gebruik van steunnormen bij het toekennen van financiële steun. De Gemeente, 6, 394-397.
Luyten, D. (1993). Geven, krijgen en teruggeven. Over de bijstandsverlening door de OCMW's. OCMW-Focus, 4 (6), 66-69.
Luyten, D. (1990). Armoede en OCMW. Een onderzoek naar de financiële steunverlening door de Vlaamse OCMW's. (2) Het gebruik van steunnormen door de Vlaamse OCMW's in de jaren tachtig. OCMW-Focus, 1 (6), 61-64.
Luyten, D. (1990). Armoede en OCMW. Een onderzoek naar de financiële steunverlening door de Vlaamse OCMW's. (1) Welke steun en welke bedragen? OCMW-Focus, 1 (5), 55-60.
Luyten, D. (1990). Armoede en OCMW. Een onderzoek naar de financiële steunverlening door de Vlaamse OCMW's.(3) Een inhoudelijk overzicht van de steunnormen van de Vlaamse OCMW's. OCMW-Focus, 1 (10), 90-93.
Luyten, D. (1990). Armoede en OCMW. Een onderzoek naar de financiële steunverlening door de Vlaamse OCMW's. (4) De intergemeentelijke verschillen bij het toekennen van financiële steun door de Vlaamse OCMW's. OCMW-Focus, 1 (11), 101-104.
Lammertyn, F., Luyten, D. (1986). De Provinciale Beroepskamers: 15.000 beroepen in 10 jaar. De Gemeente, 12, 491-496.
Lammertyn, F., Luyten, D. (1986). Sociologie in de Vlaamse Sociale Scholen. Sociodata, 9 (3), 2-14.