Evelyn Morreel

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: evelyn.morreel@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Evelyn Morreel is master in de Pedagogische Wetenschappen, sociale agogiek. Ze werkt als onderzoekster voor het project Ouders en het jeugdwerk en Ondersteuningskader: relatie ouders-jeugdwerk. In opdracht van Chiro, en in samenwerking met studenten Gezinswetenschappen, onderzoekt ze 'Hoe divers is de jeugdbeweging?'

Projecten 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (not peer reviewed)
Van Crombrugge, H., Morreel, E. (2017). Thuisbetrokkenheid is cruciaal. Klasse voor Leerkrachten, 007, 14-16. (professional oriented)
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Book chapters (not peer reviewed)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2020). Ouders en jeugdwerk in partnerschap. In: K. Emmery, J. Van Puyenbroeck, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 4, (57-67). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044137576. (URL) (professional oriented)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Adriaens, E., Debruyne, P., Dewispelaere, J., Geldof, D., Groeninck, M., Lecoyer, K., Luyten, D., Meurs, P., Morreel, E., Nuelant, T., Nys, K., Reynders, A., Rigo, A., Timmers, M., Van Acker, K., Verstappen, L., Wiewauters, M. (2020). De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk. In: In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 17, (269-292). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2017). Ouders en jeugdwerk: ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. In: Handboek lokaal jeugdbeleid, Chapt. F., (1-12). Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03079-5. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Morreel, E. (2020). Verwachtingen van ouders. Presented at the Speelpleincongres 2020. Speelpleinwerk is jeugdwerk., Online, 29 Sep 2020-29 Sep 2020. (professional oriented)
Morreel, E. (2020). Diversiteitsonderzoek Chirojeugd Vlaanderen. Tussentijdse resultaten. Presented at the Chiroforum Chirojeugd Vlaanderen, Antwerpen, 09 Jan 2020-09 Jan 2020. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2019). Meet the Parents?! Onderzoeksbevindingen en voorstelling van de jeugdwerktool. Presented at the Lancering Jeugdwerktool Meet the Parents?!, Schaarbeek, 30 Apr 2019-30 Apr 2019. (URL) (professional oriented) Open Access
Lecoyer, K., Morreel, E., Oizaz, S., Taspinar, B. (2019). Racisme-ervaringen van ouders en kinderen: een uitdaging voor gezinsondersteuning. Presented at the Studiedag: “Mama, ik wil niet meer bruin zijn”. Racisme: over wonden en veerkracht, Odisee Campus Schaarbeek, 19 Mar 2019-19 Mar 2019. (professional oriented)
Morreel, E., Emmers, E. (2018). Dare to be different: a successful diversity policy in higher education. Presented at the European First Year Experience Conference, Utrecht, 27 Jun 2018-27 Jun 2018.
Morreel, E. (2018). Jeugdwerk en ouders. Presented at the VVM JC Tranzit, Jeugddienst stad Kortrijk, 28 Apr 2018-28 Apr 2018. (professional oriented)
Morreel, E. (2018). Ouders en jeugdwerk. Jeugdwerk en ouders. Presented at the Chiroraad, Sint-Niklaas, 25 Apr 2018-25 Apr 2018. (professional oriented)
Morreel, E. (2018). Ouderbetrokkenheid in het jeugdwerk. Presented at the Sportouders, Gent, 29 Jan 2018-29 Jan 2018.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2017). Ouders en hun rol in de vrijetijdsbesteding van het kind. Jeugdwerk als onderhandelingsruimte over opvoeding bevraagd. Presented at the De belofte van de jeugd, Garderen, 02 Oct 2017-03 Oct 2017. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Wat denken ouders over speelpleinwerk? Presented at the Congres Speelpleinwerk: een pact voor de toekomst #Pact2025, Brussel, 23 Feb 2016-23 Feb 2016. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Presented at the Studienamiddag 'Ouders en jeugdwerk', Brussel, 15 Mar 2016-15 Mar 2016. (professional oriented) Open Access
Science Outreach
Poppelmonde, J., Morreel, E. (contr.), De Boe, W. (contr.), Nys, K. (contr.), Van Leeuwen, K. (contr.), Mondésir, E. (contr.) (2019). Omgaan met ouders? Geen kinderspel. De Standaard, 6-7. (URL) (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (contr.) (2017). (H)erken (kans)armoede. Presented at the Internationale Dag van de Armoede (Odisee), Brussel, 17 Oct 2017.
Morreel, E. (2017). Ouders bij de les. Hoe thuisbetrokkenheid stimuleren?
Van Crombrugge, H., Morreel, E. (2017). Ouderbetrokkenheid is meer dan oudercontact. Klasse voor Leerkrachten - www.klasse.be.
Morreel, E. (2016). Jeugdwerkers maken de brug. Presented at the Hoe kijken moslims naar handicap? Groep Intro Brussel verkent het perspectief van de islam op mensen met een beperking., Brussel, 29 Nov 2016.
Morreel, E., Nys, K. (2016). Jeugdwerk en gezinsondersteuning. Presented at the Dag Van de Armoede. Odisee Sociaal-Agogisch Werk, Brussel, 17 Oct 2016.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Jeugdwerk & ouders. Ondersteuningskader relatie ouders & jeugdwerk. Presented at the Netwerkgroep jeugdonderzoek, 22 Jun 2016. Open Access
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2016). Welke rol spelen ouders in het jeugdwerk? 96 (2).
Reports
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Jeugd. Open Access
Morreel, E., Van Avermaet, P., Vanderlinde, R. (2012). Ouderbetrokkenheid in ontwikkelingsperspectief. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.
Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M., Morreel, E. (2010). Eindrapport Brede School. Verslaggeving en aanbevelingen na drie jaar proefprojecten Brede School in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen - Steunpunt Diversiteit en Leren.
Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M., Morreel, E. (2010). Brede Scholen en hun impact. Wat leren ons de proefprojecten Brede School? VVSG Lerende Gemeente. Gids voor Flankerend Onderwijsbeleid, Brussel: Politeia.
Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M., Morreel, E. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.
Morreel, E. (2009). Zo coördinatie, zo Brede School? Een verkenning naar de inbedding van de coördinatierol. Gent: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen.
Internet publications
Geerts, I., Pulinx, R., Schrooten, M., Emmers, E., Morreel, E. (2020). Wees niet langer kleurenblind in hoger onderwijs: 3 strategieën voor meer diversiteit in hoger onderwijs. (URL) Open Access
Other
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Chirojeugd Vlaanderen, (contr.), Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, (contr.), Kazou, (contr.), De Ambrassade, (contr.), Kras Jeugdwerk, (contr.), Demos, (contr.), De Aanstokerij vzw, (contr.) (2019). Meet the Parents?! Een speels reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk over contact en communicatie met ouders. (URL)
Morreel, E. (2018). Ouders bij de les. Hoe ouderbetrokkenheid stimuleren?
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K., Soens, T. (contr.), Gatz, S. (contr.) (2016). Vraag om uitleg over het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk'.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K., Rombouts, T. (contr.), Gatz, S. (contr.) (2016). Actuele vraag over de beeldvorming betreffende het jeugdwerk.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K., Van Eetvelde, M. (contr.), Gatz, S. (contr.) (2016). Actuele vraag over de plannen va de minister om de informatieverlening aan de ouders betreffende het jeugdwerk in Vlaanderen te verbeteren.