Hans Van Crombrugge

Foto Hans Van Crombrugge

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: hans.vancrombrugge@odisee.be
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Hans Van Crombrugge is doctor in de Pedagogische wetenschappen. Hij is hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken. In zijn onderzoek en publicaties heeft hij veel aandacht voor de rol van levensbeschouwing en religie op gezinsrelaties.

Projecten

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Van Crombrugge, H., Debusschere, R. (2017). Vocation-Oriented Professional Education: Between Cultivating a Talent and Hearing the Call. Christian Higher Education, 16 (1), 33-46. doi: 10.1080/15363759.2017.1250524
Vanobbergen, B., Van Crombrugge, H. (2016). Under the mantle of love. (Catholic) Institutional Pedagogy and the Pedagogic-Erotic Relationship. Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries, 25 (1), 59-72.
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N. (2015). Kinderen Gods. Kinderrechten en kindbeelden in de islam. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, (3), 314-330.
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N., Ponnet, K. (2015). Onderwijs en de preventie van radicalisering. Conceptuele voorstellen. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2014 (5), 25-35.
Van Crombrugge, H. (2013). The call to teach. An exploration in the Christian tradition concerning the spirituality of the teacher as a ‘contemplative practitioner'. Studies in Spirituality, 23, 277-298.
Van Crombrugge, H., Depaepe, M. (1997). Pestalozzi in Europa. Prolegomena van een pedagogische werkingsgeschiedenis van zijn invloed. Pedagogisch Tijdschrift, 22 (3), 107-123.
Van Crombrugge, H. (1995). Rousseau on family and education. Paedagogica Historica, 31 (2), 445-480.
Accepted Journal articles (peer reviewed)
Lafrarchi, N., Van Crombrugge, H. (2014). Islamitisch onderricht in Vlaamse scholen. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, (4).
Journal articles (not peer reviewed)
Van Crombrugge, H. (2019). Op de schouders van ... Ellen Key. HJK: De wereld van het jonge kind, (2: Oktober), 26-29. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Op de schouders van ... Ellen Key. HJK: De wereld van het jonge kind, 27 (2), 26-29. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Het ‘klimaat’ als onderwijspedagogisch thema: enkele verkennende beschouwingen. Impuls. Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, 49 (4), 183-189. (professional oriented)
Remmery, S., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Mama, mag ik meedoen? Wat zeg je tegen je kind als het wil spijbelen voor het klimaat? Het Nieuwsblad, (23 januari 2019), 14-14.
De Poorter, E., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Sorry moeten ze leren zeggen. Zo leer je kinderen hun spijt te tonen. Het Nieuwsblad, (18 januari 2019), 14-14.
Van Crombrugge, H. (2018). Vaag vrijzinnig of reddende engel. Friedrich Schleiermacher 250 jaar. Tertio, 980, 13-13. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). John Locke (1632-1704). Veel meer dan een onbeschreven blad. Pedagogiek in Praktijk, 24(5) (105), 30-33.
Van Crombrugge, H. (2018). Het verschil tussen opvoeden en tuinieren. Pedagogiek in Praktijk, 23ste jaargang (nr. 103), 28-31. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Een opdracht weigeren in naam van God of Allah? Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/opinie/een-opdracht-weigeren-in-naam-van-god-of-allah/. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Leren geloven. Levensbeschouwelijke opvoeding als kritische vorming. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 2017 (4), 294-307. doi: 10.2143/EPN.27.4.3275406
Van Crombrugge, H. (2018). Sociaal werk is geen mensenrechtenberoep. Sociaal.Net, Art.No. https://sociaal.net/analyse-xl/sociaal-werk-geen-mensenrechtenberoep/. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Geen betere relaties met Donderdag Date-dag. Sociaal.Net, Art.No. http://sociaal.net/opinie/geen-betere-relaties-donderdag-date-dag/. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Wildgroei aan opleidingen voor sociale professionals. Wie wordt daar beter van? Sociaal.Net, Art.No. http://sociaal.net/opinie/wildgroeiopleidingensocialeprofessionals/. (professional oriented)
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (2017). Het gezin is dood. Leve de gezinnen. Mensenrechten als kader voor gezinsbeleid. Sociaal.Net, 2017 (8), Art.No. http://sociaal.net/opinie/het-gezin-is-dood/. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Morreel, E. (2017). Thuisbetrokkenheid is cruciaal. Klasse voor Leerkrachten, 007, 14-16. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). In de 'lommerte' van het gepraat. Stilte als vormend moment. In Dialoog, 1 (4), 30-35. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Hoe vorm je cultuurcompetente sociale professionals? Sociaal.Net, Art.No. http://sociaal.net/analyse-xl/cultuurcompetente-sociale-professionals/. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Het beslissende boek: Voordrachten over opvoeding en autobiografische fragmenten. Martin Buber. Pedagogiek in Praktijk, 88, 30-32. (professional oriented)
Lafrarchi, N., Van Crombrugge, H. (2015). Theologiseren met moslimkinderen. Het Hikmah-model. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 42 (4), 36-48.
Van Crombrugge, H. (2015). Fénelon. Amuseren om te leren. Pedagogiek in Praktijk, 86, 39-41. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N. (2014). Muhammad Iqbal. Opvoeden tot zelfontplooiing. Pedagogiek in Praktijk, 81, 45-47. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N. (2014). Is een 'moderne' Islamitische pedagogiek mogelijk? Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 24 (1), 32-44. doi: 10.2143/EPN.24.1.3017255
Lambrechts, J., Van Crombrugge, H., Vansteenkiste, M., Haerens, L., Soenens, B., Boen, F., Seghers, J., De Cuyper, B. (2014). Opvoeding in en door sport. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, (241), 7-12. (professional oriented)
Luyten, D., Van Crombrugge, H. (2013). Het huis van het kind. Ook voor burgers en lokale besturen? Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 39 (4), 41-50. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). Pedagogische consequenties van de juridisering van onderwijs. Impuls voor Onderwijsbegeleiding, 43 (1), 12-19.
Van Crombrugge, H., Lambrechts, J. (2012). Competitie als motivator – ook bij recreatieve jeugdsport. KVV-Trainersmagazine, 1 (2), 11-12.
Van Crombrugge, H., Meurs, P. (2012). Naar een gezinspedagogiek voor en door moslims in de migratie ? Rondom Gezin, 33 (3), 2-14.
Van Crombrugge, H. (2011). Opvoedingsondersteuning. Ouders hebben ook een gereedschapskoffer nodig. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 37 (5), 46-47. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Waar nog een plek vinden om jezelf te worden. Opvoeding en plaatsbepalingssystemen. Pedagogiek in Praktijk, 17 (4), 18-23. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Opvoeden tot weerbaarheid in een multimediale wereld. Rondom Gezin, 32 (4), 2-11. Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). School en gezin: enkele pedagogische reflecties. De Katholieke Schoolgids, 65 (1), 3-7. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Ouderschap: geloof, hoop, liefde en vergiffenis. Rondom Gezin, 32 (1), 16-24.
Pattyn, B., De Block, A., Tolleneer, J., Vanreusel, B., Van Crombrugge, H., Lagae, W., van Doorslaer, L. (2010). Debat: ethiek in de sport. Topsport is oorlog? Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 20 (2), 129-163. Open Access
Van Crombrugge, H. (2010). Aandacht als inzet van onderwijs. Artificium. Periodiek voor exemplarisch onderwijs, 4, 13-17.
Van Crombrugge, H. (2010). Fair Play: respect vergt participatie. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 20 (2), 168-170.
Van Crombrugge, H. (2010). Opvoeden. Een kwestie van stijl. HJK: De wereld van het jonge kind, 38 (1), 28-31. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2010). Ben ik dan anders? Over de eigenheid van de katholieke leerkracht. Narthex: Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 9 (5), 30-30. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2010). Opvoedbelofte als burgerlijk ritueel. Rondom Gezin, 31 (4).
Van Crombrugge, H. (2010). Gezin en school. De Katholieke Schoolgids. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2009). Ben ik dan anders. Over de eigenheid van de katholieke leerkracht. Narthex: Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 9 (6), 24-31. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2009). Emoties moet je cultiveren. Oikonde, 38 (2), 3-6.
Van Crombrugge, H., Dupain, G. (2008). Pak kinderen hun spel niet af! De sportclub als opvoedingsmilieu. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 9 (2), 110-115.
Van Crombrugge, H. (2008). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Meer dan een romantische kinderbeschermer. Pedagogiek in Praktijk, 14 (6), 40-43. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2008). Terugblik op de openingsles van het H.I.G.: de presentiebenadering. Rondom Gezin, 29 (1), 36-36.
Van Crombrugge, H. (2008). Conflicthantering: enkele pedagogische beschouwingen. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 32 (291), 37-45.
Van Crombrugge, H. (2008). Mediteren bij Freinet. De school tusssen onderwijsbeleid en pedagogische belijdenis. Persoon en Gemeenschap: Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs, 60 (1), 35-50.
Van Crombrugge, H. (2008). ‘Faire entrer dans quelque chose sérieuse.’ Levensbeschouwing en professionele vorming. H-ogelijn Tijdschrift, 16, 37-42.
Van Crombrugge, H. (2007). Keeping up appearances. Morele opvoeding en fatsoen. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 19 (2), 108-119.
Van Crombrugge, H. (2006). De burger voorbij. Over de vorming tot zinvol burgerschap. Narthex: Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 6 (4), 4-11. (professional oriented)
Boekholt, P., Van Crombrugge, H., Depaepe, M., Simon, F., Bakker, N. (2001). Reformpedagogiek in België en Nederland. Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 2001, Art.No. 1.
Van Crombrugge, H. (2001). Emile en Sophie wisselen boeken uit. Lectuur en meisjesopvoeding bij Rousseau. Pedagogiek, 21 (1), 68-78.
Van Crombrugge, H. (1998). Wie läßt sich Wirkungsgeschichte so gut wie möglich erzählen? Abendstunde eines Aussenseiters. Zeitschrift für Pädagogische Historiographie, 4 (1), 16-23.
Depaepe, M., Van Crombrugge, H. (1996). Uso o abuso del pasado de la educación. Algunas reflexiones methodológicas acerca del lugar de Johan Heinrich Pestalozzi en la historiografía de la educación. Revista Educacion y Pedagogia, 7 (14), 412-432.
Van Crombrugge, H. (1996). Schleiermacher über Familie und Erziehung. Vierteljahrschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 72 (4), 495-509.
Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, L. (1994). Verso una nuova concezione della formazione dei genitori. Pedagogia e Vita, 52 (1), 11-30.
Accepted Journal articles (not peer reviewed)
Van Crombrugge, H., Pols, W. (2014). Philippe Meirieu: weerstand en opvoeding. Pedagogiek in Praktijk. (professional oriented)
Books (not peer reviewed)
Lambrechts, J., Van Crombrugge, H. (2013). Ouders & clubs: één doel. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. ISBN: 9789082120202. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2006). Van voetnoot tot gesprekspartner. Nadenken over opvoeding en vorming in gesprek met het verleden. Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044120790.
Van Crombrugge, H. (2006). Denken over opvoeden. Inleiding in de pedagogiek. Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044119428.
Bank, F., Bouwer, A., Deng, M., De laet, A., De Witte, J., Hogendoorn, N., Makhkash, J., Molenaar, L., Van Achter, V., Van Crombrugge, H., van der Made, P. (2005). Verscheiden maar toch één. Reflecties over interculturele vorming van jongeren. (DIROO-Academia, 6). Gent: Academia Press. ISBN: 9038207425.
Van Crombrugge, H. (2005). Verwantschap en verschil. Over de plaats van het gezin en de betekenis van het ouderschap in de moderne pedagogiek. Antwerpen: Garant. ISBN: 9053508198.
De Maeyer, J., Van Crombrugge, H. (2003). Het pedagogisch project van de humaniora van de 21ste eeuw. (DIROO-Academia, 3). Gent: Academia Press. ISBN: 90-3820-541-4.
Aelterman, G., Cliteur, P.B., De Smet, C., Roeffaers, H., Van Crombrugge, H., von der Dunk, H.W. (2002). Cultuur en vorming aan universiteit en hogeschool. (DIROO-Academia, 1). Gent: Academia Press. ISBN: 9789038204185.
Van Crombrugge, H., Mortelmans, D., Verstraeten, D. (2002). Vaders in soorten. Tielt: Lannoo. ISBN: 90-209-5047-9.
Van Crombrugge, H. (1999). Verwantschap en verschil. Over de plaats van het gezin en de betekenis van het ouderschap in de moderne pedagogiek. Leuven: Garant. ISBN: 9053508198.
Edited books (peer reviewed)
Van Crombrugge, H., Van Crombrugge, H., Vandenhole, W., Willems, J.C M. (Eds.) (2008). Shared pedagogical responsibility. Antwerp: Intersentia. ISBN: 978-90-5095-813-4.
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (Eds.) (2017). Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid. (Reeks: Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Luyten, D., Emmery, K., Mechels, E. (Eds.) (2016). Zoals het klokje thuis tikt. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 1). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Van Leeuwen, K., Van Crombrugge, H. (Eds.) (2012). Gezinnen in soorten. Leuven/Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-2929-8.
Emmery, K., Jennes, G., Van Crombrugge, H., Rigo, A. (Eds.) (2011). Stalking with a smile? Pedagogische en maatschappelijke kwesties bij het gebruik van Location-Based-Services. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Open Access
Colpin, H., Van Crombrugge, H. (Eds.) (2007). Gezinnen en gezinspedagogiek. Geboeid door verscheidenheid. Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044122381.
Vandemeulebroecke, G., Van Crombrugge, H., Gerris, J. (Eds.) (2006). Gezinspedagogiek. Deel I. Actuele thema’s in onderzoek en praktijk. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509265.
Vandemeulebroecke, G., Van Crombrugge, H., Janssens, J., Colpin, H. (Eds.) (2006). Gezinspedagogiek. Deel II. Opvoedingsondersteuning. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509272.
Van Crombrugge, H., Lombaert, E. (Eds.) (2005). Gezin en opvoeding: weldadig en gewelddadig. Antwerpen: Garant. ISBN: 9044117823.
v, , Van Crombrugge, H., Meijer, W. (Eds.) (2004). Traditie en pedagogiek. Religie en opvoeding. Heverlee/Leuven: CampusLannoo. ISBN: 9789020957617.
Van Crombrugge, H., Meijer, W. (Eds.) (2004). Traditie en pedagogiek. Religie en opvoeding. Leuven: Lannoo Campus. ISBN: 9020957619.
Van Crombrugge, H., Vansieleghem, N. (Eds.) (2003). Kleur(en) (Be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie. Gent: Academia Press. ISBN: 9038204817.
Catteeuw, K., Van Crombrugge, H. (Eds.) (2003). Een wereld van verschil. Psychologen en pedagogen in een multicultuele samenleving. (Jaarboek LAPP, 2). Leuven: Garant. ISBN: 9044113305.
Boekholt, P., Van Crombrugge, H., Dodde, N.L., Tyssens, J. (Eds.) (2002). Tweehonderd jaar onderwijs en zorg van de staat. (Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 2002). Assen: van Gorcum. ISBN: 9023238796.
Van Crombrugge, H., Catteeuw, K., Van den Bergh, B. (Eds.) (2001). Biologie van de geest. Psychologie en pedagogiek door de genetica uitgedaagd. (Leuvens bulletin LAPP. Jaarboek, 2001). Leuven: Garant. ISBN: 90-441-1219-8.
Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B. (Eds.) (2001). Opvoedend Onderwijs. Verkenningen in de theorie en de praktijk van de waardecommunicatie op school. Gent: Academia Press. ISBN: 9038203012.
Vandemeulebroecke, G., Van Crombrugge, H., Gerris, J. (Eds.) (1999). Gezinspedagogiek: Deel 1. Actuele thema's in onderzoek en praktijk. Leuven: Garant.
Bouvernie-De Bie, M., Gruwez, C., Nys, K., Van Crombrugge, H., Verschelden, G. (Eds.) (1999). Het gezin en de rechten van het kind. Leuven: Acco.
Accepted Edited books (not peer reviewed)
Bakker, N., Van Crombrugge, H., Rietveld-van Wingerden, M. (Eds.) (2003). Naar Duits model. De receptie van Duitse pedagogische idealen uit de vroege negentiende eeuw. (Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, 2003). Assen: van Gorcum.
Book chapters (peer reviewed)
Hübel, M.S., Rigo, A., Emmery, K., Van Crombrugge, H. (2017). Parental autonomy and responsibility in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of Belgian healthcare professionals and families. In: K. Hens, D. Cutas, D. Horstkötter (Eds.), Parental Responsibility in the Context of Neuroscience and Genetics, (219-236). (International Library of Ethics, Law and the New Medicine, 69). Springer. ISBN: 978-3-319-42834-5. doi: 10.1007/978-3-319-42834-5
Van Crombrugge, H. (2017). Pedagogiek. In: Met terugwerkende kracht. Een waaier aan pedagogische ervaringen.. (( Boek uitgegeven bij gelegenheid van Nr. 100 van Pedagogiek in Praktijk)). Amsterdam: SWP. ISBN: 978 90 8850 812 7. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). François Fénelon. Amuseren om te leren. In: B. Levering, T. Kroon (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek., (40-44). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506925. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N. (2016). Muhammad Iqbal. Opvoeden tot zelfontplooiing. In: B. Levering, T. Kroon (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek., (131-136). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506925. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Ellen Key. Feministisch pleitbezorger van de eeuw van het kind. In: B. Levering, T. Kroon (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek., (92-96). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506925. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Jean-Jacques Rousseau. Meer dan een romantisch kindbeschermer. In: B. Levering, T. Kroon (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek, (302-307). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506925. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Debusschere, R. (2016). Aandacht als professionele deugd. In: L. Houweling, W. De Jong, H. De Deckere, H. Viëtor (Eds.), De staat van de pedagogiek. Analytisch, opbrengstgericht en visionair, (165-178). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506987. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Het eigene van de pedagogische blik. In: H. de Deckere (Eds.), De pedagoog in de spotlights: opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten, Chapt. 3. Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088505041. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2010). Quality of childhood: Exploring a pedagogical view of the role of parents. In: C. Clouder, B. Heys, M. Matthes (Eds.), Improving the quality of childhood in the European Union. Current perspectives, (29-35). Brussel: European Council for Steiner Waldorf Education-ASENG.
Van Crombrugge, H. (2008). The upbringing pledge as a framework for the parent-child relationship. In: H. Van Crombrugge, W. Vandenhole, J.C M. Willems (Eds.), Shared pedagogigical responsibilty, (5-16). Antwerp: Intersentia. ISBN: 978-90-5095-813-4.
Van Crombrugge, H. (2008). The upbringing pledge: a ritual in support of parents. A rejoinder tot the Doret de Ruyter’s critical analysis. In: H. Van Crombrugge, W. Vandenhole, J.C M. Willems (Eds.), Shared pedagogigical responsibilty, (107-119). Antwerp: Intersentia. ISBN: 978-90-5095-813-4.
Van Crombrugge, H. (2004). Rousseau. In: P.S. Fass (Eds.), Encyclopaedia of Children and Childhood in History and Society, (717-719). (2). New York: MacMillan. ISBN: 978-0028657141.
Van Crombrugge, H., Gerris, J. (2001). Pedagogia Familiar. Interrogantes e Identidad. In: M. del Lujan Gonzalez Tornaria, L. Vandemeulebroecke, H. Colpin (Eds.), Pedagogia Familiar. Aportes desde la Teoria y la investigacion, (17-28). Montevideo: Trilce. ISBN: 9974322723.
Van Crombrugge, H., Depaepe, M. (1997). Pestalozzi en Europa. Prolegomena de una historia functional pedagogica de su herencia. In: J. Ruiz Berrio, A. Martinez Navarro, J.A. Garcia Fraille, T. Rabazas (Eds.), La recepcion de la pedagogia Pestalozziana en las sociedades latinas, (38-59). Madrid: Endymion. ISBN: 84-7731-275-3.
Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, L. (1994). La garde de l'enfant de la naissance à trois ans dans des milieux autres que la famille et ses effets sur son adaptation. In: B. Terisse, G. Boutin (Eds.), La famille et l'éducation de l'enfant de la naissance à six ans. Montréal: Logiques. ISBN: 2893812392.
Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, L. (1993). The childbearing childrearing connection. Arguments for the assignment of pedagogical responsibility to the biological parents. In: J.M. Laboa (Eds.), Politicas de la familia. Pespectivas juridicas y de servicios sociales en differentes paises. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas. ISBN: 9788487840234.
Accepted Book chapters (peer reviewed)
Van Crombrugge, H. (2011). Who’s afraid of Bildung? In: Bildung in a lifelong learning perspective. Report of the EUNEC seminar, Budapest, 9-11 may 2011, (11-17). Brussel: EUNEC.
Van Crombrugge, H. (2005). Rousseau et les ambiguïtés d’une pédagogie familiale. In: P. Dupont, M. Termolle (Eds.), Emile ou la praticabilité de l’éducation, (17-21). Mons: UMH.
Depaepe, M., Van Crombrugge, H. (1995). Using or abusing the educational past? Some methodological reflections on the place of Johann Heinrich Pestalozzi in the educational historio-graphy. In: H. Gehrig (Eds.), Pestalozzi in China. Documentation. International academic symposion on the occasion of the publication of Johann Heinrich Pestalozzi's selected works in Chinese Being 10-14 october 1993, (51-62). Zürich: Pestalozzianum.
Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, L. (1994). Foster care education in Belgium. A review of emerging policy. In: B. McKenzie (Eds.), Current perspectives on foster family care for children and youth. Toronto (Ontario) - Dayton (Ohio): Wall & Emerson.
Van Crombrugge, H. (1994). Großeltern sind einfach da. Über die sich ändernde Bedeutung von Großeltern für das Kind, die Familie und die Gesellschaft. In: E. Lade (Eds.), Ratgeber Altenarbeit. München - Karlsruhe: Fink-Kümmerly - Frey.
Van Crombrugge, H. (1994). Die familien- und erziehungsunterstützende Rolle der Großeltern. In: E. Lade (Eds.), Ratgeber Altenarbeit. München - Karlsruhe: Fink-Kümmerly - Frey.
Vandemeulebroecke, L., Van Crombrugge, H. (1993). Family life education. In: T. Husén, T.N. Postlewhaite (Eds.), The international encyclopaedia of education. Second edition. (4). London: Pergamon.
Van Crombrugge, H. (1990). Children's view: the effects of family day care on children/En wat met de kinderen: het effect van gastouderopvang op de kinderen. In: J. Peeters, J. Braam, R. Van den Heede (Eds.), Family day care: family day care provider: teacher or substitute mother?/Opvangouders: slechts de moeder vervangen of een eigen opvoedingstaak. Gent - Brussel - Leiden: VBJK - K&G - NOB/DR. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (1987). Natur und Erziehung; Heidegger und Fink. In: P. Smeyers, M. Hellemans (Eds.), Phänomenolo¬gische Pädagogik; methodologische und theoretische Aufsätze. Leuven - Amersfoort: Acco.
Book chapters (not peer reviewed)
Van Crombrugge, H. (2021). Pedagogiek en theologie. Historische verkenning van een gecompliceerd gesprek. In: W. Huttinga, R. Kuiper (Eds.), Mens worden.Over de relatie tussen theologie en pedagogiek., (41-70). (TU-Bezinningsreeks, 26). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam. ISBN: 978-94-6369-153-6.
Van Crombrugge, H., Noens, P. (2021). Elk kind verdient het voorgetrokken te worden. Over ouderliefde als ouderlijke voorliefde. In: K. Emmery, G. Loosveldt (Eds.), Broer of zus , de match van je leven. Fairness in siblingrelaties, (71-86). Garant. ISBN: 9789044138146. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2020). It takes a village to raise a child. In: K. Emmery, J. Van Puyenbroeck, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen. het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 1, (25-37). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044137576. (URL) (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2020). Mohamed Aziz Lahbabi: de islam zal personalistisch zijn of niet zijn. In: C. Bouteligier, T. Slootweg (Eds.), Rechtvaardigheid, persoon en creativiteit. Personalisme in recht en politiek., (333-356). Antwerpen: Gompel & Svacina. ISBN: 978 94 6371 176 0.
Van Crombrugge, H. (2019). Waarheid en aandacht. Over burgerschapsvorming als het corrumperen van de jeugd. In: W. de Jong, J. Bekker, H. de Deckere, I. Schonewille, L. van der Poel (Eds.), De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21ste eeuw., (10-20). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088508387.
Van Crombrugge, H. (2018). In de 'lommerte' van het gepraat. Stilte als vormend moment. In: D. Sturtewagen, I. Steen (Eds.), In beweging. Stilte en rust voor mens en samenleving, (27-32). (Cahier 5). Waerbeke: [W]aerbeke.
Van Crombrugge, H. (2017). Met Erasmus van gedachten wisselen over opvoeding, vorming en onderwijs. In: A.L H. Hage (Eds.), Desiderius Erasmus over opvoeding, bijbel en samenleving, (49-60). (Driestarreeks Studium Generale). Apeldoorn: De Bannier. ISBN: 9789402900064.
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (2017). Wat is gezin? In: Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 1, (17-25). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B. (2017). Gezinsbeleid en de rechten van het kind. In: Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 8, (171-182). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Luyten, D., Van Crombrugge, H., Emmery, K. (2017). Wat zijn gezinnen? In: D. Luyten, H. Van Crombrugge, K. Emmery (Eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0. Over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid, Chapt. 13, (275-286). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 3). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044135237.
Van Crombrugge, H. (2017). Dag 3. Gezin en ouderschap: elkaar tot bloei laten komen. In: I. Cornu, H. Pex (Eds.), Alle tijd van de wereld. Als gezin omgaan met tijd, (59-68). Hoboken: Pelckmans Pro. ISBN: 9789463370844. (professional oriented)
Nuyts, A., Sels, L., Van Crombrugge, J. (contr.) (2017). Wat als de rollen worden omgekeerd? In: A. Nuyts, L. Sels (Eds.), Tussen mensen. Contextueel denken over relaties, familie en samenleving., Chapt. 6, (151-171). Leuven: LannooCampus. ISBN: 9789401436212. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Zahra al-Zeehra. Eeen voorbeeld van een islamitische hermeneutische pedagogiek. In: H. Amsing, J. Dekker, M. van Essen (Eds.), De kern van onderwijs. Liber amicorum voor Willna Meijer, (73-78). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. ISBN: 978-94-034-0041-9.
Lafrarchi, N., Van Crombrugge, H. (2015). Een inleiding tot de islamitische eschatologie. In: K. Struys, A. Milh (Eds.), Hij zal komen oordelen de levenden en doden. Over de zin en onzin van de geschiedenis, (55-65). (Logos. Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit, 10). Antwerpen: Halewijn. ISBN: 978-90-8528-345-4.
Ponnet, K., Van Crombrugge, H. (2015). Het is geen kwestie van slechte wil. Een vergelijking tussen laag- en midden- tot hooginkomensgezinnen inzake omgaan met financiële en relationele stress. In: J. Coene, P. Raeymaeckers, M. van der Brug, D. Dierckx (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015, Chapt. Hoofdstuk 4, (182-197). Leuven: Acco. ISBN: 9789462922532.
Lafrarchi, N., Van Crombrugge, H., Ponnet, K. (2015). Opvoedingsidealen van moslimjongeren. In: K. Emmery (Eds.), Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen, (59-78). Leuven: LannooCampus. ISBN: 9789401429016. (professional oriented)
Lambrechts, J., Van Crombrugge, H. (2015). 'Krijgen we onze bal terug?' De autonomie van jongeren in jeugdsportclubs ondersteunen. In: K. Emmery (Eds.), Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen, (132-151). Leuven: LannooCampus. ISBN: 9789401429016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2013). Zingeving, onderwijs en schoolcultuur. In: L. Braeckmans, L. Braeckmans (Eds.), Onderwijs en zingeving. (Diroo Cahier,19), (147-166). Gent: Academia Press. ISBN: 9789038221458. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2013). Ibrahim als voorbeeld voor de gelovige vader in de migratie. Een verkenning van de islamitische verhalenschat. In: L. Verstappen (Eds.), Vaders, zonen en Islam: migreren tussen Oedipoes en Abraham, (50-68). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2013). Imagine … education. Over nut en zin van het werken met verhalen in een pedagogische opleiding. In: C. Schaumont, M. Meeus, C. Loots (Eds.), Het verhaal doorgeven. Narrativiteit in salesiaans perspectief, (53-72). Oud-Heverlee: Don Bosco Vorming & Animatie. ISBN: 9789070956684. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2013). Het perspectief van een pedagoog. In: M. van Kerkhoven, P. Keersmaekers, K. Vanspeybroeck (Eds.), Dialoogschool in actie. Mag ik er zijn voor u?, (83-90). Antwerpen - Brussel: Halewijn - VKO - VVKHO. (professional oriented)
Meurs, P., Van Crombrugge, H. (2012). Opvoeden in allochtone islamitische gezinnen. In: K. Van Leeuwen, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen in soorten, (113-136). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-2929-8.
Van Leeuwen, K., Van Crombrugge, H., Bastaits, K. (2012). Vaders. In: K. Van Leeuwen, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen in soorten, (13-37). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-2929-8.
Van Crombrugge, H. (2012). Moeten we de schotten tussen school, gezin en parochie ophalen? In: D. Pollefeyt, E. De Boeck (Eds.), Tegen-woordig. Jeugd en geloofscommunicatie vandaag., (113-132). Leuven: Acco.
Van Crombrugge, H. (2011). Vorming tussen gisteren en morgen. In: Nederlandse Onderwijsraad (Eds.), Essays over vorming in het onderwijs, (17-22). Den Haag, Nederland: Onderwijsraad. ISBN: 978-946121-014-2. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Gezin en school; opvoeding en onderwijs. In: VLOR (Eds.), Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet? Een verkenning, (121-146). Leuven: Acco. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Gezin, school, parochie en opvoeding. In: Pollefeyt (Eds.), De jeugd van tegenwoordig - Jongerencultuur en geloofscommunicatie vandaag. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Help! Waar is mijn kind? Help! Mijn ouders volgen me? Pedagogische reflecties bij plaatsbepalingssystemen. In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Stalking with a smile? Pedagogische en maatschappelijke kwesties bij het gebruik van Location-Based-Services:9-36. Open Access
Van Crombrugge, H. (2010). De eigenheid van de pedagogische relatie. In: VLOR (Eds.), Meester voor meester?. Een probleemverkenning over juridisersing en onderwijs, (31-40). Leuven: ACCO. ISBN: 9789033480553. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2010). De opvoedingsbelofte. Over de installatie van de leerkracht als opvoeder. In: M. Hogenes, C. de Booys, C. Gravesteijn, R. Diekstra (Eds.), De leerkracht als opvoeder, (193-205). Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN: 978 901 213 359 3. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2008). Geloof in vertrouwen – ouderschap als zinvolle praktijk. In: G. Jennes (Eds.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?, (41-58). Tielt: Lannoo. ISBN: 978 90 209 8092 9. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2008). Opvoeden tussen zin en verstand: levensbeschouwelijke opvoeding als kritische praktijk. In: G. Jennes (Eds.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?, (137-148). Tielt: Lannoo. ISBN: 978 90 209 8092 9. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2008). Opvoeden met de Koran hier en nu. In: G. Jennes (Eds.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?, (153-166). Tielt: Lannoo. ISBN: 978 90 209 8092 9. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2008). Gezin, ouders en schoolkeuze. Een eerste verkenning van het onderzoek. In: P. Van Petegem (Eds.), De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs; een verkenning, (45-65). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044123081.
Van Crombrugge, H. (2008). Persoonsvorming in de basisschool: wie, wat, waar, hoe? Een voorbeeld van nadenken over pedagogisch verantwoord basisonderwijs. In: L. Braeckmans (Eds.), De basisschool in dienst van persoonswording van het kind, (117-141). Gent: Academia Press. ISBN: 978-90-382-1256-2. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2007). Voorbij gezag en authenticiteit; of over geloofwaardigheid. In: L. Braeckmans (Eds.), Niets nieuws zonder de zon. De competenties van de leerkracht als levensbeschouwelijk pedagoog, (39-61). Antwerpen: UCSIA. ISBN: 978 90 81269711. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2007). Grootouders: de kunst van het er zijn. In: B. Coolsaet (Eds.), HOMage. Wijzer ouder worden. Met bijdragen van 70 experts, (68-76). Leuven: Van Halewijck. ISBN: 9789056177430.
Van Crombrugge, H. (2007). Kennis maakt vrij. Enkele pedagogische beschouwingen over de inhoud van onderwijs. In: M. Hullebus (Eds.), Ik moet/mag naar school. Bouwstenen voor een debat, (164-170). Gent: Academia Press. ISBN: 9789038210919.
Van Crombrugge, H. (2007). De leerkracht als het na te volgen voorbeeld. In: P. Van Tongeren, K. Pasman-de Roo (Eds.), Voorbeeldig onderwijs, (95-110). (Annalen van het thijmgenootschap, 95). Nijmegen: Valkhof Pers. ISBN: 9789056252618.
Van Crombrugge, H., Colpin, H. (2007). Perspectieven op de gezinsopvoeding. Over de institutionalisering van van ouders als opvoeders. In: H. Colpin, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen en gezinspedagogiek. Geboeid door verscheidenheid, (9-17). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044122381.
Van Crombrugge, H. (2007). Van huwelijksgezin naar opvoedingsbelofte. Over de institutionalisering van ouders als opvoeders. In: H. Colpin, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen en gezinspedagogiek. Geboeid door verscheidenheid, (19-41). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044122381.
Van Crombrugge, H. (2007). Ellen Key (1849-1926) Feministische pleitbezorger van de eeuw van het kind. In: B. Levering, T. Kroon (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek, (93-98). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506925.
Van Crombrugge, H. (2007). Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Meer dan een romantische kinderbeschermer. In: B. Levering, T. Kroon (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek, (33-308). Amsterdam: SWP. ISBN: 9789088506925.
Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, G. (2006). Oudervorming door gesprek. Invalshoeken voor opvoedingsondersteuning in sociale netwerken. In: G. Vandemeulebroecke, J. Janssens, H. Colpin (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel II. Opvoedingsondersteuning, (71-94). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509272.
Vandemeulebroecke, G., Van Crombrugge, H., Gerris, J. (2006). Gezinspedagogiek: Vraagstelling en identiteit. In: G. Vandemeulebroecke, J. Gerris (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel I: Actuele thema's in onderzoek en praktijk, (9-15). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509265.
Van Crombrugge, H. (2006). Pedagogisch denken: een Trojaans paard voor de algemene preventieve opvoedingsondersteuning? In: J. Decoene (Eds.), Samen op een hobbelpaard. Over preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties, (163-170). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044119589.
Van Crombrugge, H. (2006). Schone schijn. Goede manieren als verwaarloosd pedagogisch thema. In: L. Braeckmans (Eds.), Ze zijn zo onbeschoft, mevrouw. Reflecties over morele vorming op school, (78-92). (DIROO-Academia, 10). Gent: Academia Press. ISBN: 9038209959.
Van Crombrugge, H. (2006). Onderwijs in het spanningsveld van culturele vorming, waardenopvoeding en levensbeschouwelijk onderricht. In: R. Stockman (Eds.), De Katholieke School: Waarde(n)vol en inspirerend, (89-117). Gent: International Institute Canon Triest. ISBN: 9789080839069.
Van Crombrugge, H. (2005). Leren leven met jezelf en de ander. Vorming in het spanningsveld van culturen, waarden en levensbeschouwingen. In: F. Bank, et al. (Eds.), Verscheiden maar toch één. Reflecties over de interculturele vorming van jongeren, (65-86). (DIROO-Academia, 6). Gent: Academia Press. ISBN: 9038207425.
Van Crombrugge, H. (2005). Vaders, een grensgeval? In: L. Lacombe, R. Loosveldt, L. Van der Vorst (Eds.), Grenzen. Begripsvolle grenzen; grenzen aan begrip, (17-35). Kortrijk: IPSOC. ISBN: 9789090196473.
Van Crombrugge, H. (2005). Geen opvoeding zonder uitgesproken engagement. Van huwelijksbelofte naar opvoedingscontract. In: H. Van Crombrugge, E. Lombaert (Eds.), Gezin en opvoeding: weldadig en gewelddadig, (77-94). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044117820.
Van Crombrugge, H. (2005). Transitzone Europa. Met Comenius nadenken over Europa en vorming. In: R. Bauer (Eds.), Europa als macht? Over de vorming van jonge Europeanen, (129-146). (DIROO-Academia, 7). Gent: Academia Press. ISBN: 9789038208053.
Van Crombrugge, H. (2005). De herontdekking van de tragiek van het ouderschap: opvoeden in de 21ste eeuw. In: G. Jennes, L. Verstappen (Eds.), Waanzin van het gezin, (41-50). Tielt: Lannoo. ISBN: 9789020963038.
Van Crombrugge, H. (2005). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Het onmogelijke huwelijk van gezin en opvoeding. In: M. Depaepe, F. Simon, A. Van Gorp (Eds.), Paradoxen van pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie, (213-238). Leuven: Acco. ISBN: 9789033459290.
Van Crombrugge, H. (2004). ‘Graaft dieper en ge zult overal op katholieke bodem terechtkomen’. De katholieke pedagogiek en de traditie volgens Frans de Hovre. In: H. Van Crombrugge, W. Meijer (Eds.), Traditie en pedagogiek. Religie en opvoeding, (115-130). Heverlee/Leuven: Lannoo campus. ISBN: 9789020957617.
Van Crombrugge, H. (2004). Vrouwen over de vrouw van Rousseau. Schets van een schermutseling. In: M. D’Hoker, M. Depaepe (Eds.), Op eigen vleugels. Liber Amicorum prof.dr. An Hermans, (273-286). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9044116541.
Vansieleghem, N., Van Crombrugge, H. (2003). De leerkracht en zijn levensbeschouwing. In: H. Van Crombrugge, N. Vansieleghem (Eds.), Kleur(en) (Be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie.. Academia Press.
Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B., Vansieleghem, N. (2003). De leerkracht en zijn levensbeschouwing. In: H. Van Crombrugge, N. Vansieleghem (Eds.), Kleur(en) (Be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie, (137-150). Gent: Academia Press. ISBN: 9038204817.
Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B., Vansieleghem, N. (2002). Van huwelijk naar ouderschapsbelofte. In: D. Pollefeyt (Eds.), Leren aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil, (137-150). Leuven: Acco. ISBN: 9789033451188.
Van Crombrugge, H. (2002). Gezins- en opvoedingsondersteuning tussen staat en gezin. In: M. Reuling, D.W. Postma, J. Noordman (Eds.), Opvoeding, Onderwijs & Overheid. Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek. Bijdragen aan de 10de landelijke pedagogendag. Amsterdam: SWP. ISBN: 906665421X.
Van Crombrugge, H. (2002). De verleiding van Europa. En mogelijk verzet …. In: G. Aelterman, P.B. Cliteur, C. De Smet, H. Roeffaers, H. Van Crombrugge, H.W. von der Dunk (Eds.), Cultuur en vorming aan universiteit en hogeschool, (91-107). (DIROO-Academia, 1). Gent: Academia Press.
Van Crombrugge, H., Mortelmans, D., Verstraeten, D. (2002). De zachtmoedige vader. Vaderschap en vaderlijkheid; cultuurhistorische beschouwingen. In: H. Van Crombrugge, D. Mortelmans, D. Verstraeten (Eds.), Vaders in soorten en maten gewikt en gewogen, (13-30). Tielt: Lannoo. ISBN: 90-209-5047-9.
Van Crombrugge, H. (2001). Ellen Key: traditie en utopie van de vrouw als opvoeder van kind en man. In: M. van Essen (Eds.), Genderconcepties en pedagogische praktijken, (123-137). (Jaarboek voor geschiedenis van opvoeding en onderwijs 2000). Assen: Van Gorcum.
Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B. (2001). De school: Onderwijs en/of Opvoeding. In: H. Van Crombrugge, B. Vanobbergen (Eds.), Opvoedend Onderwijs. Verkenningen in de theorie en de praktijk van de waardecommunicatie op school, (1-6). Gent: Academia Press. ISBN: 9038203012.
Van Crombrugge, H. (2001). Opvoeden na Hiroshima. Vorming als grondbegrip van opvoedend onderwijs. In: H. Van Crombrugge, B. Vanobbergen (Eds.), Opvoedend Onderwijs. Verkenningen in de theorie en de praktijk van de waardecommunicatie op school. Gent: Academia Press. ISBN: 9038203012.
Van Crombrugge, H. (2000). Familieleven (1940-1946). Een episode uit de geschiedenis van de gezinseducatie in Vlaanderen. In: H. de Frankrijker (Eds.), Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag. Thema’s uit de empirische, wijsgerige en historische pedagogiek. Amsterdam: SWP. ISBN: 9066653132.
Vandemeulebroecke, G., Van Crombrugge, H., Gerris, J. (1999). Gezinspedagogiek: vraagstelling en identiteit. In: G. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge, J. Gerris (Eds.), Gezinspedagogiek: Deel 1. Actuele thema's in onderzoek en praktijk, (9-15). Leuven: Garant.
Van Crombrugge, H. (1999). Grootouders en de hedendaagse gezinnen. In: G. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge, J. Gerris (Eds.), Gezinspedagogiek: Deel 1. Actuele thema's in onderzoek en praktijk, (159-172). Leuven: Garant.
Van Crombrugge, H., Heylen, M. (1999). Een ethisch-relationeel perspectief op de ouder-kind relatie. In: L. Vandemeulebroecke, J. Gerris, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel 1: Actuele thema’s in onderzoek en praktijk. Leuven: Garant. ISBN: 9789053509265.
Van Crombrugge, H. (1999). De gezinspedagogische betekenis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In: M. Bouverne – De Bi (Eds.), Het gezin en de rechten van het kind. Leuven: Acco. ISBN: 9789033443978.
Van Crombrugge, H. (1996). 'Opvoeder zijn is iets anders dan vader-zijn.' De vader en de echtelijke liefde bij Pestalozzi. In: N. Bakker, P. Schreuder (Eds.), Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs. Groningen: GION. ISBN: 90-6690-419-4.
Van Crombrugge, H. (1996). De gezins- en opvoedingsondersteunende rol van grootouders. In: A. Marcoen (Eds.), Grootouders, tussen mogen en moeten. Leuven - Apeldoorn: Garant. ISBN: 9053504494. (professional oriented)
Vandemeulebroecke, L., Van Crombrugge, H., Colpin, H., Laga, B. (1994). De opgave van een actuele gezinspedaggogiek. In: P. Nijs (Eds.), De mens ... in samenspraak ... in tegenspraak .... Leuven: Peeters. ISBN: 978-90-6831-577-6.
Accepted Book chapters (not peer reviewed)
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N. (2014). Over drempels en springplanken. Geloofgemeenschappen en opvoedingsondersteuning. In: S. Post, B. De Muynck, A. Smit (Eds.), Drempels slechten: uitdagingen en mogelijkheden, (15-17). Middelburg: SCOOP, SDP/ Advies 2014.
Van Crombrugge, H. (2013). Zijn 'ouders' (als burgers) welkom in het Huis van het Kind? In: K. Emmery (Eds.), Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind., (223-252). (Reeks Forumdagen, 24). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2013). In de lommerte van het gepraat. Naar een pedagogiek van de stilte. In: Onderwijs en stilte.
Van Crombrugge, H. (2013). Het verhaal van Oedipoes. Gecompileerd. In: L. Verstappen (Eds.), Vaders, zonen en Islam: migreren tussen Oedipoes en Abraham, (35-39). Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2013). Het verhaal van Oedipoes. In: L. Verstappen (Eds.), Vaders, zonen en Islam: migreren tussen Oedipoes en Abraham, (35-39). Brussel: HIG/HUB.
Van Crombrugge, H. (2011). De openingsles als venster op het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. In: M. Keirse (Eds.), Gezinswetenschappen. 50 jaar thuis in opvoeding, relaties en samenleving, (65-77). Brussel: HIG-HUB.
Van Crombrugge, H. (2010). De pedagogische kwaliteit van kinderopvang en de opvoeding van het jonge kind. Enkele bedenkingen. In: G. Jennes (Eds.), Kinderopvang op een scharniermoment. Verslag van de debatten en verdere reflexies, (5-20). Brussel: HIG.
Van Crombrugge, H. (2009). Opvoedingsverrijking. In: Opvoedingsondersteuning. IPB-dossier, (4-6). Brussel: Interdiocesaan Pastoraal Beraad.
Van Crombrugge, H. (2007). Beschouwingen over de onvermijdelijke en asymetrische verantwoordelijkheid van ouders. In: G. Jennes (Eds.), Beseffen alle ouders wat verantwoordelijk-zijn voor een kind is?, (15-24). Brussel – Antwerpen: HIG – ROJ.
Van Crombrugge, H. (2007). Goede bedoelingen volstaan niet altijd. In: G. Jennes (Eds.), Beseffen alle ouders wat verantwoordelijk-zijn voor een kind is?, (83-88). Brussel – Antwerpen: HIG – ROJ.
Van Crombrugge, H. (2007). De methodeschool tussen onderwijsbeleid en haar pedagogische belijdenis. In: K. Denys (Eds.), Jong leren voor het leven, (59-68). Leuven: FOPEM.
Van Crombrugge, H. (2007). Levana’s terugkeer. De opvoedingsbelofte als installatie van de ouder als opvoeder. In: H. Van Crombrugge, J. Willems, W. Vandenhole (Eds.), Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid. De opvoedingsbelofte in het licht van de rechten van de mens en de rechten van het kind, (13-25). Brussel: HIG.
Van Crombrugge, H. (2007). De opvoedingsbelofte een ritueel ter ondersteuning van ouders. Enkele reacties op de analyse van Doret de Ruyter. In: H. Van Crombrugge, J. Willems, W. Vandenhole (Eds.), Gedeelde pedagogische verantwoordelijkheid. De opvoedingsbelofte in het licht van de rechten van de mens en de rechten van het kind, (115-127). Brussel: HIG.
Van Crombrugge, H. (2006). Aantal stellingen in verband met de opvoedingsbelofte. In: Hoger Instituut Gezinswetenschappen (Eds.), Van huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte, (13-17). (Forumdagen, 15). Brussel: HIG-VCKG.
Van Crombrugge, H. (2006). De opvoedingsbelofte. Omdat alle begin moeilijk is. In: Van huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte., (156-160). (Forumdagen, 15). Brussel: HIG-VCKG.
Van Crombrugge, H. (2005). ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is’. Enkele beschouwingen over de verhouding van competentiegerichtheid en vorming in onderwijs. In: P. Van Duivenbode (Eds.), Competent talent, (39-48). Den Haag: Socires/Federatie Christelijk Bve..
Van Crombrugge, H. (2004). Gezinsbeleid. Enkele losse impressies en ondoordachte voorstellen vanuit gezinspedagogische hoek. In: De kern verkaveld. Gezinsbeleid in Vlaanderen 1994-2004, (96-98). Brussel: HIG – VCWKG – Min. Vlaamse Gemeenschap.
Van Crombrugge, H., Vansieleghem, N. (2003). Pedagogiek als religieuze levensbeschouwing? In: H. Van Crombrugge, N. Vansieleghem (Eds.), Kleur(en) (Be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie, (9-32). Gent: Academia Press. ISBN: 9038204817.
Van Crombrugge, H. (1998). Opvoeden tot democratie. De democratische persoonlijkheid, gezinsopvoeding en democratie. In: G. Hertecant, e.a (Eds.), Gezin en mensenrechten. Het gezin als voedingsbodem voor de rechten van de mens, (25-39). Brussel: Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kind en Gezin.
Van Crombrugge, H. (1993). Grootouders en hedendaagse gezinnen. In: Ouderen in solidariteit. Zaventem: Kluwer Editorial. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, L. (1992). Naar een concept van vorming van ouders. In: J.R M. Gerris (Eds.), Opvoedings- en gezinsondersteuning. (Gezinsonderzoek, 6). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Van Crombrugge, H. (1992). Vallen de kinderen tussen de plooien? Over de opvoedingssituatie in gezinnen van zelfstandigen. In: M. Nijsters (Eds.), Gezin en gewin. Zelfstandig beroep en gezin. Brussel: NCMV.
Conference proceedings (peer reviewed)
Van Crombrugge, H. (2017). Het ware leven of de liplicht om aandachtig te zijn. Socrates, Badiou en (de)radicalisering. Presented at the De belofte van de jeugd. Tweejaarlijks congres van VBSP over Pedagogiek in de 21ste eeuw., Garderen, Nederland, 02 Jan 2017-03 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Opvoeden door en tot aandacht. De 'contemplative practitioner' als pedagogisch ideaal. Presented at the VBSP congres : De Staat van de Pedagogiek, Zeist, 05 Jan 2015-06 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). De rol van de levensbeschouwing op de gezinsrelatie en op de opvoeding van de kinderen. Presented at the pedagogische studiedag islam voor het basisonderwijs: Moslimkinderen en opvoeding in een multiculturele context, Brussel: Erasmushogeschool, 10 Jan 2011-10 Jan 2011. (professional oriented)
Depaepe, M., Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B. (2001). Children and childhood: histories and rhetorics. In: E. Verhellen (Eds.), Understanding children's rights: collected papers presented at the Fifth International interdisciplinary course on children's rights, (31-54). Presented at the International interdisciplinary course on children's rights, Gent, 08 Dec 2000-15 Dec 2000. Gent. ISBN: 90-74751-26-1.
Conference proceedings (not peer reviewed)
Van Crombrugge, H. (2016). Het opleiden van cultuurcompetente opvoeders. In: Culturele diversiteit in de Jeugdhulp. Presented at the Culturele diversiteit in de jeugdhulp, Antwerpen, 09 Dec 2016-09 Dec 2016. Anwterpen. (professional oriented)
Invited lectures
Van Crombrugge, H. (2021). De ene vader is de ander niet. Invited by M Leuven - MoveMen - Stad Leuven. Presented at the Meer Man Mag! Bondgenoten en gelijke kansen, Leuven (online), 26 Apr 2021-29 Apr 2021. (URL)
Van Crombrugge, H. (2021). Opvoeding vandaag. De pedagogische relatie. Invited by Don Bosco Vorming & Animatie. Oud-Heverlee (online). (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Van Crombrugge, H. (2021). The educator as gardener. Educating as Grafting between original, broken and restored nature. Presented at the Brokenness, Sinn and Grace in Human Formation, Kampen (online), 25 Aug 2021-27 Aug 2021. (URL)
Van Crombrugge, H. (2021). Vaders in soorten. Invited by Campus 03 - Huis van het Kind Genk. Presented at the Minicongres Vaderschap, Genk, 11 Feb 2021-11 Feb 2021. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Samen opvoeden: school en gezin. Presented at the Actueel leven en denken. Programma 2018-19, Brasschaat. (URL) (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Dialoog in en over opvoeding. Het offer van A/Ibraha/im als exempel. Presented at the Netwerking Identiteit en Pastoraal +, Brasschaat: KVO. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Pedagogische kaders in een nieuwe wereld. Presented at the Studiedag 'Luisteren is zilver, spreken is goud'. Kaders, handvatten en tools i.v.m. polarisering, Turnhout - Vormingscentrum HIVSET, 07 May 2019-07 May 2019. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Over opvoeding gesproken. De pedagogische relatie gekwalificeerd. Presented at the Traject Bijscholing Medewerkers Don Bosco, Oud-Heverlee/ Don Bosco Vorming en Animatie, 26 Mar 2019-26 Mar 2019. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2019). Mensenrechten en de kernwaarden van social work. Presented at the Seminar Nederlands-Vlaams Netwerk Mensenrechten: sociaal werk een mensenrechtenberoep?, Antwerpen - Universiteit Antwerpen.
Van Crombrugge, H. (2018). De koning drinkt! Opvoeden in tijden van BOB campagnes en binge drinken. Presented at the VAD Studiedag, Brussel: Vlaams Parlement, 30 Nov 2018-30 Nov 2018. Open Access
Van Crombrugge, H. (2018). Continuité des relations familiales dans l'intérêt de l'enfant. Presented at the Droits des enfants. Comment assurer le maintien du lien au sein des fratries Une matinée d'étude., Bruxelles, Chambre des Représentants (PS, cdH, Gifts, DGDE), 23 Nov 2018-23 Nov 2018. Open Access
Van Crombrugge, H. (2018). Islam en sportparticipatie. Presented at the Bijscholingsdag Fros-Sporta-Gezinssport-Sport Vlaanderen, Antwerpen, 11 Nov 2018-11 Nov 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Islamitische opvoeding en Rooms-Katholieke Godsdienstonderwijs. Presented at the Islam en RKG Nascholing, Antwerpen - Karel de Grote Hogeschool.
Van Crombrugge, H. (2018). Het gezin als hoeksteen van de samenleving? Of bron van anarchie? Presented at the Studiesessie M S 1, Antwerpen - Studiekring Trigonum Coronatum, 19 Sep 2018-19 Sep 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). 'It is not enough!'. On social work, universal rights, and fundamental needs. Presented at the Refugee children and families in Europe: social work and counseling. International undergraduate summer school, Brussels: HIG/odisee, 25 Jun 2018-06 Jul 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Leerkracht en vak. Opvoeding en vorming. Presented at the Gastcollege Onderwijsfilosofie, Heverlee - Facultieit Evangelische Theologie: Lerarenopleiding., 18 Apr 2017-18 Apr 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Leerlingen: kinderen uit gezinnen. Presented at the Gezamenlijk gastcollege Pabo De Kempel (Helmond) - Driestar Educatief (Gouda)ikv Studium Generale 'tabula rasa', Gouda: Driestar Educatief, 08 Jan 2018-08 Jan 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Grootouders: betekenis voor kind en gezin. Presented at the Markant Lezingen, Aalst, 20 Jan 2018-02 Jan 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Ouders, sport en islam. Presented at the 2018: Jaar van de Sportouder, Gent-ICES-UGent, 15 Jan 2018-15 Jan 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Vaders: afwezig, vergeten, verdrukt? vol. 16, (Abstract No. 16). Presented at the Gastcollege BaNaBa Onderwijs, Antwerpen - KDG, 05 Jan 2017-12 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Op zoek naar de kernwaarden van opvoeding en pedagogisch werk. Presented at the Gastcollege Opleiding Bachelor Pedagogiek, Amersfoort - HU Utrecht, 28 Nov 2017-28 Nov 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Een betere wereld ... tegen beter weten in'. Een kritiek van social work als mensenrechtenberoep. Presented at the Lustrum 5 jaar SRW, Heverlee-Leuven, UCLL, 14 Nov 2017-14 Nov 2017.
Van Crombrugge, H. (2017). Islamitische pedagogiek en moslimgezinnen. Deel 2. Presented at the Gastcollege Orthopedagogiek, Antwerpen: Artesis - Plantijn, 27 Jan 2017-27 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Islamitische pedagogiek en moslimgezinnen. Deel 1. (Abstract No. 16). Presented at the Gastcollege Orthopedagogiek, Antwerpen: Artesis-Plantijn Hogeschool, 24 Jan 2017-24 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeding, christendom en democratie. Presented at the Samenkomst van Protestants-Evangelische pastors en kerbestuurders, Stad Antwerpen Dienst Levensbeschouwing - Atlas Inburgering, 16 Jan 2017-16 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Paulus: in de lezing van Alain Badiou en Albert Schweitzer. Presented at the Een terugblik op 40 jaar Vorming Anseremme, Gedinne, 21 Jul 2018-26 Jul 2018. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeding in moslimgezinnen met migratiegeschiedenis. Presented at the Bijscholing Medewerkers Opvoedingslijn, Sint-Niklaas, 24 Jan 2017-24 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeden met de Koran: inleiding in de islamitische pedagogiek. Presented at the Islamitische visies op gezin, relaties en opvoeding., Gent: Guislain Vormingscentrum, 05 Jan 2017-19 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Algemene vorming in en door beroepsopleiding. Presented at the Traditie en toekomst van vorming als mens, burger en Professional., Antwerpen - Ucsia, 17 Jan 2017-17 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Het eigene van gezinnen: gezinswetenschappelijke reflecties. Presented at the Studiedag 'Het gezin in Vlaanderen 2.0', Burssel - HI Gezinswetenschappen, 15 Jan 2017-15 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Als pedagogen spreken over autonomie ... Presented at the Autonomie. Theologie en pedagogiek in gesprek., Gouda: Driestar Educatief : netwerk t&p, 10 Jan 2017-10 Jan 2017.
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeding en onderwijs vandaag. De pedagogische relatie. Presented at the Bijscholing Leden Don Bosco Gemeenschap, Oud-Heverlee - Vorming & Animatie Don Bosco, 18 Apr 2017-18 Apr 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Passend onderwijs: pedagogische verkenningen. Presented at the Installatie lector passend onderwijs, Gouda: Driestar Educatief, 30 Jan 2017-30 Jan 2017.
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeding: een islamitisch perspectief. Presented at the Gesprekken over opvoeding, Waregem: De Brug, 26 Feb 2017-26 Feb 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoedingsidealen en pedagogisch advies bij moslims. Presented at the Inburgering voor imams., Antwerpen: Atlas, 13 Feb 2017-13 Feb 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Aandacht voor grondhoudingen, talenten en zingeving - PBA gezinswetenschappen Odisee. Presented at the Vouwlijnen. Dé studienamiddag persoonsvorming, Leuven: Associatie KU Leuven, 09 Feb 2017-09 Feb 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Islam en opvoeding. Presented at the Pedagogische studiedag Samen voor Beter,, Dilbeek-Ternat, 27 Jan 2017-27 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Opvoeden in een multiculturele wereld. Presented at the Migratie en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen anno 2017: vanzelfsprekend?, Antwerpen KdG, 19 Jan 2017-19 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2017). Niets is zo zwijgzaam als het vanzelfsprekende. Methoden van 'pro-actief' pluralisme. Presented at the Onderwijs dag 2017, Brussel: Odisee-KDG-HS Rotterdam, 13 Jan 2017-13 Jan 2017. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Onderwijs: levensbeschouwelijke identiteit en burgerschap. Presented at the Moslimjongeren op school, Gent: Vormingscentrum Guislain - Hoger Instituut Gezinswetenschappen Odisee, 15 Nov 2016-15 Nov 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). De vergeten vaders. Presented at the Onschuld in de leerzorg, de leerkracht verbinden met het kind en ouders., Antwerpen - KDG Expert, 29 Sep 2016-29 Sep 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Arianisme reivised: de Jezusfiguur in de Islam vergeleken met Pullman's 'The good man Jesus and the scoundrel Christ. Presented at the Verhalen: waarheid en geschiedenis, Gedinne, 18 Jul 2016-19 Jul 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoeding in moslim gezinnen en islamitische pedagogiek. Presented at the Studiedag Zeepreventorium, De Haan, 01 Jul 2016-01 Jul 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., de Muynck, B. (2016). Pedagogisch leiderschap. Presented at the Leiderschapstraject Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Brugge, 23 Jun 2016-24 Jun 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Erasmus als pedagoog: van voetnoot tot gesprekspartner. Presented at the Erasmus: bijbels humanist en christenpedagoog, Gouda, 19 Jan 2016-19 Jan 2016.
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoedingsidealen van moslim jongvolwassenenen. Verkenning en duiding. Presented at the Islam en burgerschap, Hoboken - JisyAl Amana Instituut, 14 Jan 2016-14 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). De pedagogische relatie vandaag. Presented at the De erfenis van Don Bosco, Oud-Heverlee - Vorming & Animatie Don Bosco, 21 Apr 2016-21 Apr 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Vormend onderwijs: presentie en/of Bildung. Presented at the Gastcollege Onderwijsfilosofie, Herverlee - Faculteit Evangelische Theologie, 20 Apr 2016-20 Apr 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). What did you hear in school today? The teacher as mentor in higher professional education. (Keynote). Presented at the Challenging Vocation in Higher Education. Identity and Character Formation of the Christian Professional., Biezenmortel, 12 Apr 2016-15 Apr 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Professional education: talent, being in your element, and vocation. Presented at the Challenging Vocation in Higher Education. Identity and Character Formation of the Christian Professional., Biezenmortel, 12 Apr 2016-15 Apr 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). De (voor)waarden van dialoog in opvoeding. Presented at the Opvoeden in tijden van angst en onzekerheid, Waregem: De Brug, 25 Jan 2016-25 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoeden met de koran: islamitische pedagogiek. Presented at the Islamitische visies op relaties opvoeding, Gent, 04 Jan 2016-18 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Vorming in de tuin van Comenius. Presented at the Symposium bij afscheid van Rector Hans Neven Comenius College, Cappelle a/d IJssel, 17 Jan 2016-17 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoeden in moslimgezinnen en islamitische pedagogiek in de migratie (Arabische vertaling). Presented at the Inburgeringstraject Imams uit Marokko, Antwerpen - Atlas Inburgering en Integratie Antwerpen, 07 Jan 2016-07 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Kinderrechten en kindbeelden in Islam. Presented at the Kinderrechten en diversiteit in onderzoek. Onderzoeksseminarie., Antwerp (Unicef Chair in Children's Rights Antwerp University - Human Rights Centre Ghent University - KeKi Kenniscentrum Kinderrechten), 25 Feb 2016-25 Feb 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Islam als tweede taal: Over de plaats en betekenis van islam in de katholieke dialoogschool. Presented at the Boterhammen in de Orangerie, Brussel: KOV, 18 Feb 2016-18 Feb 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Daniels, H., Hillen, K., Laaraj, K. (2016). Plaats van de thuisomgeving in de jeugdwerking. Presented at the Ouders in Jeugdwerk, Brussel, 20 Jan 2016-02 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Levensbeschouwing en opvoedingsidealen: moslimouders en jongeren. Presented at the De impact van opvoedingsidealen, Gouda, 20 Jan 2016-01 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoedingsidealen als werkwoord: generatieverschillen bij moslims inzake opvoedingsidealen. Presented at the De impact van opvoedingsidealen, Gouda, 20 Jan 2016-01 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Heeft de islam een plaats binnen de katholieke dialoogschool? Presented at the Vol verwachting. Toekomstperspectieven voor de katholieke dialoogschool, Leuven, 12 Jan 2016-12 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Good practice: de Werkrgroep Trage Vragen van Odisee. Presented at the Inspiratiedag Identiteit Associatie KU Leuven, Antwerpen, 05 Jan 2016-05 Jan 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Naar een proactieve pluralistische pedagogie voor een superdiverse samenleving. Presented at the Witte zwanen, zwarte zwanen. inclusie en participatie als dam tegen radicalisering, Brussel, 15 Jan 2015-10 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Willems, J. (2015). De Ouderschapsbelofte. Kindwaardig ouderschap door preventie. Presented at the Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen, Antwerpen, 29 Sep 2015-29 Sep 2015.
Van Crombrugge, H. (2015). Lessing en Islam: in 'De opvoeding van de mensheid' en 'Nathan de Wijze'. Presented at the Het zelf en de ander, Gedinne, België, 27 Jul 2015-28 Jul 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Gezin(nen) en samenleving(en): feiten en duiidingen. Presented at the Huwelijk en gezin in weer en wind, Brugge, 01 Jul 2015-03 Jul 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Golombek, M., Van Pruissen-Veenstra, A., Lafrarchi, N. (2015). Maakt geloof een verschil? Opvoedingsidealen bij christelijk gereformeerde en moslimouders. Presented at the Landelijke Pedagogendag. Over pedagogiek gesproken: een waardevol gesprek, Rotterdam, 30 Jan 2015-30 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Burgerschapsvorming en relgieuze opvoeding: een spannende dialoog. Presented at the Radicalisering: voorrecht of onrecht, Antwerpen, 28 Jan 2015-28 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Religieuze opvoeding en burgerschapsvorming: een spannende dialoog. Presented at the Een integrale kijk op radicalisering, Mechelen, 16 Jan 2015-16 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Wie willen we zijn? Opvoeden en identiteitsvorming in een bi-culturele wereld. Presented at the daarna.be, Mechelen, 18 Jan 2015-18 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Opvoeden met de Koran. Presented at the Islamitische visies op relaties en opvoeding, Schaarbeek, 24 Apr 2015-24 Apr 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). De pedagogische relatie vandaag. Presented at the Don Bosco Vorming & Animatie, Oud-Heverlee, 21 Jan 2015-21 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Grootouders en nieuw(e) (samengestelde) gezinnen. Presented at the Actueel denken en leven, Brugge, 25 Jan 2015-25 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Relgieuze opvoeding en burgerschapsvorming: een spannende dialoog. Presented at the Knelpunten bij de opvoeding tot vrije, verantwoordelijke en verdraagzame burgers, Vilvoorde, 16 Jan 2015-16 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). Gezinnen in Brussel: ervaringen, feiten, en modellen voor gezinspastoraal. Presented at the De synode van het gezin: van Rome naar Brussel, Groot-Bijgaarden, 10 Jan 2015-10 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). De canon van Nederland en de roep naar algemene vorming. Presented at the Doordenkertjes over algemene vorming en gender op school, Brussel, 25 Feb 2015-25 Feb 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2015). The return of Levana: the upbringing pledge as (a denial) right of the child. Presented at the Denialism and human rights, Maastricht, 22 Jan 2015-23 Jan 2015.
Van Crombrugge, H. (2015). Van pedagogische civil society naar educatieve republiek. Presented at the Opvoedingscongres, Brussel, 15 Jan 2015-15 Jan 2015.
Van Crombrugge, H. (2015). De identiteit van de professional. Presented at the Onderwijsdag odisee, Aalst, 09 Jan 2015-09 Jan 2015. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Opvoeding en islam in Vlaanderen. Presented at the Universitaire Dinsdag Lezingen Odisee/KULeuven@Brussel, Brussel, 02 Dec 2014-02 Dec 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Gastvrijheid als pedagogische deugd. Presented at the UCSIA studiedag voor leerkrachten islam en roomskatholieke godsdienst. Over pluraliteit en meerstemmigheid tussen en binnen religies., Antwerpen, 18 Nov 2014-18 Nov 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). pleegouderschap: pedagogisch perspectief. Presented at the Pleegouderschap in de Islam, Antwerpen, 08 Jan 2014-11 Jan 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Het pedagogisch vermogen van de islam. Presented at the Moslimexpo, Antwerpen, 01 Jun 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Het kind in de kunst. Presented at the Cultuur en onderwijs (DHOS 2013-14), Oostakker-Gent, 24 Jan 2014-24 Jan 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Muzische vorming. Presented at the Cultuur en onderwijs (DHOS 2013-14), Oostakker-Gent, 17 Jan 2014-17 Jan 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Van paideia naar creativiteit. Presented at the Cultuur en onderwijs (DHOS 213-14), Oostakker-Gent, 10 Jan 2014-10 Jan 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). De opvoedingsidealen van Mohammed Iqbal. Presented at the De deugdzame stad, Antwerpen, 26 Apr 2014-26 Apr 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Opvoeden vandaag: De pedagogische relatie. In: Basiscursus Don Bosco en zijn erfgoed. Presented at the Don Bosco en zijn erfgoed, Oud-Heverlee, 24 Apr 2014-24 Apr 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Tussen neutraliteit en tolerantie. Presented at the Religie en sociaal-agogisch werk: een (on)mogelijke synergie, Brussel, HUBKAHO, 31 Jan 2014-31 Jan 2014. (professional oriented) Open Access
Hübel, S., Rigo, A., Van Crombrugge, H. (2013). Parental responsibility in the context of prenatal diagnosis. Views and attitudes of Belgian healthcare professionals and families. Presented at the Symposium "Parental responsibility in the context of neuroscience and genetics", Department Health, Ethics & Society, University of Maastricht, 09 Dec 2013-09 Dec 2013.
Rigo, A., Stuy, J., Moens, B., Van Crombrugge, H. (2013). Preimplantation Genetic Diagnosis with HLA-typing: balancing the healing of a sick sibling and the well-being and autonomy of the saviourbaby/donor child. In: EACME, Book of Abstracts, Medicine for the person? Ethical challenges for medical research and Practice, (89-90). Presented at the EACME Annual Conference organized by Institute for Medical Ethics and History of Medicine, Ruhr University Bochum, Centre for Medical Ethics Bochum, ‘Personalized Medicine’Medicine for the person? Ethical challenges for medical research and Practice, Bochum, Germany, 19 Sep 2013-21 Sep 2013.
Van Crombrugge, H. (2012). Ibrahim als gelovige vader in de migratie. Presented at the Vaders, zonen en Islam: migreren tussen Oedipus en Abraham, Brussel, 05 Dec 2012-05 Dec 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). Seminar 'grootouders en scheiding'. Presented at the Emeritiforum KU Leuven, Leuven, 25 Jan 2012-25 Jan 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). In de lommerte van het gepraat. Onderwijs en de cultuur van stilte. Presented at the Colloquium ‘Stilte werkt. State of the art., Brussel, 24 Jan 2012-24 Jan 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). Plaats van filosofie en filosoferen in vormend onderwijs. Presented at the Filosofie en filosoferen in onderwijs n.a.v. de tiende verjaardag van de desbetreffende resolutie van het Vlaams Parlement, Brussel, 01 Jun 2012-01 Jun 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). Mijn kind sport en ik supporter. Presented at the week van de opvoeding, Kortrijk, 23 Jan 2012-23 Jan 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). Opvoeden met de Koran. Presented at the Lezingenreeks voor Dar es Salam, 15 Feb 2012-18 Feb 2012.
Van Crombrugge, H. (2012). Ouderlijke verantwoordelijkheid in Europa. Presented at the Lustrumviering van de Nederlandse Beroepsvereniging van Pedagogen (NVO), Bussum, Nederland, 22 Jan 2012-22 Jan 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2012). 'L'Esprit de l'Enfance', De wortels van Pedagogia 3000. Presented at the Kinderwijze Vorming/Child-Wise, Brussel, 14 Apr 2012-15 Apr 2012. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Grootouders. Presented at the OKRA Academie, Antwerpen, 28 Nov 2011-02 Dec 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Opvoeden, een kwestie van loslaten. Presented at the CVV, Lier, 22 Nov 2011-22 Nov 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Opvoeden en internet: ouderlijk ingrijpen. Presented at the Opvoedingsfilosofie in de praktijk: Tieners op het internet, Nijmegen: Radbout Universiteit, 18 Nov 2011-18 Nov 2011. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Opvoeden met de Koran. Presented at the Lezingenreeks Dar Es Salam, Mechelen, 26 Jan 2011-26 Jan 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Elk gezin anders. Presented at the Dag van het gezin, Averbode, 09 Jan 2011-09 Jan 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Who's afraid of Bildung? Presented at the EUNEC expert seminar: Bildung from a lifelong learning perspective, Budapest, 09 May 2011-10 May 2011. Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Islam en opvoeding. Presented at the Lezing georganiseerd door Veiligheidscel stad Mechelen, 07 Apr 2011-07 Apr 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Opvoeden bij trauma. Presented at the Studiedag politie, Vilvoorde, 26 Jan 2011-26 Jan 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). Gezin, werk en opvoeding. Presented at the Gezinsgroepen Gent, Sint Martems Latem, 25 Jan 2011-25 Jan 2011. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2011). 'Ik twitter, ik google en ik blog, .. dus ik ben. Presented at the Wat is de wereld Klein, studiedag over communicatiemiddelen en internet, Cultureel centrum Oosterweel,Antwerpen, 26 Feb 2011-26 Feb 2011. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Voorbestemd of geroepen? Hoe de leraar begrijpen, als de roeping van de leerling de inzet is? Presented at the Masterclass VVKHO: Steeds meer leraar (mogen) worden! Vanwaaruit en waartoe?, 20 Jan 2011-24 Jan 2011. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2010). Vorming tussen gisteren en morgen. Begrip en idealen. Presented at the Expert seminar NedOr, Den Haag, 26 Nov 2010-26 Nov 2010.
Van Crombrugge, H. (2010). Aandacht als inzet van onderwijs. Presented at the Conferentie Artificium, Exemplarisch Onderwijs, Biezenmortel, Nederland, 14 Apr 2010-15 Apr 2010. (professional oriented) Open Access
Van Crombrugge, H. (2009). Pak kinderen hun spel niet af. Presented at the Dag van de Jeugdsportbegeleider, Provincie Vlaams- Brabant/Regio Winge-Demer, 12 Dec 2009-12 Dec 2009. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2009). Wij zijn er ook voor jullie. Kinderen en algemeen welzijswerk. Presented at the Studiedag Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Antwerpen, 20 Nov 2009-20 Nov 2009. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2009). Pedagogische (On)waarde van jeugdsport. Presented at the Bijdrage op Expertseminar 'Ethiek en Sport'., Leuven, 18 Nov 2009-18 Nov 2009. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2009). De eigenheid van de pedagogische relatie. Presented at the Bijdrage op expertseminar 'Onderwijs en juridisering', VLOR, Brussel, 01 Jan 2009-01 Jan 2009.
Van Crombrugge, H. (2009). Positief supporteren.Ouders en sportbeoefening van hun kinderen. Presented at the Studiedag Sportdienst Waasland, Beveren, 20 Jun 2009-20 Jun 2009. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2009). Dupanloup (1802-1878) of hoe kind en opvoeding afzonderen van de wereld. Presented at the 14de landelijke pedagogendag: ’De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen, 15 Jan 2009-15 Jan 2009.
Van Crombrugge, H. (2009). Positief coachen. De rol van ouders. Presented at the Studiedag Sportdienst Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 31 Jan 2009-31 Jan 2009. (professional oriented)
Dupain, G., Van Crombrugge, H. (2008). Invloed van de trainer en de vader op het fair-play-gedrag van de jeugdvoetballer. In: Dag vand e Sociologie, Leuven, 29 mei, (36-36). Presented at the Dag van de Sociologie, Leuven, 29 May 2008-29 May 2008.
Accepted Abstracts/Presentations/Posters
Van Crombrugge, H. (2016). De mentor in christelijk hoger beroepsonderwijs : Presentie, Fénelon en de verhalen van Samuel en Eli, en Elia en Elisja. Presented at the Symposium n.a.v. promotie van Gerrit Heino: The wisdom of Proverbs and guidance., Gouda, 03 Nov 2016-03 Nov 2016. (professional oriented)
Van Crombrugge, H., Gysen, E., Maes, M. (2014). Normstelling en normhandhaving. Een panelgesprek. Presented at the General Course KHLeuven SRW, Heverlee, 06 Oct 2014-06 Oct 2014. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2014). Migratie en diversiteit: opvoeding en islam. Presented at the 50 jaar migratie in Waregem, Waregem, 11 Jan 2014-11 Jan 2014. (professional oriented)
Science Outreach
Van Crombrugge, H., van den Wijngaert, M. (2020). Moeten we troonopvolgers zelf laten kiezen of ze koning willen worden? (Welles -Nietes). De Morgen.
Vandekerckhove, S., Van Crombrugge, H. (contr.) (2020). Voor burgerzin kijkt u best in eigen boezem. (Opvoeden: kinderspel? Aflevering 4: Hoe maak ik van mijn kind een goede burger? ). De Morgen, 8-9.
Marevoet, E., Van Crombrugge, H. (contr.) (2020). Virtuele knuffels van oma en opa. Plusmagazine knack, (18 juni 2020), Art.No. https://plusmagazine.knack.be/magazine/virtuele-knuffels-van-oma-en-opa/article-normal-1609855.html. (URL)
Remmery, S., Van Crombrugge, H. (contr.), Valgaeren, E. (contr.) (2020). Ouders moeten keuzes maken die ze niet willen maken. Het Nieuwsblad, 6-7.
Schaubroeck, K., Van Crombrugge, H. (contr.) (2020). Alsof de jaren '50 terug zijn. De Standaard, 22-23. (URL)
Roels, E., Van Crombrugge, H. (contr.) (2020). 'Papa, ik lijk steeds meer op jou.' Zo belangrijk is een vaderfiguur. Goed Gevoel, 18-21.
Vancaeneghem, J., Cattebeke, H., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Nieuwe aanpak van lastpak. Meer en meer Vlaamse scholen gebruiken Israëlische theorie als antwoord op probleemgedrag. Het Nieuwsblad, (vrijdag 13 december), 3-3.
Van den Broeck, S., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). 'Dank je' zeggen is meer dan dressuur. (URL)
Van Regenmortel, J., Van Crombrugge, H. (contr.), Boudry, M. (contr.) (2019). 'Zwarte Piet? Ook de Sint is bedenkelijk'. Filosoof Maarten Boudry lanceert discussie over liegen over Sinterklaas. Het Nieuwsblad, (vrijdag, 22 november), 12-12.
Vlogaert, H., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Stoorzenders. Wat als het niet klikt tussen jou en je kind? (URL)
Herman, B., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Ouders van Kürt Rogiers komen vlak bij hun zoon wonen. 'Kangoeroewoning is te heftig, om de hoek lijkt me perfect.'. Het Laatste Nieuws, (31 oktober), 3-3.
Buekenhoudt, S., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Een leugentje om bestwil maakt van je kind een leugenaar. Het Nieuwsblad, 10-10.
Lammens, L., Van Crombrugge, H. (contr.), Bisschop, M. (contr.), Van Trimpont, I. (contr.) (2019). S.O.S. Eerste schoolweek. Het Nieuwsblad, 14-14.
Joniaux, K., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Bemoederen of bemoeien: als ouder is het evenwicht niet altijd makkelijk te vinden. Libelle, 48-51.
Van Crombrugge, H. (2019). Ouders, werk eens een beetje mee met de school. De Standaard, 37-37.
Remmery, S., Van Crombrugge, H. (contr.), Boudry, E. (contr.) (2019). Aan tafel roepen we via Whatsapp. Het Nieuwsblad.
Moors, C., Van Crombrugge, H. (contr.), Bisschop, M. (contr.) (2019). Aan Clio met kapotte band had bij meer gehad". Pedagogen vinden dat verjaardagscadeau van Conrad Janssens bescheidener had mogen zijn. Het Laatste Nieuws, (28 maart 2019), 3-3.
Vergauwen, E., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). ‘Het is als ouder niet je taak om te maken dat je kinderen zich nooit vervelen’. (URL)
de Mey, R., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Slimmer leven - Gezin & Vrije tijd. Het beste zomerkamp organiseer je zelf. Het Nieuwsblad, (12 februari 2019), 14-14.
Van Goethem, D., Praet, B., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). De file of de jungle. Pedagogen waarschuwen: 'tracking'-apps geven vals veiligheidsgevoel. Het Nieuwsblad, (30 januari 2019), 6-6.
Galle, C., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). En weer ligt de verplichte anticonceptie op tafel. De Morgen, (23 januari 2019), 5-5.
Mayeur, J., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Wij, ouders, modderen ook maar wat aan. Bekende Vlamingen doorbreken taboe rond sukkelen als ouder, op vraag van schrijfster. Het Nieuwsblad, 6-6.
Temmerman, M., Van Crombrugge, H. (contr.) (2018). Slimmer Leven: Het nieuw samengesteld envelopje.(Geef je alle (stief)kleinkinderen evenveel? En wat als je ex veel meer kan geven?). Het Nieuwsblad, 14-14.
Vancaeneghem, J., Van Crombrugge, H. (contr.), Debruyckere, P. (contr.) (2018). Samen eten, samen leren.Vier op tien ouders eten niet elke avond met de kinderen. Het Nieuwsblad, 8-8.
Verschueren, R., Van Crombrugge, H. (contr.) (2018). Tijdgebrek of niet, gezinnen moeten vaker samen aan tafel. De Standaard, Art.No. http://www.standaard.be/cnt/dmf20181206_04013953. (URL)
Van Crombrugge, H. (2018). Kinderen willen meestal 'het goede'. Kerk en Leven, 79 (49), 6-6. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2018). Grootouders en nieuw samengestelde gezinnen. Presented at the Okra- Najaarslezingen, Lokeren - Okra, 05 Oct 2018.
Van den Broeck, S., Van Crombrugge, H. (contr.) (2018). Islamitische scholen zijn een vorm van emancipatie. Knack Magazine, 48 (39), 28-28.
Van Crombrugge, H., Van Regenmortel, J. (2018). 'Een klein beetje dictator zijn mag.' Kinderen Baas. Slot: pedagoog evalueert Het Grote Gezinsexperiment. Het Nieuwsblad, 6-6.
Van Crombrugge, H. (2018). De jongeren in Peterbos zijn onze jongeren: opinie. De Standaard, 95 (98), 37-37.
Van Crombrugge, H. (2018). De natie gaat boven het kind. De Standaard, 95 (73), 40-40.
Van Crombrugge, H. (2018). Algemene vorming in en door beroepsopleiding. Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 85 (2), 118-128.
Van Crombrugge, H. (2017). Onderwijs: omdat de leerkracht belangrijk is? De Standaard, 94 (286), 46-46.
Heyvaert, B., Van Crombrugge, H., en andere, (2017). Hoera! Ze zitten weer op de schoolbanken. Het Nieuwsblad, (31), 6-7.
Van Crombrugge, H., Ponnet, R., e.a., (2017). Mama Mathilde. Hoe is het om je kinderen in het paleis op te voeden? Libelle, 29 (3734), 58-60.
jom/, S.D B., Van Crombrugge, H. (2017). Soaps hebben nood aan realistische relaties. Het Nieuwsblad, (6), 11-11.
Croonen, M., Ferket, N., Van Halst, I., Van Crombrugge, H., Dillen, A. (2017). Anno 2017 kleuren vaders hun rol in het gezin zeer verschillend in. Kerk en Leven, 78 (23), 8-9.
Delporte, J., Van Crombrugge, H. (2017). Lessons in love: 'Engagement waarmaken, dat is pas liefde'. Tertio, 899 (3), 7-7.
Van Crombrugge, H. (2017). Stilte als vormend moment. In de lommerte van het gepraat. http://www.waerbeke.be, Column.
Van Crombrugge, H. (2017). Ouders: de eerste opvoeders? Don Bosco Vlaanderen, 121 (2), 4-5.
Van Crombrugge, H., Morreel, E. (2017). Ouderbetrokkenheid is meer dan oudercontact. Klasse voor Leerkrachten - www.klasse.be.
Vancaneghem, S., Van Crombrugge, H. (2017). Student en toch aan het handje van papa en mama. De Standaard, 3, 8-8.
Vancaeneghem, J., Van Crombrugge, H. (2017). 'Ouders bellen me om te vragen of hun zoon wel in de les zit'.Uniefs merken toenemende controle van papa en mama. Het Nieuwsblad, 3, 5-5.
Van Crombrugge, H., Cornu, I. (2017). Opvoeden is zinstichten. Een interview. MagaZijn. Dossier Jongeren en zingeving..
De Herdt, C., Van Crombrugge, H. (2017). 'Lastigkind is schuld van papa en mama.' Sociaal pedagoge schopt ouders tegen de schenen. Het Nieuwsblad, 2017, 12-12.
Van Crombrugge, H. (2017). Bepamperen we jongeren? Radio 1: 'de bende van Annemie' Interview.
Berghmans, E., Van Crombrugge, H., anderen, (2017). Nu ook met vroegboekkorting: vakantiestress voor tweeverdieners. De Standaard, (21), 28-29.
Van Crombrugge, H. (2016). Vaders: vergeten, afwezig, verdrongen, miskend? Presented at the Banaba buitengewoon onderwijs KDG, Antwerpen, 22 Dec 2016.
Plets, G., Glorieux, I., Van Crombrugge, H., De Grauwe, P. (2016). Waarom millennials kappen met huisje-tuintje. De Standaard, (277), 22-26.
Mayeur, J., De Looze, K., Van Crombrugge, H. (2016). Het dilemma van de grootouders: hoe vaak mag/moet ik er zijn voor mijn kleinkinderen? Het Nieuwsblad, 2016 (28), 14-15.
Liekens, R., Vankrunkelsven, P., Van Crombrugge, H. (2016). Afkicken in de couveuse. Gedwongen anticonceptie. De Morgen, 22-25.
Moors, C., Van Crombrugge, H. (2016). Tot hier en niet verder, papa en mama. Het Laatste Nieuws, 109 (27), 13-13.
Plets, G., Schoeters, G., Leenaert, T., Van Crombrugge, H., Vanobbergen, B. (2016). #No Kids. Bewust ouder vs. nog bewuster niet-ouder. De Standaard, (266), 22-27.
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoedingsidealen van jonge moslims en islamitische pedagogie. Presented at the Bijscholing De Touter/Terra, Antwerpen, 21 Sep 2016.
Van Crombrugge, H. (2016). Eenheid van het gezin? Dan toch niet altijd. De Standaard, 93 (202), 36-36.
Joniaux, K., Van Crombrugge, H., De Block, I. (2016). Waarom leek opvoeden vroeger toch een beetje gemakkelijker? Libelle, (34), 20-24.
Van Garderen, F., Van Crombrugge, H. (2016). Te veel helpen maakt je kind hulpeloos. De Morgen, 30, 12-12.
Eeckhout, B., Anseel, F., Van Crombrugge, H. (2016). Enige kinderen, bange ouders. De impact van kleinere gezinnen op de samenleving. De Morgen, 12-13.
Snoeckx, K., De Bruyckere, P., Van Crombrugge, H. (2016). Een op drie ouders kibbelt over opvoeding van kinderen. Het Belang van Limburg, 135.
s.a., , Van Crombrugge, H. (2016). Erasmus als sleutelfiguur. Reformatorisch Dagblad, (20).
Loobuyk, P., Ghysens, P., Van Crombrugge, H. (2016). Weinig enthousiasme voor plannen van Katholiek Onderwijs met moslims bij experts. Het Laatste Nieuws, 129 (106), 6-7.
Van Crombrugge, H. (2016). Opvoeden in tijden van angst. Presented at the Universitaire Dinsdag Lezingen, Brussel - Odisee - KULeuven - de Buren, 26 Apr 2016.
Van Crombrugge, H. (2015). Beheers hun identiteitskapitaal. Magazine. Ondersteuning aan ouders van jongeren, 2, 50-50.
Le Bacq, T., Van Crombrugge, H. (contr.) (2015). Exclusieve enquête: hier liggen we wakker van. Het Nieuwsblad, 26, 8-9.
Van Crombrugge, H. (2015). Ouderschapsbelofte, interview op Radio 1, Nederland. Standpunt. 'Ouders in spe moeten op relatiecursus.'.
roose, A., Van Crombrugge, H. (contr.) (2015). mama is er altijd, papa is de held. Het Nieuwsblad, 2015, 14-15.
wba, , Van Crombrugge, H. (contr.) (2015). Moeders nooit zo ongerust als nu over toekomst van kind. (4), 17-17.
Boulafdal, N., Van Crombrugge, H. (contr.) (2015). School met de Koran, niet Koranschool. MO* Magazine, 82-85.
joniaux, K., Van Crombrugge, H. (contr.) (2015). Dossier: moederschap anno 2015: geen kinderspel. Libelle, (2), 18-22.
Poosen, F., Van Crombrugge, H. (2015). Zakgeld geven is niet genoeg. Experts pleiten voor sparen en een eigen bankrekening. Het Nieuwsblad, (14), 10-11.
Onghenae, C., Van Crombrugge, H. (contr.) (2015). De nieuwe papa bestaat echt. Knack Magazine, 45 (24), 98-103.
Van Crombrugge, H. (2015). Interview: Grootouders: willen en/of moeten. Presented at the Radio 2: 'De madammen', 19 May 2015.
Van Crombrugge, H. (2015). Anderlecht. Het Nieuwsblad, 26-26.
Van Crombrugge, H. (2015). Het goede voorbeeld, maar voor wie? De Standaard, 92 (98), 40-40.
Van Crombrugge, H. (2015). Pedagogie van boeiende oneindigheid (Fénelon 1651-1715). Tertio, 791 (8), 4-5.
Van Crombrugge, H., Lafrarchi, N. (2015). Vertrouwen cultiveren en angst overwinnen. Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 82 (4), 309-314.
Van Crombrugge, H. (2015). Transcendance - reactie op de column van Mia Doornaert. Campuskrant, 26 (7), Art.No. http://nieuws.kuleuven.be/campuskrant/2015_12.
Van Crombrugge, H. (2015). 'Van oma mag dat!'. Welke plaats hebben grootouders in de opvoeding? Raak, 68, 7-7.
de herdt, C., Van Crombrugge, H., de block, I., bisschop, M. (2015). Paus Franciscus zaait verdeeldheid onder pedagogen met controversiële uitspraak. het nieuwsblad.
Van Crombrugge, H. (2015). Grootouders en nieuwe gezinnen. Presented at the UDL Thomas More, Geel, 27 Jan 2015.
Temmerman, M., Van Crombrugge, H. (2015). Neem subsidies af van ploegen die spelertjes weigeren. Het Nieuwsblad, 14-15.
De Gendt, T., Van Crombrugge, H. (2014). Een dorp voor elk kind. Psychologies Magazine, 48, 50-54.
Van Crombrugge, H. (2014). Grootouders : de kunst van er te zijn. Presented at the Lezing Neos Dilbeek, Dilbeek, 23 Oct 2014.
Van Crombrugge, H., Dillen, A. (2014). Taboe aanpakken rond spirituele oplossingen. Tertio, (765), 12-12.
Van Crombrugge, H. (2014). Grootouders. Senioren KU Leuven (Clubblad), 15 (4), 14-14.
Van Crombrugge, H. (2014). Katholieke dialooghogeschool doet veel vragen opborrelen. Tertio, (748), 13-13.
Renson, I., Van Crombrugge, H., Valcke, M., Van Petegem, P., De Bruyckere, P., Torfs, R. (2014). Schaf de klassieke examens af! De Tijd (B), 107 (107), 52-53.
Van Crombrugge, H., ANP, (2014). Ouderschapsbelofte: ook in tegenspoed trouw aan je kind. Trouw.
Van Crombrugge, H., Lambrechts, J., Weekers, H., Goris, R. (2014). Kinderen en competitiesport: Hoe moedig je je kind best aan? Triple P Magazine, (11), 14-16.
Van Crombrugge, H. (2014). Scholen moeten plots excellent zijn. Trouw. Open Access
Van Crombrugge, H., Binnenlandse redactie, (2014). Hulpverlener moet godsdienstige overtuiging hulpvrager herkennen. Reformatorisch Dagblad.
Van Crombrugge, H. (2014). Opvoeden met de Koran. Presented at the Islamitische visies op relaties, gezin en opvoeding, Brussel, 21 Mar 2014.
Van Crombrugge, H., Bisschop, M., De Block, I. (2014). De kunst van het opvoeden.
Ponciau, L., Van Crombrugge, H. (2013). Trop de pression sur les épaules des petits footballeurs.
Klasse voor Leraren, , Van Crombrugge, H. (2013). Bemoeiziek, afwezig, overbezorgd.
Amkreutz, R., Van Crombrugge, H. (2013). (G)een eigen leven.
Coppin, E., Van Crombrugge, H. (2013). Partners gaan te snel uit elkaar.
Van Halst, I., Van Crombrugge, H., Lambrechts, J. (2013). Van 'moetivatie' naar motivatie in jeugdsport.
Van Halst, I., Van Crombrugge, H. (2013). Is de nieuwe man vandaag ook een nieuwe papa?
Beel, V., Van Crombrugge, H. (2013). Het schuldgevoel van vaders.
Van Crombrugge, H. (2012). Altijd de schuld van de ouders.
Van Crombrugge, H. (2012). Vaders in onderzoek. De Bond, 92 (12), 4-4.
Van Crombrugge, H. (2012). Tussen belonen en straffen. (Her)kansen als inzet. Don Bosco Vlaanderen, 116 (3), 4-5. Open Access
Van Crombrugge, H. (2012). Tussen loslaten en verbonden blijven. Don Bosco Vlaanderen, 116 (6), 4-5.
Van Crombrugge, H. (2012). Product, proces, … of gewoon plezier. Don Bosco Vlaanderen, 116 (5), 4-5. Open Access
Van Crombrugge, H. (2012). Gezag steunt op het durven erkennen van je eigen beperktheden. Don Bosco Vlaanderen, 116 (2), 4-5. Open Access
Van Crombrugge, H. (2012). Tussen praten en luisteren. Don Bosco Vlaanderen, 116 (4), 4-5.
Van Crombrugge, H. (2011). Leerkracht moet centraler komen te staan. Tertio, 604, 8-9.
Van Crombrugge, H. (2011). Islamitisch ouder zijn in het westen. Tertio, 11, 4-4. Open Access
Accepted Science Outreach
Van Crombrugge, H. (2016). Kind van de koninklijke kansarmoede. De Standaard, (9).
Van Crombrugge, H. (2013). “Are we having sex now or what?” De taal van seksuele opvoeding. Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 69 (2), 69-78.
Reports
Van Crombrugge, H., Timmers, M., Van Puyenbroeck, J. (2020). Grootouders: het grote gemis. (URL) Open Access
Van Crombrugge, H. (2011). Who’s afraid of Bildung? In Bildung in a lifelong learning perspective. Report of the EUNEC seminar (pp. 9-11). Budapest.
Jennes, G., Van Crombrugge, H., Emmery, K., Desmet, B. (2010). Kinderopvang op een scharniermoment. Verslag van de debatten (11 mei 2010) en verdere reflecties. Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Internet publications
Borst, T., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). Deskundigen: homoseksualiteit deugt niet volgens islamitische lesmethode voor seksuele voorlichting. Analyse controversieel schoolboek. (URL)
Van den Broeck, S., Van Crombrugge, H. (contr.) (2019). 'The formula'. de opvoedformule voor succesvolle kinderen. (URL)
Book Reviews
Van Crombrugge, H. (2018). Boekbespreking: Verlies ze niet! Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren. (URL)
Other
Van Crombrugge, H. (2018). Huishouden, opvoeden en vormen. Een onmogelijk huwelijk volgens Immanuel Kant? Een ideeënhistorische en pedagogische lezing.
Van Crombrugge, H., Vervotte, I., Ruebens, M. (2018). Onderwijs, Zorg en Beleid en Chabots 'Filosofie van Burnout'. Panel.
Van Crombrugge, H., Declerck, C. (2018). Kinderrechten en ouderlijk gezag op gespannen voet. (professional oriented)
Van Crombrugge, J., Declerck, C., e., A. (2018). Kinderrechten en ouderlijk gezag: de ouder als rentmeester. (professional oriented)
Van Crombrugge, H. (2016). Moslimgezinnen in de migratie en islamitische pedagogiek. Deel 2.
Van Crombrugge, H. (2016). Moslimgezinnen in de migratie en islamitische pedagogiek. Deel 1.
Lambrechts, J., Van Crombrugge, H. (2016). Vraag om uitleg over de prestatiedwang waaronder Vlaamse jeugdvoetballers gebukt gaan. Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Open Access
Van Crombrugge, H. (2014). Dialoog over en in opvoeding. Het offer van Abraham als exempel.
Van den Broeck, S., Van Crombrugge, H., Glorieux, I., Floorizoone, W., van Tricht, J. (2014). Papie, werk toch niet zo hard. Knack Magazine, 44, 50-53.
Andries, C., Ponjaert, I., Baekelmans, R., Bouverne-De Bie, M., Colpin, H., Van Crombrugge, H., Vandemeulebroecke, G. (2004). Kind betaalt rekening van dienstencheque. De Standaard, (12).
Boekholt, P., Van Crombrugge, H., Depaepe, M., Simon, F., Bakker, N. (2001). Redactioneel. Reformpedagogiek in België en Nederland / Bakker, N.; Boekholt, P.; Van Crombrugge, H.; Depaepe, M.; Simon (Eds.). - Amsterdam: Nederlands Uitgeversverbond, 2-5.
Accepted Other
(2016). Ontmoetingsdag Onderzoeksplatform Opleiden Professionals.
Van Crombrugge, H. (2015). Islamitische opvoedingsvisies (Deel 2).
Van Crombrugge, H. (2015). Islamitische opvoedingsvisies (Deel 1).