Joris Dewispelaere

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: joris.dewispelaere@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Meer informatie over Joris De Wispelaere vind je hier

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Dewispelaere, J. with Dewispelaere, J. (corresp. author) (2019). Over stuyven en bestuyven: De Stuyverij als praktijk van maatschappelijke vernieuwing. Oikos : tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering, 2019/3 (91), 33-45. (professional oriented)
Journal articles (not peer reviewed)
Dewispelaere, J., Cottenier, E. with Dewispelaere, J. (corresp. author) (2020). Stuyfplekken: aan de hokjes voorbij. Viewz, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, 5 (3), 38-41. (professional oriented)
Books (not peer reviewed)
Bakker, G.A., van Zeben, D.M., Dewispelaere, J., Vecht, R., Van der Meulen, M., Soyez, V. (2009). Handboek Kinderen en Adolescenten: Problemen en risicosituaties. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. ISBN: 9065026274. (professional oriented)
Accepted Books (not peer reviewed)
Aznag, K., Dewispelaere, J., Heens, R., Vandeperre, E., Matheusen, F., Taspinar, B., Thiers, E. (2013). Levensbeschouwing in de hulpverlening. Motief. (professional oriented)
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Book chapters (peer reviewed)
Dewispelaere, J. (2018). Ondersteunen van partnerrelaties en ouderschap-ingangen vanuit de opleiding Gezinswetenschappen. In: K. Emmery, D. Luyten (Eds.), Partners in tijden van ouderschap, Chapt. 15, (299-317). (Gezinnen, relaties en opvoeding). Antwerpen, Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3604-3. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2010). Informeel verworven competenties formaliseren. In: Scoop op Mens en Werk, (36-38). -.
Book chapters (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Adriaens, E., Debruyne, P., Dewispelaere, J., Geldof, D., Groeninck, M., Lecoyer, K., Luyten, D., Meurs, P., Morreel, E., Nuelant, T., Nys, K., Reynders, A., Rigo, A., Timmers, M., Van Acker, K., Verstappen, L., Wiewauters, M. (2020). De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk. In: In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 17, (269-292). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2020). Over het goede samenleven: vernieuwend sociaal ondernemerschap en de toekomst van gezinnen. In: J. Van Puyenbroeck, K. Emmery, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen, (219-236). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2017). Liefde en tijd in partnerrelaties. In: D. Luyten, H. Van Crombrugge, K. Emmery (Eds.), Het gezin in Vlaanderen 2.0, Chapt. 6, (137-152). (Gezinnen, relaties en opvoeding, 3). Antwerpen/Appeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3523-7.
Dewispelaere, J. (2013). Lieben Lernen. Zugänge zu dauerhaften Partnerbeziehungen aus der Perspektive der Psychologie. In: Band der Liebe - Bund der Ehe., (101-122). Sankt Ottilien: Eos Verlag. ISBN: 978-3830676010. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2008). Eb en vloed van liefde: duurzaamheid van partnerrelaties bekeken door de caleidoscoop van levensbeschouwingen. In: G. Jennes (Eds.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?, (107-128). Tielt, Belgium: Lannoo. ISBN: 978-90-209-8092-9. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2008). Jaargetijden van de liefde: stapstenen voor duurzame partnerrelaties en zingeving in een globaliserende samenleving. In: G. Jennes (Eds.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?, (17-39). Tielt, Belgium: Lannoo. ISBN: 978-90-209-8092-9. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2008). Morenen van liefde: kenmerken van duurzaamheid binnen partnerrelaties. In: G. Jennes (Eds.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van gezinsrelaties bevorderen?, (85-105). Tielt, Belgium: Lannoo. ISBN: 978-90-209-8092-9. (professional oriented)
Conference proceedings (peer reviewed)
Dewispelaere, J. (2013). Social economy empowering employees and their family Enterprises and higher education institutes join in 'learning at the workplace'. In: Dewispelaere (Eds.), (Paper No. 3-2). Presented at the CIRIEC, Antwerpen, 24 Oct 2013-26 Oct 2013. http://www.ciriec-ua-conference.org/news.php?id=14: CIRIEC. Open Access
Dewispelaere, J. (2012). Confronting anxiety by thinking with the heart. Presented at the Congres of the World Association of Client Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling: Anxiety: from Symptom to Self, Antwerpen, 08 Jul 2012-12 Jul 2012.
Dewispelaere, J. (2012). Validation of Family Competences in professional bachelor Family Sciences. In: Abstractbook of the European Validation Conference on APL. Presented at the European Validation Conference on APL, Oslo, 04 Mar 2012-07 Mar 2012. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2010). Family Competences Portfolio (FamCompass): Validating Competences Acquired in Family Life to shorten educational curricula and enhance job-application. In: CAREER-EU 2010 European Career Guidance Counselling Conference, (151-160). Presented at the CAREER-EU 2010 European Career Guidance Counselling Conference, Limassol, Cyprus, 23 May 2010-27 May 2010. (professional oriented) Open Access
Conference proceedings (not peer reviewed)
Dewispelaere, J. (2014). Gezinsgericht werkplekleren in sociale economie. In: Je werk of je leven?, (33-61). Presented at the Gezin en arbeid, brussel, 22 Feb 2013-22 Feb 2013. (professional oriented)
Abstracts/Presentations/Posters
Dewispelaere, J. (2018). Story-telling, creative writing and playing: gates to selfactualisation and empowerment (language: German/English). Presented at the Summer Course Refugee Families, Odisee, Campus Schaarbeek, Belgium. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2014). Denken met het hart: bruggen tussen psychotherapie, neurofysiologie en spiritualiteit en hun implicaties voor diagnostiek en therapeutisch handelen. In: Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg, (7), (85-85). Presented at the Vlaams Geestelijk gezondheidscongres, Antwerpen, 16 Sep 2014-17 Sep 2014. Open Access
Dewispelaere, J. (2014). Grondslagen van een spirituele psychotherapie en counseling. In: Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg, (7), (107-107). Presented at the Vlaams Geestelijk gezondheidscongres, Antwerpen, 16 Sep 2014-17 Sep 2014. Open Access
Dewispelaere, J. (2014). Gezinsgericht werkplekleren: talent- en competentiegerichte uitdagingen voor generatiestudenten. Presented at the Studiedag Associatie KULeuven, werkplekleren, Leuven, 29 Apr 2014-29 Apr 2014. (professional oriented) Open Access
Dewispelaere, J. (2013). Thinking with the heart: deepening the basic conditions of counseling and psychotherapy. Presented at the Thinking with the heart, University of East Anglia, Norwich, 20 Jan 2013-11 Jan 2013. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2013). Gezinsgericht Werkplekleren in sociale Economie. Presented at the Gezin en arbeid. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2013). Checklist gezinsgericht werklplekleren in de sociale economie. Presented at the Studiedag Werklplekleren, 29 Apr 2013-29 Apr 2013.
Dewispelaere, J. (2011). Liefde of: hoe levensbeschouwingen partnerrelaties kunnen voeden. Presented at the Colloquium ‘Inspiratiebronnen voor duurzaamheid in partnerrelaties, HIG: Schaarbeek, 27 Jan 2011-27 Jan 2011. (professional oriented)
Dewispelaere, J. (2010). HVC/EVC: het civiel effect hoog houden, behandeld vanuit ervaringen met FamCompass. Presented at the Studiedag Kennisnetwerk EVC Vlaanderen, 16 Nov 2010-16 Nov 2010. (professional oriented) Open Access
Schuhegger, L., Dewispelaere, J., Balkevicius, M. (2009). Results and findings of the project FamCompass. Presented at the FamCompass: Assessing and validating family competences, Brussels, 23 Oct 2009-24 Oct 2009.
Dewispelaere, J. (2009). FamCompass: portfolio voor het valoriseren van in het gezin verworven competenties. Presented at the Eposconferentie, Alden-Biezen, 20 Jan 2009-20 Jan 2009.
Science Outreach
Dewispelaere, J. (2013). Gezin en arbeid. Presented at the Gezin en arbeid, 22 Feb 2013.
PhD Theses
Dewispelaere, J., Maso, I. (sup.), Hermans, H. (sup.), Smaling, A. (cosup.) (2002). Intimiteit, seksualiteit en zingeving binnen de partnerrelatie van mastectomiepatiënten. 246
Reports
Dewispelaere, J., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Timmers, M. (contr.) (2020). Partnerrelaties in tijden van corona. Partnerrelaties in tijden van corona, Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool. Open Access
Emmery, K., Pasteels, I., Audenaert, V. (contr.), Nys, K. (contr.), Dewispelaere, J. (contr.) (2018). De relatie met de partner. Gezinnen in Vlaanderen over de relatie met de partner, relatiekwaliteit, steun van de partner, tevredenheid met de partnerrelatie en het gebruik van relatieondersteuning. Report No. 4, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (URL)
Dewispelaere, J. (2015). Validering Famcompass.
Dewispelaere, J. (2012). Checklist gezinsgericht werkplekleren in de sociale economie. Brussel.
Emmery, K., Dewispelaere, J., Nuelant, T. (2011). Instroomprofiel en gezinscompetenties in de opleiding Gezinswetenschappen. Brussel: HIG.
Dewispelaere, J., Jennes, G. (2009). Het gezin als relevante leerplek: Ontwikkeling van het Gezinscompetentieportfolio. In Focus op herintreders, p. 24-29. Studiedienst Gezinsbond, Brussel.
Dewispelaere, J., Jennes, G. (2009). Het gezin als relevante leerplek: Ontwikkeling van het Gezinscompetentieportfolio. Schaarbeek, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Dewispelaere, J., Jennes, G. (2008). Gezinservaring als relevante leerplek voor de opleiding Gezinswetenschappen. Work in progress: Ontwikkeling van de FamCompass-portfolio. www.famcompass.eu.
Internet publications
Dewispelaere, J. (2018). Hoe kan Boeddhisme je relatie verdiepen? (URL)
Dewispelaere, J. (2018). Wat met seksualiteit als je ernstig ziek bent? (URL)