Kristien Nys

Campus: Schaarbeek
Adres:Huart-Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
E-mail: kristien.nys@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Kristien Nys is doctor in de pedagogische wetenschappen. Zij is lector in de opleiding Gezinswetenschappen en onderzoekster van het kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). Daarnaast is zij als praktijkonderzoekster verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven. Haar projectwerk en onderzoeksactiviteiten spitsen zich toe op opvoedings- en gezinsondersteuning, kwetsbare gezinnen, opvang en vrije tijd.

Lopende projecten

Afgelopen projecten

2018

2017

2015-2016

2014

2013

2012

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Colpin, H., De Munter, A., Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (2000). Pre- and postnatal determinants of parenting stress in mothers of one-year old twins. Marriage and Family Review, 30 (1), 99-107. doi: 10.1300/J002v30n01_07
Colpin, H., De Munter, A., Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (1999). Parenting stress and psychosocial well-being among parents with twins conceived naturally or by reproductive technology. Human Reproduction, 14 (12), 3133-3137.
Colpin, H., De Munter, A., Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (1998). Prenatal attachment in future parents of twins. Early Development & Parenting, 7 (4), 223-227.
Nys, K., Colpin, H., De Munter, A., Vandemeulebroecke, G. (1998). Feelings and the need for information and counselling of expectant parents of twins. Twin Research, 1, 142-149.
Colpin, H., Nys, K., Vandemeulebroecke, G., De Munter, A. (1998). Opmerkelijk: Opvoeden van een meerling. Kind en Adolescent, 19, 298-300.
Nys, K. (1998). Enhancing parenting skills: A guide book for professionals working with parents. PSYCHOLOGICA BELGICA, 38 (1), 48-49. (URL)
Journal articles (not peer reviewed)
Nys, K., Kostet, I., Van Puyenbroeck, J., Verhaegen, I. (2019). Van buddy tot community. Viewz, Visie en Expertise in Welzijn en Zorg, 4 (3), 12-15. (professional oriented)
Luyten, D., Nys, K. (2016). Beleidsparticipatie bij de uitbouw van een Huis van het Kind: achtergrond en analyse. TerZake, 2016 (4), 35-42.
Nys, K., Engelen, M., Vansevenant, K., Thienpont, Y. (2015). Thuiscompagnie. Een ondersteuningsvorm die kwetsbare gezinnen in hun huishouden en ouderschap versterkt. Ouderschapskennis, 18 (1), 16-33. (professional oriented)
Nys, K., Engelen, M., Vansevenant, K., Thienpont, Y. (2014). Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg. Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 40 (4), 48-55. (professional oriented)
Nys, K. (2010). Groepswerk met ouders in perspectief: hoe kwetsbare ouders elkaar steun bieden. Ouderschapskennis, 2010 (3), 195-208. (professional oriented)
Van Dorsselaer, I., Verstraeten, H., Nys, K. (contr.), De Clerck, D. (contr.) (2009). Kinderen & geld. Het Nieuwsblad Magazine, (042), 32-35. (professional oriented)
Nys, K. (2009). Opvoedingsondersteunend groepswerk met kwetsbare gezinnen werkt! Sociaal: Welzijnsmagazine, (4), 4-7.
Nys, K. (2009). Verdediging proefschrift Kristien Nys: Ouders in perspectief. Vraag- en perspectiefgericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 28 (1), 63-64.
Nys, K. (2009). In gesprek gaan maakt moeders sterker. Terdege, 26 (15), 14-15.
Nys, K. with Goris, R. (corresp. author) (2007). Help ons opvoeden! Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., (74), 8-9.
Nys, K. with De Poot, D. (corresp. author) (2006). Grote opvoedingsenquête. Niets mag voor je zestiende. Gazet van Antwerpen, 16-16.
Nys, K. (2006). Kijken naar de supernanny? Kleuters & Ik, 23, 10-10. (professional oriented)
Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (2004). Empowerment: Een weg naar respectvol opvoeden. Evaluatie van groepswerk met kansarme moeders. Tijdschrift over Kindermishandeling, 18, 13-16. (professional oriented)
Nys, K., Van Den Wijngaerde, L. (2004). Het belang van empowerment in opvoedingsondersteuning. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 28 (263), 23-28. (professional oriented)
Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (2003). Veelzijdigheid van het "empowerend" werken. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 35, 54-57.
Nys, K., Colpin, H., Vandemeulebroecke, G., De Munter, A. (1999). Opvoedingsvragen en -noden van ouders met een tweeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38 (1), 30-40.
Books (not peer reviewed)
Nys, K., Cattrysse, L. (contr.), Sterckx, A. (contr.), Stulens, M-P. (contr.), Blokland, M. (contr.), Vercruyce, G. (contr.), Geerts, M. (contr.) (2013). Ervaringsgericht opvoedingsondersteunend groepswerk. http://www.expoo.be/methodiekfiches/ervaringsgericht-groepswerk-0: EXPOO. (professional oriented) Open Access
Ooijevaar, I., Nys, K. (contr.) (2006). Hét meerlingenboek. Baarn: Trion uitgevers bv. ISBN: 9789085742074.
Edited books (not peer reviewed)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Van Crombrugge, H., Nys, K., Morreel, E., Van Leeuwen, K., Wiewauters, M-C., Reynders, A., Kostet, I., Verhaegen, I., Rigo, A., Stuy, J., Verstappen, L., Geldof, D., Groeninck, M., Debruyne, P., Van Acker, K., Meurs, P., Luyten, D., Timmers, M., Dewispelaere, J., Nuelant, T., Adriaens, E., Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G. (Eds.) (2020). In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044137576. (professional oriented)
Luyten, D., Emmery, K., Mechels, E. (Eds.) (2016). Zoals het klokje thuis tikt. (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 1). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3427-8.
Nys, K., Engelen, M. (Eds.), Cuypers, E. (contr.), Daems, P. (contr.), D'Hooge, A. (contr.), Geelen, O. (contr.), Genoe, H. (contr.), Hoeven, G. (contr.), Kavs, L. (contr.), Peters, C. (contr.), Spreuwers, I. (contr.), Vansevenant, K. (contr.), Vandenbempt, K. (contr.), Verbruggen, A. (contr.) (2014). Draaiboek Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen. Hasselt: De deputatie van de provincieraad van Limburg. (professional oriented)
Bouvernie-De Bie, M., Gruwez, C., Nys, K., Van Crombrugge, H., Verschelden, G. (Eds.) (1999). Het gezin en de rechten van het kind. Leuven: Acco.
Book chapters (not peer reviewed)
Nys, K. (2020). De stem van ouders in opvoedingsondersteuning. In: K. Emmery, J. Van Puyenbroeck, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 3, (39-56). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044137576. (URL) (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2020). Ouders en jeugdwerk in partnerschap. In: K. Emmery, J. Van Puyenbroeck, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 4, (57-67). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044137576. (URL) (professional oriented)
Van Puyenbroeck, J., Kostet, I., Nys, K., Verhaegen, I. (2020). Van buddy tot community. In: K. Emmery, J. Van Puyenbroeck, G. Loosveldt (Eds.), In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk., Chapt. 8, (121-136). (Gezinnen, Relaties en Opvoeding, 6). Antwerpen: Garant. ISBN: 9789044137576. (URL) (professional oriented)
Emmery, K., Van Puyenbroeck, J., Loosveldt, G., Adriaens, E., Debruyne, P., Dewispelaere, J., Geldof, D., Groeninck, M., Lecoyer, K., Luyten, D., Meurs, P., Morreel, E., Nuelant, T., Nys, K., Reynders, A., Rigo, A., Timmers, M., Van Acker, K., Verstappen, L., Wiewauters, M. (2020). De gezinsreflex als leidraad voor beleid en praktijk. In: In verband met gezinnen. Het gezinsperspectief in beleid en praktijk, Chapt. 17, (269-292). (Reeks Gezinnen, relaties en opvoeding, 6). Antwerpen - Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3757-6. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2017). Ouders en jeugdwerk: ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. In: Handboek lokaal jeugdbeleid, Chapt. F., (1-12). Brussel: Politeia. ISBN: 978-2-509-03079-5. (professional oriented)
Nys, K. (2013). Crisis en maatschappelijke kwetsbaarheid: het perspectief van gezinnen. In: F. Laporte, L. De Clercq (Eds.), Kinderrechtenforum 9/2013. De impact van de crisis op kinderen en jongeren, (41-59). Gent: Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw. (professional oriented)
Nys, K. (2012). Verbondenheid en samen delen. Ouders op zoek naar 'samen' opvoeden? In: H. Haerden (Eds.), Nadenken over opvoeding, (47-56). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. (professional oriented)
Nys, K. (2012). Het opvoeden van een meerling. In: K. Van Leeuwen, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen in soorten, (62-82). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. (professional oriented)
Nys, K. (2010). Empowerment binnen de marge van het haalbare? In: K. Kelchtermans (Eds.), 21 jaar opvoedingsondersteuning. Opvoeden vandaag en morgen. Empowerment. Sociale steun, (54-58). Hasselt: Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg. (professional oriented)
Nys, K. (2010). Meerlingen. In: A. Autrique, J.E. Baggerman, F. Boer, P. Cuijpers, F. Juffer, A. van Hooste, G. van Hove, E.J. Knorth, J.H. Kok, G. Lemmens, B. Maes, e.a. (Eds.), Kinderen en adolescenten. Problemen en risicosituaties. Gezin, (33-53). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978 90 313 8288 0. (professional oriented)
Nys, K. (2009). Het decreet opvoedingsondersteuning in de praktijk. Ruime interpretatie en moeilijke implementatie? In: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.), Gezinsbeleid in 2008. Opvoedingsondersteuning op de agenda geplaatst., (103-125). Schaarbeek: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Nys, K., Van den Bruel, B. (2009). Verankering van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen. In: B. Prinsen (Eds.), Lichtvoetig door de opvoeding. Over opvoedingsondersteuning als levenswerk. Liber amoricum bij het afscheid van Geurdina Blokland, (57-65). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Nys, K. (2007). Opvoedingsondersteuning in betekenisvollle resultaten te vatten? In: H. Colpin, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen en gezinspedagogiek. Geboeid door verscheidenheid, (139-169). Antwerpen: Garant-Uitgevers. ISBN: 9789044122381. (URL)
Nys, K. (2006). Inleiding. In: M. Burggraaff-Huiskes (Eds.), Opgroeien met beleid. Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief, (13-14). Amsterdam: SWP.
Vandemeulebroecke, G., Nys, K. (2006). Het concept opvoedingsondersteuning. In: G. Vandemeulebroecke, J. Janssens, H. Colpin (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel II. Opvoedingsondersteuning, (11-30). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509272.
Nys, K., Wouters, A., Vandemeulebroecke, G. (2006). Een concept voor opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen. In: G. Vandemeulebroecke, J. Janssens, H. Colpin (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel II. Opvoedingsondersteuning, (95-124). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509272.
Nys, K., Colpin, H., Vandemeulebroecke, G., De Munter, A. (2006). Het opvoeden van een meerling. In: G. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge, J. Gerris (Eds.), Gezinspedagogiek. Deel I: Actuele thema's in onderzoek en praktijk, (187-202). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789053509265.
Nys, K., Vandemeulebroecke, L. (2005). Opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen. Evaluatie van een veelzijdige aanpak. In: J.R M. Gerris (Eds.), Interventie en preventie samen met effectonderzoek: Professionele winst, (53-67). Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023241478.
Nys, K. (2004). Empowerment als leidend beginsel. In: L. Vandemeulebroecke, A. De Munter (Eds.), Opvoedingsondersteuning. Visie en kwaliteit, (43-61). (Studia Paedagogica, 39). Leuven: Universitaire Pers. ISBN: 9058674207.
Nys, K., Colpin, H., Vandemeulebroecke, G., De Munter, A. (2000). Meerlingschap en de implicaties voor de ouder-kindrelatie en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. In: Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2000-2001 / Onder red. van J.D. Bosch, H.A. Bosma, R.J. van der Gaag, A.J.J.M. Ruijssenaars en A. Vyt. - Vol. 4, p. 35-58, (35-58).
De Bie, M., Nys, K., Verschelden, G. (1999). Ontwikkelingen en krachtlijnen binnen het gezin(sleven). Enkele empirische gegevens, ook vanuit het perspectief van kinderen. In: M. De Bie, C. Gruwez, K. Nys, H. Van Crombrugge, G. Verschelden (Eds.), Het gezin en de rechten van het kind. Leuven: Acco.
Accepted Book chapters (not peer reviewed)
Nys, K. (2013). Een blik op opvoedingsondersteuning vanuit de regelgeving. In: Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind, (205-222). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. (professional oriented)
Conference proceedings (not peer reviewed)
Nys, K. (2009). Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Gewoon of toch ook niet? In: Opvoedingsondersteuning. Dossier IPB 2008-2009, (14-18). Presented at the Forumbijeenkomsten opvoedingsondersteuning, Antwerpen, 04 Oct 2008-04 Oct 2008. Brussel. (professional oriented)
Nys, K. (1999). Opvoedingsondersteuning: perspectief op een eigen aandeel. In: Kind in de eenentwintigste eeuw (Verslagboek studiedag, 16 december 1998, Gent), (64-68). Gent.
Abstracts/Presentations/Posters
Nys, K., Van Puyenbroeck, J. (2020). Mobiele ondersteuning en netwerkversterking voor kwetsbare gezinnen. Presented at the EXPOO-uitwisselingsdag mobiele begeleiding met Home-start Nederland, Schaarbeek, 10 Mar 2020-10 Mar 2020. (URL) (professional oriented)
Nys, K., Vandewaerde, S., Emmery, K. (contr.) (2020). Toegankelijke gezinsondersteuning voor Brusselse toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Bevindingen en reflecties voor en met het Brusselproject inloopteams. Presented at the Stuurgroep Brusselproject Inloopteams, Schaarbeek, 14 Feb 2020-14 Feb 2020. (URL) (professional oriented)
Vandewaerde, S., Nys, K., Emmery, K. (contr.) (2020). Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Exploratie van de vertaalslag van de bevindingen naar Molenbeek. Presented at the Lokaal Gezinsondersteunend netwerk Molenbeek-Koekelberg, Molenbeek, 09 Jan 2020-09 Jan 2020. (URL) (professional oriented)
Vandewaerde, S., Nys, K., Emmery, K. (contr.), Fagardo, B. (contr.) (2020). Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Vertaalslag naar Kind en Gezin. Presented at the Vertaalslag van de bevindingen naar de werking van Kind & Gezin in Brussel, Schaarbeek, 09 Jan 2020-09 Jan 2020. (URL) (professional oriented)
Van Puyenbroeck, J., Nys, K. (2019). Van 'buddy' tot 'community'. Presented at the Startdag Lerend netwerk voor projecten ‘persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede’, Schaarbeek, 25 Jun 2019-25 Jun 2019. (URL) (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2019). Meet the Parents?! Onderzoeksbevindingen en voorstelling van de jeugdwerktool. Presented at the Lancering Jeugdwerktool Meet the Parents?!, Schaarbeek, 30 Apr 2019-30 Apr 2019. (URL) (professional oriented) Open Access
Nys, K., Van Leeuwen, K. (2019). Themasessie: Als begeleider de touwtjes in handen houden. Presented at the Lancering jeugdwerktool 'Meet the Parents?!', Schaarbeek, 30 Apr 2019-30 Apr 2019. (URL) (professional oriented)
Nys, K., Engelen, M. (2019). Thuiscompagnie als vorm van outreachend werken en brug tussen kwetsbare ouders en de school. Presented at the Werksessie goede praktijken kwetsbare ouders, Brussel, Onderwijscentrum Brussel, 14 Mar 2019-14 Mar 2019. (professional oriented)
Dewaele, C., De Vos, T., Van de Wiel, A., D'Hondt, M., Nys, K., Geurts, K. (2018). Panel: Outreachend werken. Presented at the Trefdag 'Outreachend werken in Brussel', Brussel, 08 Nov 2018-08 Nov 2018. (professional oriented)
Nys, K., Van Puyenbroeck, J., Kostet, I., Verhaegen, I. (contr.) (2018). Persoonlijke en duurzame netwerkversterking bij mensen in armoede. Presented at the Studie- en vormingsdag. Van ‘buddy’ tot ‘community’: hoe kwetsbare netwerken versterken?, Schaarbeek, 17 May 2018-17 May 2018. (URL) (professional oriented) Open Access
Nys, K., Tourbi, S., Széker, R., Kostet, I., Emmery, K. (contr.), Van Puyenbroeck, J. (contr.), Verhaegen, I. (contr.) (2018). Workshop: werken aan persoonlijke netwerkversterking - 7 werkmodellen. Presented at the Studie- en vormingsdag. Van ‘buddy’ tot ‘community’: hoe kwetsbare netwerken versterken?, Schaarbeek, 17 May 2018-17 May 2018. (URL)
Nys, K., Serrien, L., Slock, A. (2018). Workshop: De impact van opvoedingsproblemen op het ontstaan van problemen in de partnerrelatie en van problemen in de partnerrelatie op opvoedingsproblemen. Presented at the Partners in tijden van ouderschap, Schaarbeek, 15 May 2018-15 May 2018. (URL) (professional oriented)
Van Puyenbroeck, J., Nys, K., Kostet, I. (contr.), Verhaegen, I. (contr.) (2018). Van ‘buddy’ tot ‘community’. Werken aan persoonlijke netwerkversterking met mensen in armoede. Presented at the Horizontaal Permanent Armoedeoverleg (PAO), Brussel, 27 Apr 2018-27 Apr 2018. (URL) (professional oriented)
Nys, K. (2017). Gezinszorg en inbreng van de (thuis)context en de omgeving. (Inleiding voor het panelgesprek op de reflectievoormiddag 'Je weet niet wat je mist'). Presented at the Je weet niet wat je mist. Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt, eva vzw, Brussel, 21 Nov 2017-21 Nov 2017. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2017). Ouders en hun rol in de vrijetijdsbesteding van het kind. Jeugdwerk als onderhandelingsruimte over opvoeding bevraagd. Presented at the De belofte van de jeugd, Garderen, 02 Oct 2017-03 Oct 2017. (professional oriented)
Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Posterbijdrage 'Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind'. Presented at the 9e Vlaams expoo-congres 'Sociale cohesie', Brussel, 15 Dec 2016-15 Dec 2016. (professional oriented)
Nys, K. (2016). Vragen en ondersteunings-behoeften van ouders. Wegwijzers voor vzw De Keerkring. Terugkoppeling Raad van Bestuur 29 september 2016. Presented at the Raad van Bestuur vzw De Keerkring, Sint-Niklaas, 29 Sep 2016-29 Sep 2016. (professional oriented)
Nys, K., Emmery, K., Luyten, D., Nuelant, T. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: ouders aan het woord. Presented at the Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 Sep 2016-27 Sep 2016. (professional oriented)
Nys, K., Emmery, K., Luyten, D., Wiewauters, C., Vanderstraeten, L. (2016). Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind: werkveld aan het woord. Presented at the Gemeente en OCMW Dilbeek, 27 Sep 2016-27 Sep 2016. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Wat denken ouders over speelpleinwerk? Presented at the Congres Speelpleinwerk: een pact voor de toekomst #Pact2025, Brussel, 23 Feb 2016-23 Feb 2016. (professional oriented)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Presented at the Studienamiddag 'Ouders en jeugdwerk', Brussel, 15 Mar 2016-15 Mar 2016. (professional oriented) Open Access
Nys, K., Vermeesch, J., De Visscher, K., Charkaoui, N. (2016). Sessie 1: Al dan niet deelname aan jeugdwerk. Presented at the Studienamiddag 'Ouders en jeugdwerk', Brussel, 15 Feb 2016-15 Feb 2016. (professional oriented)
Nys, K. (2015). Panel sessie 'Ouderlijke invloeden'. Presented at the Studiedag Participatiesurvey 2014, Gent, 04 Dec 2015-04 Dec 2015. (professional oriented)
Nys, K., De Block, I., Van Leeuwen, K. (2015). vzw De Keerkringbevraging: ouders van tieners. In: OO Camp expoo. Presented at the OO Camp: ondersteuning aan ouders van tieners en jongeren, Brussel, 30 Nov 2015-30 Nov 2015. (professional oriented)
Nys, K. (2015). 'Pedagogische civil society' in Vlaamse praktijken. Presented at the 7e Vlaams congres opvoedingsondersteuning, Brussel, 15 Jan 2015-15 Jan 2015. (professional oriented)
Nys, K. (2014). Het gezin als hoektsteen van de gezondheid(sbevordering). Het gezinslandschap verandert: de kenmerken van de moderne gezinsstructuur. Kansen voor gezondheidsbevordering? Presented at the Symposium 2014: Gezondheid in Gezinnen, Brussel, 06 Nov 2014-06 Nov 2014. (professional oriented)
Nys, K. (2014). Gezinnen bevraagd over Thuiscompagnie: resultaten van het onderzoek. Presented at the Thuiscompagnie, draaiboek voor versterkend en verbindend werken met kwetsbare gezinnen, Brussel, 22 Oct 2014-22 Oct 2014. (professional oriented)
Kavs, L., Verschaeve, L., Nys, K. (2014). Workshop 5: Stapsgewijs een kwetsbaar gezin ondersteunen. Presented at the Thuiscompagnie, draaiboek voor versterkend en verbindend werken met kwetsbare gezinnen, Brussel, 22 Oct 2014-22 Oct 2014. (professional oriented)
Travers, N., Rondelez, P., Nys, K., Grijspeert, K. (2014). Bereik van doelgroepen in de dienstverlening. Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderen: Bereik en beleving. Tweede Gezinsconferentie, Brussel, HIG-HUBKAHO, 15 May 2014-15 May 2014. (professional oriented)
Nys, K. (2014). Betekenis van de verzorgende voor het functioneren en de levenskwaliteit van gezinnen. Presented at the Thuiscompagnie gaat door!, Hasselt, 07 May 2014-07 May 2014. (professional oriented)
Nys, K. (2014). Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Aanbevelingen werkgroep 2. Kwaliteit. Presented at the Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen., Brussel, 24 Apr 2014-24 Apr 2014. (professional oriented) Open Access
Nys, K. (2014). Thuiscompagnie: maatschappelijk kwetsbare gezinnen versterkend en verbindend ondersteunen. Presented at the 2e Landelijk Congres Ouderschapskennis, Bussum, Nederland, 16 Apr 2014-16 Apr 2014. (professional oriented)
Engelen, M., Nys, K. (2013). De aanpak en betekenis van Thuiscompagnie: een krachtgerichte (praktische) ondersteuning bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Presented at the 6e Vlaams congres Opvoedingsondersteuning, Brussel, 10 Dec 2013-10 Dec 2013. (professional oriented)
Nys, K. (2012). Workshop: opvoedings- en relatieondersteuning: Lessen uit evaluatie decreet opvoedingsondersteuning. Presented at the Gezinsbeleid in Vlaanderen. De inzet vandaag. De uitdagingen morgen, Brussel, 15 May 2012-15 May 2012. (professional oriented)
Nys, K. (2012). Empowerend begeleiden. Uitdagingen op intercatie, communicatie- en actieniveau. Presented at the Ouders met 'bijzondere kinderen' empowerend begeleiden, Genk, 17 Apr 2012-17 Apr 2012. (professional oriented)
Nys, K., Jennes, G. (2012). Ruimte voor dagelijks opvoeden in opvoedingsondersteuning en samenwerkingsverband. Presented at the EXPOO - OOcamp, Brussel, 08 Jun 2012-08 Jun 2012. (professional oriented)
Nys, K., Jennes, G., Van Dyck, I. (2011). Ouders en jongeren: een positieve kijk op opvoeden? Presented at the Vlaams congres opvoedingsondersteuning 'Sterk met kinderen, ouders en de buurt', Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 15 Dec 2011-15 Dec 2011. (professional oriented)
Nys, K. (2010). Werken met leerstijlen: een doos van Pandora of een weg naar zelfgestuurd leren. Presented at the Leren van volwassenen: een kwestie van stijl? Hoe leerpatronen wijzigen doorheen de studietijd, 28 Jan 2010-28 Jan 2010. Open Access
Nys, K., De Block, I. (2010). workshop over groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Presented at the colloquium Kind en Gezin: Kind in Vlaanderen, 22 Jan 2010-22 Jan 2010. (professional oriented)
Nys, K. (2010). Positive outcomes of a ‘needs- and perspective-based’ group work program with disadvantaged families: Higher levels of parental reasoning. Presented at the International Biennial Eusarf Conference, Groningen, Nederland, 22 Sep 2010-25 Sep 2010.
Nys, K., De Block, I. (2010). Vraag- en perspectiefgericht werken met een oudergroep. Hoe het werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in België? Presented at the Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, Ede, Nederland, 04 Jun 2010-04 Jun 2010. (professional oriented) Open Access
Nys, K. (2010). Opvoedingsondersteunende programma's: magie van wat ouders ondersteunend vinden of recepten van wat werkzaam hoort te zijn? In: WAIMH-studiedag ‘Grensverkenningen’. Presented at the WAIMH-studiedag ‘Grensverkenningen’, Antwerpen, 26 Jan 2010-26 Jan 2010. Open Access
Nys, K. (2009). Empowerment binnen de marge van het haalbare? Presented at the 21 jaar opvoedingsondersteuning provincie Limburg, 03 Dec 2009-03 Dec 2009. (professional oriented)
Nys, K. (2009). Towards an alternative framework for parental support. Presented at the AHRC Workshop Series, Leuven, 25 May 2009-25 May 2009. (URL)
Nys, K. (2009). Het decreet opvoedingsondersteuning in de praktijk. Ruime interpretatie en moeilijke implementatie? Presented at the Dag van het Gezin 2009: Gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in 2008, Schaarbeek, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 13 Jan 2009-13 Jan 2009.
Nys, K. (2007). Opvoedingsondersteuning in betekenisvollle resultaten te vatten? Presented at the Symposium n.a.v. emiritaat prof. dr. Lieve Vandemeulebroecke, Leuven, 21 Sep 2007-21 Sep 2007.
Nys, K. (2007). Evaluatie van veelzijdig opvoedingsondersteunend werken. 'Meten' om te weten, 'reflecteren' om te leren? Presented at the Studie- en ontmoetingsdag: 'Opvoedingsondersteuning: een meerstemmig geluid', Schaarbeek, 08 Jun 2007-08 Jun 2007.
Nys, K., Vandekerckhove, A. (contr.), Glorieux, I. (contr.) (2007). Kiezen voor kinderen. Presented at the Internationale Dag van het Gezin, Brussel, 15 May 2007-15 May 2007. (professional oriented)
Nys, K. (2006). Wat bewerkstelligen de nanny's: Opvoedingsondersteuning via de televisie. Ouders helpen opvoeden. Presented at the Paper presented at the Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning met als thema "Kwaliteit en effectiviteit", Ede, The Netherlands.
Nys, K. (2006). Analyse van het aanbod opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en de uitdagingen voor de toekomst. Presented at the Studie- en ontmoetingsdag, Steunpunt Opvoedingsondersteuning.
Nys, K. (2006). Opvoedingsondersteuning. Presented at the Lezing op de Hoorzitting Opvoedingsondersteuning, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Nys, K. (2006). De effecten van tv-programma's als supernanny op de Vlaamse gezinnen. Presented at the Lezing op de de Eerste Conferentie "Het kind in Vlaanderen", Brussel.
Nys, K., Vandemeulebroecke, L. (2004). Opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen. Evaluatie van een veelzijdige aanpak. Presented at the Symposium Gezinsonderzoek, Nijmegen, 18 Nov 2004-19 Nov 2004. (professional oriented)
Nys, K. (2003). Wetgeving, beleidsontwikkelingen, onderzoek en praktijk rond het gebruik van geweld als opvoedingsmiddel. Presented at the Congres "Het kan anders! Respectvol opvoeden is opvoeden zonder geweld", Ede, the Netherlands, 01 Dec 2003-01 Dec 2003. (professional oriented)
Nys, K. (2003). Empowerment en vaardigheidstraining, gaat dat samen? Presented at the Congres "Het kan anders! Respectvol opvoeden is opvoeden zonder geweld", Ede, the Netherlands, 01 Dec 2003-01 Dec 2003. (professional oriented)
Wouters, A., De Block, I., Vermeiren, M., Nys, K. (2003). Parental support: Creating opportunities for disadvantaged families. Presented at the International congress "In the best interests of the child: cross-cultural perspectives" (AIFREF-EUSARF), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (2003). Empowerment and parental support: Group work with disadvantaged families. Presented at the International congress "In the best interests of the child: cross-cultural perspectives" (AIFREF-EUSARF), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
Colpin, H., Nys, K., Wirix-Speetjens, E. (2003). An evaluation study of the parent training course 'Opvoeden zó!' ('Winning!'). Presented at the International Congress of the Association Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale (AIFREF) and the European Scientific Association for Residential and Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF), Leuven, Belgium, 09 Apr 2003-12 Apr 2003.
Science Outreach
Van Leeuwen, K., Nys, K., EXPOO, (2020). Zicht op lokale noden en behoeften. (URL) Open Access
Schaubroeck, K., Nys, K. (contr.) (2020). De stap naar formele vormen van opvoedingsondersteuning is vaak groot. Magazine Huizen van het Kind, 60-60. (URL)
Vandewaerde, S., Nys, K. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2020). Brusselse gezinnen vinden moeiljik de weg naar gezinsondersteuning. (URL)
Vandewaerde, S., Nys, K. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2020). Gezinnen in Brussel vinden moeilijk de weg naar ondersteuning. (URL)
Vandewaerde, S., Nys, K. (contr.) (2020). Onderzoek Odisee: Brusselse gezinnen vinden moeilijk de weg naar gezinsondersteuning. Daily Science Brussels, February 6, 2020. (URL)
Martin, M., Vandewaerde, S. (contr.), Nys, K. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2020). Gezinszorg in Brussel moet toegankelijker. De Morgen, 10-10. (URL)
Vandekerckhove, S., Nys, K. (contr.), De Smet, M. (contr.), Vandenbroeck, M. (contr.) (2019). ‘De tijd van Madame Control is voorbij’: Kind en Gezin bestaat 100 jaar. De Morgen. (URL)
Poppelmonde, J., Morreel, E. (contr.), De Boe, W. (contr.), Nys, K. (contr.), Van Leeuwen, K. (contr.), Mondésir, E. (contr.) (2019). Omgaan met ouders? Geen kinderspel. De Standaard, 6-7. (URL) (professional oriented)
Kostet, I., Nys, K., Verhaegen, I., Van Puyenbroeck, J., Franssen, C. (contr.), Homans, L. (contr.) (2018). Schriftelijke vraag Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede - Studie. (URL) Open Access
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (contr.) (2017). (H)erken (kans)armoede. Presented at the Internationale Dag van de Armoede (Odisee), Brussel, 17 Oct 2017.
Nys, K. (2016). Het Aalsterse Huis van het Kind. Een wegwijzer en 'plek voor al je vragen'. Academische zitting Opening Huis van het Kind Aalst. Presented at the Academische zitting Opening Huis van het Kind Aalst, Aalst, 21 Nov 2016.
Morreel, E., Nys, K. (2016). Jeugdwerk en gezinsondersteuning. Presented at the Dag Van de Armoede. Odisee Sociaal-Agogisch Werk, Brussel, 17 Oct 2016.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Jeugdwerk & ouders. Ondersteuningskader relatie ouders & jeugdwerk. Presented at the Netwerkgroep jeugdonderzoek, 22 Jun 2016. Open Access
Nys, K., Van Leeuwen, K. (2016). Ouders en werkveld over opvoedingsondersteuning. Uitdagingen voor vzw De Keerkring.
Nys, K. (2016). Webinar Opvoedingsondersteuning. Presented at the Webinar, Brussel, 26 May 2016. Open Access
Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Dilbeekse Huis van het Kind: behoeftenbevraging bij ouders. Presented at the Opening Welzijnscampus Nieuwenbos, Groot-Bijgaarden, 20 Mar 2016.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2016). Welke rol spelen ouders in het jeugdwerk? 96 (2).
Nys, K. (2015). Hoe het voelt als je elke euro moet omdraaien. (7), 14-19.
Nys, K. (2015). Samen werken aan een krachtige Pedagogische Civil Society. Inzichten en reflecties vanuit het werkveld.
Van den Broeck, S., Nys, K. (2014). Pedagogische civil society: een krachtig netwerk. Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., 20 (121), 4-5. Open Access
Berten, H., Nys, K. (2014). De vragen die Kristien Nys zich stelt.
Nys, K. (2013). Evaluatie van de aanpak van Thuiscompagnie. Een exploratief onderzoek. Presented at the Persconferentie Thuiscompagnie, Hasselt, 08 Oct 2013.
Van Tichelen, A., Nys, K. (2010). Depressie bij tieners en adolescenten.
Peeters, S., Van Beneden, E., Nys, K. (2010). Zelfbeeld bij tieners en adolescenten.
PhD Theses
Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (sup.) (2009). Ouders in perspectief. Theoretische onderbouwing en evaluatie van vraag- en perspectiefgericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Open Access
Reports
Nys, K., Van Cauwenberghe, A., Van Houdt, L. (Eds.), Van Puyenbroeck, J. (contr.), Kostet, I. (contr.), Verhaegen, I. (contr.) (2019). Armoede zorgt voor een minder sterk sociaal netwerk. Jaarverslag 2018 Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. Zorgzaam samenleven., Report No. Verhalen, 1-2, Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. (URL) Open Access
Simonne, V., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Schaarbeek: Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Samenvatting. Toegankelijke gezinsondersteuning in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen. Schaarbeek: Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Summery. Accessible family support in the bilingual Brussels-Capital region for future parents and parents with young children. Schaarbeek: Centre for Family Studies (Odisee). (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2019). Résumé. Un soutien familial accessible pour les futurs parents et les parents d’enfants en bas âge dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Schaerbeek: Kenniscentrum Gezinswetenchappen (Odisee). (URL) Open Access
Nys, K., Studenten Gezinswetenschappen, (contr.) (2018). Hoe ouders online bereiken? Websitescreening en aanbevelingen voor de Huizen van het Kind. 1-48, Brussel: Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee).
Emmery, K., Pasteels, I., Audenaert, V. (contr.), Nys, K. (contr.), Dewispelaere, J. (contr.) (2018). De relatie met de partner. Gezinnen in Vlaanderen over de relatie met de partner, relatiekwaliteit, steun van de partner, tevredenheid met de partnerrelatie en het gebruik van relatieondersteuning. Report No. 4, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (URL)
Kostet, I., Nys, K., Verhaegen, I., Van Puyenbroeck, J. (2018). Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede. Een overzicht van werkmodellen en een sterkte-zwakteanalyse door ervarings- en praktijkdeskundigen. Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede, Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee). Open Access
Nys, K. (2017). De Huizen van het Kind in cijfers en ervaringen. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee). Open Access
Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2017). Terugkoppeling neerslag en analyse rondetafelgesprekken van 27 september 2016. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).
Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2017). Ouders en werkveld over de uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Neerslag en analyse van de rondetafelgesprekken van 27 september 2016. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).
Nys, K., Van Leeuwen, K. (2017). Opvoeden en ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en het werkveld over de rol van vzw De Keerkring en andere actoren. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven).
Nys, K., Van Crombrugge, M., Studenten 2e opleidingsfase Gezinswetenschappen, (2016). Aanbevelingen Huis van het Kind Heusden-Zolder. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Nys, K., Van Crombrugge, M., Studenten 2e opleidingsfase Gezinswetenschappen, (2016). Aanbevelingen Huis van het Kind Haaltert. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).
Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Dilbeekse Huis van het Kind in ontwikkeling. Behoeftenbevraging bij ouders. 1-80, Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) - Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KU Leuven). Open Access
Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K. (2016). Bevindingen behoeftenbevraging bij Dilbeekse ouders. Uitdagingen voor het Dilbeekse Huis van het Kind. Brussel: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappenn (Odisee).
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K. (2016). Ouders en jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Jeugd. Open Access
Haesendonck, I., Nys, K., Pauels, E., Walravens, S., Bailleul, A. (contr.), Cuisinier, E. (contr.), Daems, M. (contr.), De Buysscher, J. (contr.), De Crom, J. (contr.), De Meester, P. (contr.), Desmet, H. (contr.), Devos, B. (contr.), Gryp, S. (contr.), Lefèvre, M. (contr.), Lenoir, M. (contr.), Librecht, D. (contr.), Meire, J. (contr.), Menten, B. (contr.), Moens, T. (contr.), Panhuysen, J. (contr.), Peleman, B. (contr.), Smets, M. (contr.), Thys, J. (contr.), Vanhertbruggen, E. (contr.), Verhas, C. (contr.), Vermeersch, F. (contr.), Vrancken, S. (contr.), Van den Branden, A. (contr.), Vanhorenbeek, J. (contr.), Kenis, C. (contr.) (2014). Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Eindrapport Werkgroep 2. Kwaliteit. http://www.kindengezin.be/vernieuwing/kinderopvang/staten-generaal-opvang-vrije-tijd-schoolkinderen/#Toelichting-bij-de-spreke. Open Access
Nys, K. (2012). Evaluatie van de aanpak van 'Thuiscompagnie' bij gezinnen in armoede met minderjarige kinderen. Brussel.
Nys, K. (2011). Bevraging van de gemeenten in verband met de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau. Bevindingen voor de provincie Limburg. Hasselt.
Nys, K. (2011). Review oudercursus Expoo.
Nys, K. (2010). Bevraging van de gemeenten in verband met de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau. Opdracht uitgevoerd voor Kind & Gezin (Bestek 2010‐007). Brussel: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Colpin, H., Nys, K., Vandemeulebroecke, G., De Munter, A. (1998). Opvoeden van een meerling. Onderzoek bij ouders van een tweeling. K.U.Leuven: Centrum voor Gezinspedagogiek..
Book Reviews
Nys, K. (2003). Boekbespreking van H. Van Crombrugge, D. Verstraeten, & D. Mortelmans (2002). Vaders in soorten: vaders in soorten en maten gewikt en gewogen. Tielt: Lannoo. Leuvens Bulletin LAPP, 52, 65-66.
Nys, K. (1999). Bespreking van A.M. Weterings (Red.). (1998). Pleegzorg in balans. Bestaanszekerheid voor kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie.
Nys, K. (1998). Book review of 'K.N. Dwivedi (1997). Enhancing Parenting Skills. A guide for Professionals Working with Parents. Chichester: John Wiley & Sons'. Psychologica Belgica, 38, 48-49.
Other
Tavernier, A., Vandewaerde, S. (contr.), Nys, K. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2020). Vraag om uitleg over toegankelijke preventieve gezinsondersteuning in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van Annabel Tavernier aan minister Beke. (URL)
Tavernier, A., Vandewaerde, S. (contr.), Nys, K. (contr.), Emmery, K. (contr.) (2020). Vraag om uitleg over gezinsondersteuning in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van Annabel Tavernier aan minister Wouter Beke. Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding. (URL)
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2020). Ondersteuning voor jonge gezinnen in Brussel. Brochure voor ouders. (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2020). Family support for young families in Brussels. Brochure for Parents. (URL) Open Access
Vandewaerde, S., Fagardo, B., Nys, K., Emmery, K. (2020). Soutien aux jeunes familles à Bruxelles. Brochure destinée aux parents. (URL) Open Access
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Chirojeugd Vlaanderen, (contr.), Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, (contr.), Kazou, (contr.), De Ambrassade, (contr.), Kras Jeugdwerk, (contr.), Demos, (contr.), De Aanstokerij vzw, (contr.) (2019). Meet the Parents?! Een speels reflectie-instrument voor begeleiders in het jeugdwerk over contact en communicatie met ouders. (URL)
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K., Soens, T. (contr.), Gatz, S. (contr.) (2016). Vraag om uitleg over het onderzoek 'Ouders en jeugdwerk'.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K., Rombouts, T. (contr.), Gatz, S. (contr.) (2016). Actuele vraag over de beeldvorming betreffende het jeugdwerk.
Morreel, E., Nys, K., Van Leeuwen, K., Emmery, K., Van Eetvelde, M. (contr.), Gatz, S. (contr.) (2016). Actuele vraag over de plannen va de minister om de informatieverlening aan de ouders betreffende het jeugdwerk in Vlaanderen te verbeteren.
Nys, K. (2006). Help ons opvoeden! Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., 74, 8-9.
Nys, K. (2003). Uitgangs- en werkingsprincipes van opvoedingsondersteunend groepswerk met kansarme gezinnen en de opvoedingstelefoon.
Nys, K. (2003). Opvoedingsondersteuning: Theorie en praktijk.
Nys, K. (2003). Groepsgewijze opvoedingsondersteuning. O&O Nieuwsbrief, (39), 16-16.
Nys, K. (2003). Het belang van wetenschappelijk onderzoek.
Nys, K. (2003). Leuvens model voor opvoedingsondersteunend groepswerk.
Nys, K., Vandemeulebroecke, G. (2003). Een overzicht van het groepsgewijs opvoedingsondersteunend aanbod in Vlaanderen (vervolg). O&O Nieuwsbrief.
Nys, K. (1999). Een kader voor de plaatsbepaling van leerkrachten binnen het opvoedingsproces. Welwijs, 10 (2), 12-15.
Vandemeulebroecke, G., Nys, K. (1999). La formation de parents de milieu défavorisé par réunion de groupe. Septième Congrès International de l' Education Familiale.
Nys, K. (1999). Opvoedingsondersteuning-gezinsondersteuning: Begripsverheldering en terreinafbakening.