Leen De Clerq

Campus: Schaarbeek
Email: Leen.DeClerq@odisee.be
Centrum: Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk


Leen De Clercq is bachelor in het maatschappelijk werk, master in de orthopedagogie, en volgde een academische lerarenopleiding. Ze werkt als praktijkbegeleider en docent voor de opleiding Gezinswetenschappen en werkt mee aan het project Diversi-Date.

Project Diversi-Date: tips en methodieken voor interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren. Voor meer informatie over dit project, klik hier

Bibliography
Bibliography
Books (not peer reviewed)
De Clercq, L., Emmery, K., Mechels, E., Reynders, A. (2017). Diversi-Date : interlevensbeschouwelijke dialoog tussen jongeren. Schaarbeek: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. ISBN: 9789082120226. (professional oriented)
Science Outreach
De Clercq, L., Mechels, E. (2017). Diversi-Date.
Other
Soens, A-S., Reynders, A., De Clercq, L., Mechels, E. (2017). Brusselse jongeren leren elkaar kennen. Weliswaar: welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen., Art.No. https://www.weliswaar.be/brusselse-jongeren-leren-elkaar-kennen.