Patrick Meurs

Campus: Schaarbeek
Adres: Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
E-mail: patrick.meurs@odisee.be
Centrum: Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk

Patrick Meurs is doctor in de psychologie en master in de familiale en seksuologische wetenschappen.

Project: 

Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen

 

Bibliography
Bibliography
Journal articles (peer reviewed)
Hettich, N., Meurs, P. (2020). Complex dynamics in psychosocial work with unaccompanied minor refugees with uncertain future prospects: A case study. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED PSYCHOANALYTIC STUDIES, 18 (1), 41-57. doi: 10.1002/aps.1676
Vliegen, N., Hannes, K., Meurs, P. (2017). De complexiteit van klinische psychodiagnostiek vraagt methodologische diversiteit. Tijdschrift Klinische Psychologie, 46 (4), 302-316.
Meurs, P. (2016). Radicalization and djihad from a psychoanalytic perspective: loss of the good inner object, the psychopathology of hate, and the destructive power of "chosen trauma". PSYCHE-ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOANALYSE UND IHRE ANWENDUNGEN, 70 (9-10), 881-904. (URL)
Baeten, K., Meurs, P. (2016). Verder bouwen aan erkenning en vriendschap. Therapeutisch benaderen van de angsten bij het kwetsbare zelf in relatie tot de ander. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22 (2), 84-96.
Meurs, P. (2016). Radikalisierung und Dschihad aus psychoanalytischer Perspektive. Der Verlust des guten inneren Objektes, die Psychopathologie des Hasses und die destruktive Macht eines auserwählten Traumas. Psyche: Zeitschrift für Psychoanalyse und Ihre Anwendungen, 70 (9), 881-904.
Baeten, K., Meurs, P. (2015). Wanneer vriendschap maar niet lukt...Over intermenselijke erkenning in de context van transgenerationeel trauma. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21 (3), 181-196.
Casalin, S., Luyten, P., Vliegen, N., Meurs, P. (2012). The structure and stability of temperament from infancy to toddlerhood: A one-year prospective study. Infant Behavior & Development, 35 (1), 94-108.
Meurs, P., Vansant, I. (2009). Oppositionele kinderen in analytische therapie: van steun naar conflictwerk. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 14 (4), 34-50.
Amengual, P., Meurs, P., Cleuren, B., Toral, R. (2006). Reversals of chance in paradoxical games. Physica a-statistical mechanics and its applications, 371 (2), 641-648.
Vliegen, N., Luyten, P., Meurs, P., Cluckers, G. (2006). Adaptive and maladaptive dimensions of relatedness and self-definition: Relationship with postpartum depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 41 (3), 395-406. doi: 10.1016/j.paid.2005.11.029
Meurs, P., Jullian, G., Vliegen, N. (2006). De eerste stappen - Een psychoanalytisch geïnspireerd preventieproject voor allochtone ouders en hun jonge kinderen. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 12 (1), 5-18.
Meurs, P., Van den Broeck, C. (2005). Thermal Brownian motor. Journal of physics-condensed matter, 17 (47).
Van den Broeck, C., Meurs, P., Kawai, R. (2005). From Maxwell demon to Brownian motor. New journal of physics, 7 (10), Art.No. 10. doi: 10.1088/1367-2630/7/1/010
Meurs, P., Van den Broeck, C., Garcia, A. (2004). Rectification of thermal fluctuations in ideal gases. Physical Review E, 70 (5), Art.No. 051109. doi: 10.1103/PhysRevE.70.051109
Meurs, P., Cluckers, G. (2001). Psychosomatique, corporéité et affect. Journal de la Psychanalyse de l'Enfant, 29, 305-333.
Meurs, P., Cluckers, G. (1999). The desire for interwovenness with the culture of origin - Migrant families in psychodynamic therapy. Praxis der kinderpsychologie und kinderpsychiatrie, 48 (1), 27-36.
Meurs, P., Cluckers, G. (1999). Psychosomatic symptoms, embodiment and affect. Weaving threads to the affectively experienced body in therapy with a neurotic and a borderline child. Journal of Child Psychotherapy, 25, 71-91.
Meurs, P., Cluckers, G. (1999). Das Verlangen nach einer Verflochtenheit mit der Herkunftskultur. Migrantenfamilien in psychodynamischer Therapie. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 48, 27-36.
Journal articles (not peer reviewed)
Meurs, P., Verwimp, L. (2013). Emotieregulatie meten, de I Feel Picturetest als diagnostisch instument. Psyche: Tijdschrift van de VVGG, 25 (1), 7-9.
Meurs, P. (2010). In memoriam T. Gailly. Medische Antropologie, 22 (3), 58-62.
Meurs, P., Dieltjens, S. (2008). Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 32 (292), 13-18.
Casalin, S., Vliegen, N., Meurs, P. (2008). Opgroeien in een rijk land: Bespreking van het Unicef-rapport ‘Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries. Tijdschrift Klinische Psychologie, 38 (2), 76-85.
Meurs, P. (2007). Vroege ontwikkeling van allochtone en/of kansarme kinderen en de effecten van preventieve ontwikkelingsbegeleiding. Caleidoscoop, 19 (1), 2-9.
Meurs, P. (2007). De eerste stappen. Preventieprogramma van ontwikkelingsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezinsempowerment voor kansarme en/of allochtone ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Caleidoscoop, 19 (1), 10-10.
Meurs, P., Luyten, P., Jullian, G. (2006). Allochtone kinderen tijdens het eerste levensjaar: Invloed van sociaal-economische en etnische status op specifieke ontwikkelingsdomeinen. Gedrag en Gezondheid, 34, 132-146.
Meurs, P. (2006). Begeleiding van allochtone en kansarme kinderen begint lang voor de kleuterschool! Nu ook in Vlaanderen? Caleidoscoop, 18 (6), 14-19.
Meurs, P. (2006). Psychoanalyse in dialoog met antropologie… Meer van dat, graag! Medische Antropologie, 18 (1), 233-247.
Meurs, P., Vliegen, N., Jullian, G. (2005). Verder vanuit de bron. Preventief werken en het creëren van een nieuwe horizon. Ouderschap en Ouderbegeleiding, 8, 30-45.
Meurs, P., Savenije, A. (2005). Hoe positioneer je je als therapeut tussen ‘zij’ en ‘wij’. Ouderschap en Ouderbegeleiding, 8 (1), 23-29.
Meurs, P., Verrept, H. (2004). Over "andere" cliënten en hun therapeuten: klinische psychologie en interculturele hulpverlening. Tijdschrift klinische psychologie, 34, 122-127.
Meurs, P., Jullian, G. (2004). Ontwikkelingsgerichte opvoedingsondersteuning bij kansarme, allochtone gezinnen. Tijdschrift klinische psychologie, 34, 168-180.
Lambrechts, D., Meurs, P. (2004). Etnotherapie: cultuurspecifiek werken met verlies en gemis in de migratie. Tijdschrift klinische psychologie, 34, 148-158.
Vliegen, N., Meurs, P. (2004). De "I feel pictures" als instrument om de interpretatie van emoties te meten. Diagnostiek-Wijzer, 7, 153-160.
Vliegen, N., Meurs, P. (2004). De ouder-kind interactie als brug tussen gemeenschap en kind. Antwoord op de commentaren van Mileen Janssens bij "Geschiedenis herhaalt zich, maar niet altijd". Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 38-44.
Meurs, P. (2004). Toekomst is herkomst. Therapeutisch werken aan het constructief verweven raken van acculturatiestreven en herkomstgerichtheid. Ouderschap en Ouderbegeleiding, 8 (1), 6-22.
Meurs, P. (2004). Interculturele Hulpverlening. Tijdschrift Klinische Psychologie, 32 (4), 300-302.
Meurs, P. (2004). Blij dat ik om hulp heb gevraagd! Hulpverleningsvormen bij allochtone cliënten. Gedrag en Gezondheid, 32 (4), 300-302.
Meurs, P., Van Wolputte, S. (2003). Lichaam, zorg, kwetsuur en verzorging: ten geleide. Medische antropologie, 15, 1-7.
Vliegen, N., Meurs, P., Fichefet, I., Cluckers, G. (2003). De geschiedenis herhaalt zich meestal, maar niet altijd. Transgenerationele overdracht van gehechtheidspatronen. Tijdschrift Klinische Psychologie, 33, 154-166.
Meurs, P., Julian, G., vermoessen, A., El Yahyaoui, M. (2003). ‘t Huis der Gezinnen : een multicultureel buurtproject van preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in Brussel. Psychopraxis, 5 (3), 115-119.
Meurs, P., Emde, R. (2003). Cultuursensitieve ontwikkelingsbegeleiding : Preventief werken aan veerkracht in de vroege ouder-kind relatie bij kwetsbare kansarme gezinnen van allochtone afkomst. Medische Antropologie, 15 (1), 157-182.
Van Wolputte, S., Meurs, P. (2002). Lichaam, zorg, kwetsuur en verzorging: een antropologie van de menselijke kwetsbaarheid. Medische antropologie, 14, 170-189.
Meurs, P., Jullian, G., Ferrant, L., El Yahyaoui, M., Cluckers, G. (2002). Preventieve ontwikkelingsbegeleiding: aandacht voor de vroege ouder-kindrelatie ter bevordering van de kinderontwikkeling. Signaal: journaal van de Stichting integratie gehandicapten, 11 (4), 28-34.
Meurs, P., Cluckers, G., Corveleyn, J. (2002). Freuds ambivalentieconcept (1915-1940). Tijdschrift voor psychoanalyse, 8, 93-109.
Meurs, P., Cluckers, G., Corveleyn, J. (2002). Freuds ambivalentieconcept (1892-1915). Tijdschrift voor psychoanalyse, 8, 32-46.
Meurs, P. (2002). Over de kwetsbaarheid van de interculturele ontmoeting. Ouderschap en ouderbegeleiding, 5 (3), 15-26.
Vliegen, N., Meurs, P., Cluckers, G. (2002). Hoe moeders in beeld blijven: Robert Emdes visie op de ontwikkeling van moederbeelden en zelfrepresentaties. Tijdschrift voor psychoanalyse, 8, 205-221.
Meurs, P., Cluckers, G. (2001). Aandachtspunten bij ouderbegeleiding in interculturele hulpverlening: het verlangen naar verwevenheid met de cultuur van herkomst. Ouderschap en ouderbegeleiding, 4, 61-75.
Meurs, P., Van Wolputte, S. (2000). Ten geleide: naar een medische antropologie van kinderen. Medische antropologie, 12 (1), 1-13.
Meurs, P., Jullian, G., Ferrand, L. (2000). De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse wijk met een etnisch gemengde populatie. Tijdschrift klinische psychologie, 30, 221-229.
Custers, S., Meurs, P., Cluckers, G. (2000). Ontmoeting met destructiviteit. De moeizame opbouw van het eerste speltherapeutisch contact met een emotioneel getraumatiseerd kind. Tijdschrift klinische psychologie, 30, 256-269.
Meurs, P., Van Wolputte, S., De Boeck, F., Cluckers, G., Devisch, R. (1999). Kinderen, gezondheid en welzijn: Naar een medische antropologie van kinderen. Medische Antropologie, 11, 199-229.
Meurs, P., Cluckers, G. (1999). De affectieve structuur van kinderen met psychosomatische symptomen. Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 26, 30-62.
Meurs, P. (1999). Steeds meer kinderen in behandeling. Een cultuur-technische reflectie over ouderschap. Caleidoscoop, 23, 93-96.
Meurs, P., Cluckers, G. (1998). Herstel van verwevenheid met cultuur van herkomst. Migrantengezinnen op zoek naar herworteling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie, en Klinische Kinderpsychologie, 23, 3-19.
Meurs, P., Cluckers, G. (1998). Het affectief ervaren lichaam (weer) te vriend. Psychodynamische therapie bij kinderen met psychosomatische symptomen. Tijdschrift Klinische Psychologie, 28, 167-185.
Meurs, P., Leijssen, M. (1997). Psychoanalytische kindertherapie, een boeiende ontmoetingsplaats voor het cliëntgericht-experiëntieel model. Tijdschrift cliëntgerichte psychotherapie, 35 (3), 229-256.
Books (peer reviewed)
Meurs, P., Vliegen, N., Emde, R.N. (contr.), Oforsky, J.D. (contr.), Butterfield, P.M. (contr.) (2008). Affectinterpretatie en emotieregulatie: I Feel Pictures Test. Leuven: LannooCampus. ISBN: 978-90-209-7925-1.
Books (not peer reviewed)
Vliegen, N., Tang, E., Meurs, P. (2017). Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Kampenhout: Pelckmans-Pro. ISBN: 978-94-6337-076-9.
Meurs, P., Vliegen, N. (2016). Emotieregulatie en affectinterpretatie. De I Feel Pictures Test. Tielt: Lannoo Campus. ISBN: 978-90-209-7925-1.
Dieltjens, S., Meurs, P. (2014). Ouders betrekken bij relationele en seksuele vorming op school. (Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, 8). Garant. ISBN: 978-90-441-3157-4. (professional oriented)
Kauwenberghs, S., Baeten, K., Meurs, P. (2013). Seksueel verlangen en knooppunten. Begeleiden van seksuele processen in de context van partnerrelatie. (Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, 6). Antwerpen - Appeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-3073-7. (professional oriented)
Meurs, P. (2008). Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest. Tielt: Lannoo. ISBN: 9789044121551. (professional oriented)
Vliegen, N., Leroy, C., Meurs, P. (2006). Kleine baby's, prille ouders. Samen in ontwikkeling. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN: 9789033461002.
Meurs, P., Van Parys, A-S. (2006). Verborgen onder mijn buik. Hulp- en zorgverlening aan vrouwen die vroeger seksueel misbruik meemaakten. Lier: Lannoo. ISBN: 9789044120271. (professional oriented)
Meurs, P. (2004). Gevoelsambivalentie: het wonderlijke samenspel van liefde en agressie. LannooCampus, Leuven, 2004.
Edited books (not peer reviewed)
Vliegen, N., Meurs, P. (Eds.) (1999). Het voorjaarsontwaken. De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie. Leuven/Apeldoorn: Garant.
Meurs, P., Gailly, A. (Eds.) (1998). Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil. Leuven/Amersfoort: Acco.
Book chapters (peer reviewed)
Demyttenaere, K., Van Oudenhove, L., De Fruyt, J. (2005). The Lifecycle of Depression. In: J. Corveleyn, P. Luyten, S. Blatt (Eds.), Theory and Treatment of Depression: Towards Integration?, Chapt. 1. Leuven, Belgium: Leuven University Press. ISBN: 9789058674258.
Vliegen, N., Meurs, P., Cluckers, G. (2005). Closed doors and landscapes in the mist. 1. Childhood and adolescent depression in developmental psychopathology. In: J. Corveleyn, P. Luyten, S.J. Blatt (Eds.), The theory and treatment of depression: Towards a dynamic interactionism model., (175-200). Leuven: Leuven University Press. ISBN: 90-5867-425-8.
Meurs, P., Vliegen, N., Cluckers, G. (2005). Closed doors and landscapes in the mist 2. Depression in psychoanalytic developmental psychopathology: From single track models to complex developmental pathways. In: J. Corveleyn, P. Luyten, S.J. Blatt (Eds.), The theory and treatment of depression: towards a dynamic interactionism model., (201-238). Leuven: Leuven University Press.
Meurs, P., Cluckers, G. (2002). Ontwikkelingsgerichte psychotherapie bij affectdisregulatie. In: Handboek integratieve psychotherapie (losbladig). -. ISBN: 9035219570.
Meurs, P., Cluckers, G. (2002). Acculturatieproblemen. In: Handboek kinderen en adolescenten. -. ISBN: 9065026274.
Book chapters (not peer reviewed)
Meurs, P., Jullian, G. (2016). Resilienz und Vulnerabilität in die frühe Entwicklung bei Migrantenkindern. In: C. Burkhardt-Muβmann, F. Dammasch (Eds.), Migration, Flucht und Kindesentwicklung, (14-25). Frankfurt: Brandes & Apsel Verlag. ISBN: 9783955581695. (professional oriented)
Meurs, P. (2016). Das Erste Schritte projekt: Prozessen, Ergebnisse. In: M. Leuzinger-Bohleber, J. Lebiger-Vogel (Eds.), Migration, frühe Elternschaft und die Weitergabe von Traumatisierung, (7-21). Stuttgart: Klett Cotta Verlag. ISBN: 9783608949483. (professional oriented)
Meurs, P., Jullian, G. (2015). Das Projekt 'Erste Schritte' – kultursensible und bindungsgerichtete präventive Entwicklungsberatung für Migranteneltern und Kleinkinder. In: Bindung und Migration, (222-248). Klett-Cotta. ISBN: 978 3 608 94939 1. (professional oriented)
Meurs, P. (2015). Empathie in ontwikkeling. Bouwstenen en conflicten van intermenselijke affectieve inleving. In: Empathie. Het geheime wapen van psychiaters en psychotherapeuten, (29-41). Diagnosis Uitgevers. ISBN: 9789491969034. (professional oriented)
Meurs, P. (2015). Latentiefase en seksualiteit. Een ontwikkelingsperspectief. In: M. Kinet, K. Baeten (Eds.), Psychoanalyse als seksuologie. Libido van gesel tot gezel, (45-60). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers. ISBN: 9789044132823.
Meurs, P. (2015). Identiteitsontwikkeling bij jongeren uit migratiegezinnen. In: K. Emmery (Eds.), Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen, (36-58). Leuven: LannooCampus. ISBN: 9789401429016. (professional oriented)
Meurs, P., De Dycker, K. (2014). Zus- en broerliefde. In: Kinderdromen. Wat kinderen echt willen voor ze 12 zijn, (99-101). Lannoo. ISBN: 9789401418751. (professional oriented)
Meurs, P. (2013). Aanknopingspunten, draagvlakken en ontmoetingsruimten voor allochtone ouders en jonge kinderen in de opvoedingsondersteuning. In: Gezinspedagogiek en opvoedingsondersteuning., (50-150). Leuven: Acco. ISBN: 9789053509272.
Meurs, P., Van Crombrugge, H. (2012). Opvoeden in allochtone islamitische gezinnen. In: K. Van Leeuwen, H. Van Crombrugge (Eds.), Gezinnen in soorten, (113-136). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 978-90-441-2929-8.
Meurs, P., Thys, T. (2011). Hoe zit het bij de buren ? II. Maatschappelijke erkenning voor een taboe-onderwerp als eerste stap naar weerbaarheid en veerkracht bij allochtone slachtoffers van mishandeling en seksueel misbruik. In: Hulpverlening bij kindermishandeling. Over individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid, (75-94). Antwerpen/Appeldoorn: Garant. ISBN: 9789044127836.
Meurs, P., Thys, T. (2011). Hoe zit het bij de buren? I. Seksueel misbruik en mishandeling in allochtone gezinnen: cijfers, achtergronden, behandelmogelijkheden. In: S. Anthoni (Eds.), Hulpverlening bij kindermishandeling. Over individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid, (53-74). Antwerpen/Appeldoorn: Garant. ISBN: 9789044127836.
Meurs, P. (2011). Spoken en engelen in de kinderkamer van gezinnen uit nieuwe migratiestromen. In: M. Rexwinkel, M. Schmeets, C. Pannevis, B. Derkx (Eds.), Handboek Infant mental Health, (232-249). Amsterdam: Van Gorcum. ISBN: 9789023248491. (professional oriented)
Meurs, P., Vliegen, N. (2011). Depressie bij kinderen. Complexe ontwikkelingsmodellen en onderliggende depressotypische emotieregulatiepatronen. In: P. Luyten, W. Vanmechelen, M. Hebbrecht (Eds.), Depressie. Actuele Psychoanalytische benaderingen., (121-154). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044127829.
Meurs, P. (2011). Spoken en engelen in de kinderkamer van gezinnen uit nieuwe migratiestromen. In: M. Rexwinkel, M. Schmeets, C. Pannevis, B. Derckx (Eds.), Handboek Infant mental Health, (291-301). Amsterdam: Koninklijke Van Gorcum. ISBN: 9789023248491.
Meurs, P. (2011). Individuele psychodynamische kinderpsychotherapie. In: J. Dirkx, M. Hebbrecht, A.W M. Mooij, R. Vermote (Eds.), Handboek Psychodynamiek, (319-330). Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058981875.
Meurs, P. (2010). Affectregulatietherapie als ontwikkelingsfasespecifieke variant van mentalisatiebevorderende therapie bij kinderen. In: De relatie in therapie, (36-58). Leuven: Acco. ISBN: 9789061863373.
Meurs, P. (2009). Psychoanalyse voor moeilijk bereikbare allochtone gezinnen. Intervisie met buurt- en speelpleinwerkers als methode van outreaching. In: M. Thys, W. Gomperts (Eds.), Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse, (163-184). Antwerpen/Amersfoort: Garant. ISBN: 9789044124064.
Meurs, P. (2008). Spel in ontwikkelingsperspectief. In: Speltherapie. Een spel voor twee spelers, (5-50). Leuven/Amersfoort: Acco. ISBN: 9024640792.
Meurs, P. (2008). Empathie in ontwikkeling. Bouwstenen en conflicten in de intermenselijke affectieve afstemming. In: M. Hebbrecht, I. Demuynck (Eds.), Empathie. Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie, (55-70). Antwerpen/Amersfoort: Garant. ISBN: 9044122991.
Meurs, P., Jullian, G., Vliegen, N. (2006). Culture sensitive developmental guidance for immigrant families with pre-school children: Pathways to resilience within The First Steps prevention programme. In: M.C. Foblets, J. Vrielink, J. Billiet (Eds.), Multiculturalisme ontleed. Een staalkaart van onderzoek aan de K.U.Leuven., (255-285). Leuven: Leuven University Press.
Meurs, P., Vliegen, N., Cluckers, G. (2005). Affectinterpretatie als deelproces van affectregulatie. In: A. Schmeets, A. Verheugt-Pleiter (Eds.), Affectregulatie bij kinderen. Een psychoanalytische benadering., (114-138). Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023241287.
Cluckers, G., Meurs, P. (2005). Bruggen tussen denk-wijzen ? Reflecties over mentalisatie, ontwikkeling en (kinder)psychotherapie. In: M. Kinet, R. Vermote (Eds.), Mentalisatie, (11-34). Apeldoorn: Garant. ISBN: 90-441-1740-8.
Meurs, P., Jullian, G., Cluckers, G. (2004). Cultuurgevoelige opvoedingsondersteuning: werken met Anders-culturele beelden over gezin en opvoeding in de migratie. In: L. Vandemeulebroecke, A. De Munter (Eds.), Opvoedingsondersteuning: visie en kwaliteit (Studia paedagogica 39), (149-164). Leuven: Universitaire Pers. ISBN: 9789058674203.
Meurs, P., Cluckers, G. (2004). Wanneer de eenheid zoek is: splitsing en fragmentatie in Rorschach, Children's Apperception Test en House-Tree-Person drawings. In: N. Vliegen, G. Van Lier, S. Weytens, G. Cluckers (Eds.), Een verhaal met betekenis: diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model, (139-162). Leuven: Acco. ISBN: 9789033455025.
Monthaye, M., Meurs, P. (2002). Psychosomatiek in de psychotherapeutische praktijk. In: Relaxatie: meer dan een techniek? / M. Monthaye, P. Gerits, A. Janssens en B. Tilmans (Eds.). - Antwerpen: Garant, (209-236).
Meurs, P., Monthaye, G., Cluckers, G. (2002). Psychosomatiek in ontwikkelingsperspectief. In: Lichaamsgericht werken in psychotherapie / M. Monthaye e.a. (Eds.). - Antwerpen: Garant, (116-140).
Meurs, P., Cluckers, G. (2002). Het vuur van de liefde: drift, seksualiteit en gevoelsambivalentie. In: Liefdesverklaringen: over perversie, liefde en passie / M. Thijs en M. Kinet (Eds.). - Leuven: Acco, (79-114).
Meurs, P., Cluckers, G. (2002). Affectieve structuren in normale en pathologische ontwikkeling. In: Moeilijke kinderen of kinderen die het moeilijk hebben? Evidence based werken, niet zo evident! / P. Hamers e.a. (Eds.). - Antwerpen: Garant.
Meurs, P., Julian, G., Ferrant, L. (2001). Het huis der gezinnen. Een project van preventieve ontwikkelingsbegeleiding in een kansarme Brusselse wijk met een overwegend allochtone populatie. In: N. Vliegen, C. Leroye (Eds.), Het moederland? De vroegste moeder-kind relatie in psychoanalytische therapie, (119-130). Leuven/Amersfoort: Acco. ISBN: 9033448033.
Vliegen, N., Cluckers, G., Meurs, P. (1999). Recente perspectieven op adolescentie: 1. Een bijdrage over de verdere reflectie op 'developmental breakdown in adolescence' van Laufer. In: N. Vliegen, P. Meurs (Eds.), Het voorjaarsontwaken. De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie, (115-128). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Meurs, P., Vliegen, N. (1999). Uitgeleide. Van kreeften, Stephen Daedalus, adolescenten en hun therapeuten. In: N. Vliegen, P. Meurs (Eds.), Het voorjaarsontwaken. De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie., (149-154). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Meurs, P., Cluckers, G., Vliegen, N. (1999). Recente perspectieven op adolescentie: 2. Een bijdrage over het concept 'la Violence Fondamentale' van Bergeret en over het Jungiaanse perspectief van Frankel. In: N. Vliegen, P. Meurs (Eds.), Het voorjaarsontwaken. De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie, (129-148). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Meurs, P., Cluckers, G. (1999). Dynamique et problématique d'un mariage interculturel: aspects psychothérapeutiques et questions juridiques. In: C. Foblets, F. Strijbosch (Eds.), Relations familiales interculturelles. Séminaire interdisciplinaire juridique et anthropologique, (109-120). Onati, Spain: International Institute for the Sociology of Law.
Meurs, P., Gailly, A. (1998). We zijn allemaal gemigreerd! Het gelijke en het verschillende, het algemene en het specifieke van hulpverlening aan migrantengezinnen. In: P. Meurs, A. Gailly (Eds.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil, (217-222). Leuven/Amersfoort: Acco.
Meurs, P. (1998). Ouderbegeleiding als vitale pijler in de behandeling van kinderen. Illustratie over de opbouw van de therapeutische relatie met een Marokkaans gezin. In: P. Meurs, A. Gailly (Eds.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil, (199-216). Leuven/Amersfoort: Acco.
Meurs, P. (1998). Verlangen naar verwevenheid met cultuur van herkomst. De psychodynamiek van migratie in verschillende gedaanten. In: P. Meurs, A. Gailly (Eds.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil, (93-112). Leuven/Amersfoort: Acco.
Meurs, P., Gailly, A. (1998). Ontmoeting met cultuurverschillen. In: P. Meurs, A. Gailly (Eds.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil, (73-84). Leuven/Amersfoort: Acco.
Meurs, P., Gailly, A. (1998). Op zoek naar een cultuurbegrip voor de geestelijke gezondheidszorg. Een moeilijke tocht met een lange geschiedenis. In: P. Meurs, A. Gailly (Eds.), Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil, (19-27). Leuven/Amersfoort: Acco.
Conference proceedings (peer reviewed)
Noordegraaf, M., Meurs, P., Montijn-Stoopendaal, A. (2005). Pushed organizational pulls - Changing responsibilities, roles and relations of Dutch health care executives. In: Public management review: vol. 7 (1), (25-43).
Abstracts/Presentations/Posters
Geldof, D., Meurs, P. (2017). From asylum crisis to a strength based approach of refugee families. Social work with refugees in Belgium. Paper for the IMASP research Panel on social work with asylum seekers and other mobile clients (Paolo Boccagni & Erica Richard). Presented at the IMISCOE Annual Conference on Migration, Diversity and the City, Rotterdam, 28 Jun 2017-30 Jun 2017.
Meurs, P. (2013). Moeilijke boodschappen geven aan allochtone ouders. Presented at the Congres over socio-emotionele leerlingbegeleiding in het basisonderwijs, Antwerpen, 17 Sep 2013-17 Sep 2013. (professional oriented)
Meurs, P. (2013). First Steps: a culture sensitive programme of developmental guidance for immigrant families with infants. Presented at the Sandler Conference on psychoanalytic research, Frankfurt, 16 Mar 2013-16 Mar 2013.
Meurs, P. (2012). First Steps: a culture-sensitive developmentally based prevention programme for immigrant families with infants (0-3). Presented at the Sandler Conference on psychoanalytic research, Frankfurt, 03 Jan 2012-05 Jan 2012.
Meurs, P. (2011). Affectinterpretatie en emotieregulatie. Meting van gevoelsleven bij kinderen. Presented at the Congres Kinder- en jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Leuven, 22 Sep 2011-23 Sep 2011.
Meurs, P. (2011). Feeën rond de wieg. Veerkracht en kwetsbaarheid in de vroegste ouder-baby relatie in diverse migratiegolven. Presented at the Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Leuven, 22 Sep 2011-23 Sep 2011. (professional oriented)
Casalin, S., Luyten, P., Vliegen, N., Meurs, P. (2010). Poster session: The structure and longitudinal stability of temperament during infancy and toddlerhood. Presented at the Occasional Temperament Conference, Bowdoin College, Brunswick, Maine, 07 Oct 2010-11 Oct 2010.
Meurs, P. (2009). First Steps. Culture sensitive prevention for Islamic young mothers with babies. Presented at the Conferentie van American Child Psychotherapy Association, Seattle, 03 Jan 2009-03 Jan 2009.
Meurs, P. (2008). Cultuursensitieve opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsbegeleiding: het Eerste stappen programma voor vroege preventieve begeleiding van allochtone ouders en kinderen. Presented at the Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –psychotherapie, Brussel, 01 Feb 2008-01 Feb 2008.
Meurs, P. (2008). Meting van affect interpretatie als cruciaal aspect van transactionele emotieregulatie in het kader van de vroegste ouder-kind relatie. Presented at the Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie, Brussel, 01 Feb 2008-01 Feb 2008.
Meurs, P. (2007). Depression: the hidden diagnosis. Specificities of depressive-like patterns of affect interpretation and its changes throughout analytic affect regulation focused child psychotherapy. Presented at the Conferentie van Western Pacific Psychoanalytic Association, Seattle, 22 Jan 2007-22 Jan 2007.
Meurs, P. (2007). Affect interpretation and affect regulation in child psychotherapy. Presented at the Sandler’s Conference, empirically based psycho-analysis, London, Anne Freud centre, 01 Jan 2007-03 Jan 2007.
Meurs, P., Julian, G. (2006). Using the I Feel Pictures Test for outcome research in the domain of preventive developmental guidance. Presented at the Congress of World Association for Infant Mental Health, Paris, 01 Jul 2006-01 Jul 2006.
Meurs, P. (2006). The first steps: culture sensitive developmental guidance program for socio-economically disadvantaged immigrant families with infants. Presented at the Congress of the World Association for Infant Mental Health, Paris, 01 Jul 2006-01 Jul 2006.
Meurs, P. (2005). Affectieve structuren bij psychopathologie. Presented at the Paper gepresenteerd op het 5e Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie, Universiteit Antwerpen, Wilrijk.
Meurs, P. (2005). Preventieve interculturele hulpverlening. Presented at the Paper gepresenteerd op het 5e Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie, Universiteit Antwerpen, Wilrijk.
Science Outreach
Meurs, P. (2016). Kleuters in armoede: hoe maakt de school een verschil? www.klasse.be.
Seynaeve, B., Meurs, P. (2013). Liefde alleen is niet genoeg.
PhD Theses
Mariano, E., Cassiman, A. (sup.), Meurs, P. (cosup.) (2014). Understanding experiences of reproductive inability in various medical systems in Maputo and Gaza Provinces, Mozambique. 303
Traverso Koroleff, M.P., Meurs, P. (sup.), Corveleyn, J. (sup.), Thorne, C. (sup.) (2006). Adolescent Mothers in a Context of Poverty in Peru: Maternal Representations and Mother-Infant Interactions.
Meurs, P. (2000). Gevoelsambivalentie in ontwikkelingsperspectief. Grondige literatuurstudie over een complex psychodynamisch basisconcept en empirisch onderzoek naar de structuur van positief en negatief affect.
Reports
Meurs, P., Vliegen, N., Vliegen, N., Van Lier, G., Weytens, S., Cluckers, G. (Eds.) (2004). Gedrag, een verhaal met betekenis. gedragsstoornis en psychodynamisch model. Een verhaal met betekenis. Diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model, 175-206, Leuven/Leusden: Acco.
Book Reviews
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van R. Littlewood (2003). Pathologies of the West. An anthropology of mental illness in Northern America and Europe. London: Continuum. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 193-194.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van A. Boon, S. Colijn (2002). Adolescents in residential psychiatric care: Treatment outcome, social support and cultural background. Results from the Laanzicht research project. Den Haag: Pasmans. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 191-192.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van S. Huwaë (2002). Toch blij dat ik om hulp heb gevraagd! Ervaringen van allochtone cliënten en hulpverleners met de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: GGZ Nederland. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 192-193.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van R. Borra, R. van Dijk, H. Rohlof (Eds.) (2002). Cultuursensitief werken met de DSM-IV. Assen: Bohn Stafleu Van Loghum. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 191-191.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van N. Bleichrodt, F. Van de Vijver (Eds.) (2001). Diagnostiek bij allochtonen. Mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse: Swets & Zeitlinger. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 190-191.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van V. Di Nicola (1998). A stranger in the family. Culture, families, and therapy. New York/London: W.W. Norton. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 192-192.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van V. Kouratovsky (2003). Wat is er aan de hand met Jamila? Transculturele diagnostiek in de jeugdzorg. Utrecht: Forum. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 191-191.
Meurs, P. (2004). Boekbespreking van J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher, A. Lanfranchi (Eds.) (2004). Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln: Praxishandbuch. Weinheim/Basel: Beltz. Tijdschrift Klinische Psychologie, 34, 194-194.
Other
Wiewauters, C., Nuelant, T. (contr.), Timmers, M. (contr.), Meurs, P. (contr.) (2017). bezoek aan Dortmund 'Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Armut und (Flüchtlings-) Migration'.
Meurs, P. (2008). De eerste stappen. Methode voor preventieve opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsbegeleiding, gezinsempowerment en gelijkekansenbevordering; een praktische leidraad voor begeleiders van kwetsbare ouders en jonge kinderen op weg naar veerkracht.
Meurs, P. (2005). Interculturele psychotherapie.
Van Delsen, K., Meurs, P. (2004). Op de rand: borderline als diagnostische entiteit. Een verhaal met betekenis: diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model / Vliegen, N.; Van Lier, L. Weytens, S. en Cluckers, G. (Eds.). - Leuven: Acco, 241-265.
Meurs, P., Vermeersch, C. (2004). Vertel eens een verhaal: de Children's Apperception Test in het diagnostiek onderzoek. Een verhaal met betekenis: diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model / Vliegen, N.; Van Lier, L.; Weytens, S. en Cluckers, G. (Eds). - Leuven: Acco, 103-137.
Meurs, P., Van Winckel, G. (2004). Op weg naar verandering en groei: ontwikkelingstherapiegerichte diagnostiek. Een verhaal met betekenis: diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model / Vliegen, N.; Van Lier, L.; Weytens, S. en Cluckers, G. (Eds. ). - Leuven: Acco, 165-173.
Meurs, P. (2004). Wanneer het thuis onhoudbaar wordt: gevalsbeschrijving van een achtjarig gedragsgestoord kind. Een verhaal met betekenis: diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model / Vliegen, N.; Van Lier, L.; Weytens, S. en Cluckers, G. (Eds.). - Leuven: Acco, 207-239.
Meurs, P., Cluckers, G., Vliegen, N. (2002). Bezoek van Prof. Dr. Emde aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Leuvens Bulletin LAPP, 51 (2), 23-26.
Meurs, P., Vliegen, N., Cluckers, G. (2002). Affect en zelf in relatie met de ander volgens Robert Emde. Leuvens Bulletin LAPP, 51 (1), 27-34.
Meurs, P., Jullian, G., Ferrant, L. (2001). 't Huis der Gezinnen: de vroegste ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning. Het moederland? De vroegste relatie tussen moeder en kind in de psychoanalytische therapie / Vliegen, N.; Leroy, C. (Eds.). - Leuven: Acco, 121-135.
Meurs, P. (1998). Een anthropologisch perspectief op zorg voor kinderen. Enkele reflecties bij de stijgende vraag naar psychotherapie voor kinderen. Leuvens Bulletin LAPP, 46, 77-84.